Titokban felvett telefonbeszélgetések Evan Chandler és David Schwartz között 1993. július 8-án

A felvételek kontextusa és eredete

Evan Chandler

Evan Chandler

Ebben a cikkben három telefonbeszélgetésből mutatunk be részleteket, amelyek Jordan Chandler apja, Evan Chandler és a fiú mostohaapja David Schwartz között zajlottak 1993. július 8-án. A felvételeket Schwartz készítette, aki aztán egy nappal később átadta őket Michael Jackson magánnyomozójának, Anthony Pellicanónak. Néhány hónappal később a szalag bizonyítékként szerepelt a bíróságon egy Schwartz és Evan Chandler közötti perben. A beszélgetések teljes leirata eredeti angol nyelvén itt olvasható: schwartz_chandler.

(Megjegyzés: Az Evan Chandler és David Schwartz közötti beszélgetések mellett voltak más párbeszédek is a szalagon, amelyeket a leirat szintén tartalmaz. A számunkra releváns beszélgetések a fenti dokumentum 4-39., 136-160. és 160-243. oldalán találhatók. Néhány nevet, mint például Evan Chandler második feleségének a nevét, vagy a második házasságából származó fia nevét megváltoztatták a leiratban a személyazonosságuk védelme érdekében.)

Hangsúlyozni kell, hogy ezek a párbeszédek AZELŐTT zajlottak, hogy Jordan állítólag „bevallotta” az apjának az állítólagos molesztálást [annak részleteiről, hogy ez az állítólagos “vallomás” hogyan zajlott egy későbbi cikkünkben bővebben is beszámolunk] és akkor, amikor Jordan maga tagadta, hogy Jackson bármi rosszat tett volna. Ezt nagyon fontos észben tartani végig miközben olvassuk a párbeszédet.

David Schwartz

David Schwartz

A párbeszéd során Evan Chandler nem vádolja meg Jacksont egyenesen molesztálással, sőt utal arra, hogy az ügyvédje azt tanácsolta vigyázzon azzal mit mond és hogy mit fed fel más emberek előtt a „tervéről”, de célozgat egy „intim kapcsolatra” az énekes és a fia között – még egyszer, mindezt azelőtt, hogy a fia állítólag vallomást tett neki. Arról, hogy Chandlerék hogyan magyarázták Evan „gyanúját” arra vonatkozóan, hogy molesztálás történt, lásd ezt a cikket.

A következőkben megvizsgáljunk a párbeszédek lényegesebb részleteit, kommentárokat fűzünk hozzá, és belehelyezzük őket Chandlerék – és különösen Evan Chandler – más cselekedeteinek kontextusába.

A párbeszédek

(A kiemelés mindenhol ezen cikk szerzőjéé.)

 1. rész

MR. CHANDLER: Hadd fogalmazzak így: van egy előre lefektetett rutinom amit gyakoroltam arról, hogy mit fogok mondani.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Oké? Mert nem akarok semmi olyat mondani, ami felhasználható lehet ellenem.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Szóval pontosan tudom, hogy mit mondhatok. Ezért viszem ezt a hangfelvevőt.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Néhány dolog papíron van, hogy megmutassam embereknek…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …és ennyi. Az egész részem két vagy három perc lesz és aztán megfordulok [szalaghiba] és annyi. Nem fogok semmit mondani azon kívül, amit mondtak, hogy mondjak…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …és aztán megfordulok és elmegyek és akkor dönteniük kell.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: És attól a döntéstől fog függeni, hogy mit döntök arról, hogy fogunk-e újra beszélni vagy nem, vagy hogy ez tovább fog-e menni.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: El kell engednem egy telefonhívást. Amint elhagyom a házat telefonálni fogok.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Telefonálni fogok.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: És azt mondom „mehet” vagy azt, hogy „még nem mehet” és ez…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … így lesz. Megmondták nekem, hogy mit tegyek és azt kell tennem. Én nem… én történetesen tudom, hogy mi fog történni, érted? Nem kell semmit sem mondaniuk nekem. [Szalaghiba] „nem hallgattatok rám. Most majd hallgatnotok kell rám. Ez az én álláspontom. Gondolkodjatok rajta.”
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: „Gondoljátok át!” Semmi rosszat nem fogok mondani senkiről, rendben? Minden ott van papíron.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Ki fogom osztani a papírt, hogy véletlenül ne [szalaghiba], kiosztom a papírt. „Michael, itt a papírod. June, itt a papírod.”
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: „Hasonlítsátok össze a papírokat. Olvassátok el ezt az egész dolgot. Ezek az én érzéseim ezzel kapcsolatban. Akartok tovább beszélni? Majd újra beszélünk.”
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: „Ha ti nem [szalaghiba]” – de nézd, csak annyit próbálok most csinálni, arra kényszerítettek, hogy [szalaghiba] papírra és odaadom nekik olvasni…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … mert [szalaghiba]. Úgy értem, nem szánalmas ez? Miért akarnának kizárni engem, hogy ilyen messzire elmenjek, ennyi pénzt elköltsek, ennyi időmet azzal töltsem az életemből, hogy sírok, távol vagyok a praxisomtól, nem fizetek [szalaghiba] mindenki más? Miért akarják, hogy ezen keresztülmenjek? És nagyon világossá tettem June számára, hogy miatta megyek ezen keresztül, mert nem akartam semmi félreértést. Minden tőlem telhetőt megtettem, hogy hassak rá. [Érthetetlen] hideg és szív… abszolút hideg és szívtelen. Ez minden…

A fenti részletben Evan arról a találkozóról beszél, amelyet követelt Jordantől, Jordan anyjától June-tól és Michael Jacksontól július 9-ére. Hogy ezt a követelést mi előzte meg azt ez a cikk részletezi. Ajánlott elolvasni azt a cikket mielőtt ezt folytatnánk.

A közvetlen előzmény az volt, hogy Jordan nem volt hajlandó felhívni az apját apák napján (június 20) és amikor Evan hívta őt akkor nem volt hajlandó beszélni vele. (Tulajdonképpen ellentmondás van itt Chandlerék sztorijában – nem az egyetlen. 2005-ös vallomásában az anya, June Chandler azt állította, hogy noha Jordan eredetileg nem akarta felhívni az apját apák napján végül mégis beszélt vele aznap annak eredményeként, hogy June elbeszélgetett vele róla. Ez azonban úgy tűnik nem igaz Evan alábbi fenyegetőzései alapján.)

Evan testvérének, Ray Chandlernek All That Glitters című könyve alapján Evan Jacksonnak a fiú feletti befolyásának tulajdonította azt, hogy Jordan nem volt hajlandó beszélni vele – mintha Evan mániákussága, fenyegetőzései, dühkitörései és furcsa szexuális megjegyzései és kérdései ne lennének elegendőek ahhoz, hogy elidegenítsenek egy gyereket [részletek a fent már hivatkozott cikkben].

Az All That Glitters szerint Evan ezt mondta ex-feleségének: „Hadd mondjak neked valamit, June. Jobb, ha felhív és jobb, ha mihamarabb, vagy mind nagyon megfogjátok bánni. Ismersz. Elegem van!” [1; 59. old.] Ugyanezen könyv szerint július 7-én Evan ezt a fenyegető üzenetet hagyta June üzenetrögzítőjén:

„Szerda van, július 7. June, gondoskodj róla, hogy lejátszod ezt az üzenetet Michaelnek és Jordie-nak. Megismétlem. June, gondoskodj róla, hogy lejátszod ezt az üzenetet Michaelnek és Jordie-nak. Mindhárman felelősek vagytok azért, ami folyik. Senki sem semleges fél. Miután Jordie újra és újra visszautasította, hogy visszahívjon ez az utolsó önkéntes kísérletem a kommunikációra. A házadban leszek San Lorenzóban most pénteken, július 9-én reggel 8:30-kor. Vedd szavamat erre, nincs semmi fontosabb egyikőtök számára sem mint hogy ott legyen ezen a megbeszélésen.” [1; 62. old.]

A találkozó, amit Evan akart július 9-én végül nem jött létre, de később, augusztus 4-én egy másik igen, amelyen Evan, Jordan, Michael Jackson és Jackson magánnyomozója, Anthony Pellicano voltak jelen. Annak a találkozónak a részleteiről ebben a cikkben olvashatsz [link később]. Annak az augusztus 4-ei találkozónak a koreográfiája nagyon hasonlóan zajlott ahhoz, amit Evan a július 9-ei megbeszélésre tervezett: ahelyett, hogy saját szavaival beszélt volna egy papírra hagyatkozott, hogy elkerüljön „mindent, ami felhasználható lehet ellenem” (augusztus 4-én felolvasta egy pszichiáter, Dr. Mathis Abrams levelét [részletek a korábban már hivatkozott cikkben]). Amint később látni fogjuk Evannak egy ügyvéd adott tanácsokat arról, hogy milyen lépéseket tegyen – már azelőtt, hogy a fia állítólag „vallott” neki az állítólagos molesztálásról.

MR. CHANDLER: […] Egyébként turnéra mennek augusztus 15-én. El fognak menni. Az országon kívül lesznek…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … négy hónapig.
MR. SCHWARTZ: És ez rossz?
MR. CHANDLER: Nos, nem fogok tudni velük kommunikálni erről, ha elmennek, nem igaz?
MR. SCHWARTZ: Úgy értem, de azt gondolod, hogy…
MR. CHANDLER: Egyébként nem fognak elmenni.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Még nem tudják, de nem fognak elmenni.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Úgy értem különösen ha holnap nem jelennek meg, akkor biztos, hogy nem mennek. Szerencséjük lesz ha Michaelnek egyáltalán…
MR. SCHWARTZ: Hadd kérdezzem meg… hadd kérdezzem meg ezt…
MR. CHANDLER: … nem kell lemondania a (érthetetlen) turnét.

Jackson 1993 augusztusában kezdte meg Dangerous világkörüli turnéja második részét. Meghívta June-t, Jordant és Jordan húgát, hogy menjenek vele a turnéra, amint azt gyakran megtette sok emberrel az évek során. Ez nem tetszett Evannak és Ray Chandler könyve szerint megpróbálta mind a fiát, mind az ex-feleségét lebeszélni róla, de ők el akartak menni. Evan itt kijelenti, hogy „még nem tudják, de nem fognak elmenni” és még arra is utal, hogy Jackson arra kényszerülhet, hogy lemondja a turnéját. Mindez azelőtt, hogy Jordan állítólag „bevallotta” Evannak azt, hogy Jackson állítólagosan molesztálta.

MR. CHANDLER: Már mondtam neked… nem mondhatok semmi többet…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …mint amit már előkészítettem. Papíron van.
MR. SCHWARTZ: Ez a te…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Nem fogok belemenni, hogy…
MR. SCHWARTZ: Ez az ügyvéded miatt van?
MR. CHANDLER: Mi?
MR. SCHWARTZ: Az ügyvéded miatt?
MR. CHANDLER: Igen.

Ez ismét alátámasztja, hogy Evant egy ügyvéd tanította ki arról, hogy mit tegyen és hogyan tegye. Ez az ügyvéd, amint azt ma már tudjuk, Barry K. Rothman volt. Evan még több mindent is elmondott erről az ügyvédről a beszélgetés során:

MR. CHANDLER: Hajlandó találkozni velük. Most inkább mindnyájukat meg szeretné ölni. A legszemetebb anyaszomorítót választottam akit csak találtam.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Az egyetlen oka annak, hogy holnap találkozom velük, az igazi tény az, hogy…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …Monique miatt. [Evan akkori felesége. A leiratban álnéven szerepel. A valódi neve Nathalie.]
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Monique könyörgött, hogy tegyem meg.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Azt mondta: „Elvesztetted az önuralmadat”…
[…]
MR. CHANDLER: …(egyszerre beszélnek, érthetetlen) Csak Monique miatt megyek oda, mert hogy őszinte legyek veled, Dave, sokkal könnyebb lenne számomra és sokkal kielégítőbb…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … ha látnék mindenkit elpusztulni…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …úgy, ahogy ők elpusztítottak engem, de ez sokkal könnyebb lenne. És Monique csak azt mondogatta nekem: „Nem igazán akarod ezt megtenni”, és végül ő [szalaghiba] minden kedvéért, amit megéltünk együtt a múltban…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …hogy tegyek még egy próbát és ez az egyetlen oka, mert ez az ügyvéd, akit találtam… úgy értem, többet meginterjúvoltam és a legszemetebb kurafit választottam…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …akit csak találtam, és csak annyit akar, hogy mindez kikerüljön a nyilvánosság elé olyan gyorsan amilyen gyorsan csak lehet és olyan nagy legyen, amilyen csak lehet…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …és megalázzon annyi embert amennyit csak tud, és neki rossz [szalaghiba]…
MR. SCHWARTZ: Gondolod, hogy ez jó?
MR. CHANDLER: …(egyszerre beszélnek, érthetetlen) egy csomó pénzembe kerül.
MR. SCHWARTZ: Gondolod, hogy ez jó?
MR. CHANDLER: Úgy gondolom, hogy ez nagyszerű. Fantasztikus. A legjobb. Mert amikor valaki… amikor valaki azt mondja neked, hogy nem akar veled beszélni…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …beszélned kell velük..
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … meg kell kapnod a figyelmüket. Élet és halál kérdése. Én így veszem ezt. Beszélnem kell velük.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Ez élet és halál kérdése a fiam számára. Meg kell kapnom a figyelmüket. Ha nem kapom meg, ha nem kaptam meg a telefonon és ha nem kapom meg holnap…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …akkor majd ez a fickó biztosan megkapja. Az a következő lépés. És tudni akarsz valamit? Még rá is ráküldtem valakit, ha ő nem [szalaghiba]. De nem akarok [szalaghiba]. Nem viccelek. Komolyan gondolom, amit korábban mondtam neked.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Ez igaz. Úgy értem mészárlás lehet belőle, ha nem kapom meg, amit akarok. De hiszem, hogy ez az ember meg fogja kapni, amit akar.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Szóval ő csak nagyon szeretné [szalaghiba] semmit sem szeretne jobban annál, hogy ez továbbmenjen. Ő szemét, durva…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …nagyon okos [szalaghiba] és éhezi a nyilvánosságot [szalaghiba] jobb neki.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: És ez oda fog menni…
MR. SCHWARTZ: Nem gondolod, hogy mindenki veszít?
MR. CHANDLER: (Egyszerre beszélnek, érthetetlen) teljesen megalázni őt minden lehetséges módon…
MR. SCHWARTZ: Ez… nem veszít ezzel mindenki?
MR. CHANDLER: Nem ez a lényeg. Nézd, a lényeg az, hogy ha olyan messzire el kell mennem…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … nem állhatok meg és gondolkodhatom azon, hogy „ki nyer és ki veszít?”
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Csak egy dologra gondolhatok és csak egy célom van és a cél az, hogy megkapjam a figyelmüket…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …így ez [szalaghiba] aggodalmak, és ameddig nem akarnak velem beszélni nem mondhatom el nekik mik az aggodalmaim, így lépésről lépésre kell haladnom, minden alkalommal eszkalálva a figyelem felkeltő mechanizmust – és én csak ennek tekintem őt, figyelem felkeltő mechanizmusnak. Sajnos azután már minden teljesen [szalaghiba]. Annyi lendületet fog kapni önmagában, hogy mindez már teljesen kikerül a kontrollom alól. Monumentálisan hatalmas lesz és nekem nem áll majd módomban leállítani. Azon a ponton már senkinek sem lesz. Úgy értem, ha egyszer elengedem azt a telefonhívást, akkor ez a fickó mindenkit a látóterében el fog pusztítani bármilyen gonosz, szemét, kegyetlen módon ahogy csak tud. És én teljes felhatalmazást adtam neki erre. Túlmenni a holnapon azt jelentené, hogy minden hatalmamban álló minden lehetséges dolgot megtettem, hogy leültessem őket, hogy beszéljenek velem és ha ők még mindig [szalaghiba], eszkalálnom kell a figyelem felkeltő mechanizmust. Ő a következő. Nem tudok valaki kedveshez menni [szalaghiba]. Velük ez nem működik. Erre már rájöttem. Legyél kedves és aztán menj és baszd meg magad.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Alapvetően amit tudniuk kell végeredményben az, hogy az életüknek vége, ha nem ülnek le. Így vagy úgy, vagy a következő lépés jön vagy a [szalaghiba]. Nem állok le, amíg meg nem kapom a figyelmüket. Én [szalaghiba] az egyetlen cél most az, hogy azt kell tennem, ami szerintem a legjobb Jordy-nak…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … és úgy gondolom, hogy ami most folyik az rossz Jordy-nak és ezért bármilyen alternatíva jobb. Ha nincs igazam, akkor le kellene ülniük és elmondaniuk nekem miért nincs igazam.

Noha maga Jordan Chandler ezen a ponton szilárdan állította, hogy Jackson soha nem tett vele semmi helytelent, Evan Chandler itt arról beszél, hogy egy olyan ügyvédet választott, aki „a legszemetebb kurafi”, aki el akar „pusztítani a látókörében mindenkit bármilyen gonosz, szemét, kegyetlen módon ahogy csak tud”, aki „annyi embert meg akar alázni, amennyit csak tud” és aki „éhezi a nyilvánosságot”. Ez utóbbi állítás egyébként teljesen ellentétes Chandlerék azon állításával, hogy azért nem tettek vallomást Jackson ellen büntetőperben, mert aggódtak a publicitás miatt, ami egy ilyen nagy médiafigyelmet kapó ügyben elkerülhetetlen lett volna. Valójában Evan Chandler szándékosan választott egy olyan ügyvédet, aki „éhezi a nyilvánosságot” [később majd még többet olvashatsz Chandlerék ezen állításáról ezen az oldalon más cikkekben – linkek később].

De vajon Evan Chandler nem csupán egy kétségbeesett apa volt, aki egy valós aggodalmát akarta kommunikálni ex-felesége és Jackson felé, de mivel nem hallgatták meg ezért kétségbeesett intézkedéseket kellett tennie?

Ray Chandler All That Glitters című könyve szerint ezen a ponton Evan már kommunikálta az „aggodalmait” Jacksonnak, az ex-feleségének June-nak és a fiának Jordannek, mivel az volt a fixa ideája, hogy a fia és Jackson közötti kapcsolat szexuális, azonban a fia visszautasította ezt a vádat, akárcsak Jackson. Hogy Evan mire alapozta ezeket az aggodalmakat arról az Evan Chandler „gyanúi” című cikkünkben olvashatsz. Abban a cikkben látni fogod, hogy számos körülmény van, amely Evan önábrázolását, mint aggódó apa minimum megkérdőjelezhetővé teszi. Hogy még további perspektívába helyezzük Evan állítólagos aggodalmait, ajánlom cikkeinket Evan pénzügyi követeléseiről [link később], rövid összefoglalónkat Evan kapcsolatáról a családjával és cikkünket Evan Chandler 1996-as keresetéről Michael Jackson ellen [link később]. Ráadásul önmagában az aggodalmak nem magyaráznák az előre kidolgozott terveket arra, hogy embereket pusztítson el és alázzon meg (és vegyük észre a többes számot – úgy tűnik Evan nem csupán Jacksonról beszél) „bármilyen gonosz, szemét és kegyetlen módon” miközben maga a fia tagadja, hogy Jackson bármilyen helytelen dolgot tett volna vele.

A fia iránti aggodalom helyett úgy tűnik ez az egész inkább Evan megsértett egójáról szól, amit jól tükröz, amikor ezt mondja: „Csak Monique miatt megyek oda, mert hogy őszinte legyek veled, Dave, sokkal könnyebb lenne számomra és sokkal kielégítőbb, ha látnék mindenkit elpusztulni, úgy, ahogy ők elpusztítottak engem, de ez sokkal könnyebb lenne.”

Később a beszélgetés során látni fogjuk, hogy Evan nemcsak Jacksont veti meg, hanem June-t, sőt még Jordant is azért, amit tettek – Evan elméjében legalábbis – vele.

 1. rész

MR. CHANDLER: Ez hülyeség. Nem. Michaelnek ott kell lennie. Michaelnek ott kell lennie. Ő a legfontosabb. Őt akarom.
MR. SCHWARTZ: Úgy értem, gondolod, hogy ő rossz ember?
MR. CHANDLER: Michael?
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Ő egy gonosz ember. Rosszabb a rossznál.
MR. SCHWARTZ: Igen. És miért hiszed így?
MR. CHANDLER: Mi?
MR. SCHWARTZ: Miért hiszed így?
MR. CHANDLER: Bizonyítékom van rá.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Te is el fogod hinni, ha hallod…
MR. SCHWARTZ: Várj! Hadd kérdezzek valamit. Úgy értem, megbízol bennem, igaz?
MR. CHANDLER: Hadd fogalmazzak így, Dave. A világon senkinek sem volt engedélyezve, hogy June, Jordy és közém álljon ebben a családban. Ez volt a nehéz [szalaghiba] az ellenkezője. Ez gonosz. Ez az egyik oka annak, hogy gonosz. Beszéltem vele erről, Dave. Még meg is mondtam neki, hogy [szalaghiba] a család.
MR. SCHWARTZ: Mikor beszéltél vele?
MR. CHANDLER: Erről?
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Hónapokkal ezelőtt. Amikor először találkoztam vele, akkor elmondtam neki ezt.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Ez a törvény. Ez az első dolog, amit tudott. Senkinek sincs engedélyezve, hogy ezt tegye. Most már nincs többé család.

Evan azzal vádolja Michael Jacksont, hogy „June, Jordy és közém állt ebben a családban”. Azonban June Chandler 2005-ös tanúvallomása szerint, amelyet Michael Jackson perében tett, Evan elhanyagolta a fiát mielőtt Jackson az életükbe jött és Evan a másik két gyermekét is elhanyagolta az 1993-as vádak után, akiket egy másik férfi nevelt fel. Ebben a cikkben még többet olvashatsz Evan kapcsolatáról a családjával. Evan azon állítását, hogy bizonyítéka van a későbbiekben fogjuk tárgyalni ebben a cikkben.

MR. CHANDLER: Nem tudom merre fog ez a dolog menni, de amit mondok az az, hogy amikor az emberek – amikor te – amikor az emberek teljesen elvágják a kommunikációt, akkor csak két választásod marad: hogy elfelejtsd őket vagy hogy frusztráljon a tettük. Én nem tudom elfelejteni őket. Szeretem őket. Ennyi. Nem kedvelem őket. Még mindig szeretem Jordy-t, de nem kedvelem őket, mert nem kedvelem azokat az embereket akikké váltak, de szeretem őket és mivel szeretem őket nem akarom látni őket [szalaghiba]. Ezért vagyok hajlandó beszélni. Nekem semmi előnyöm nincs abból, ha beszélek. Ha keresztülviszem ezt akkor nagyot fogok nyerni. Nincs semmi módja, hogy veszítsek. Mindent leellenőriztem kívül-belül.
MR. SCHWARTZ: De amikor azt mondod, hogy „nyersz”, akkor miről beszélsz, hogy „nyersz”?
MR. CHANDLER: Mindent meg fogok kapni, amit akarok és ők teljesen… ők örökre el fognak pusztulni. El fognak pusztulni. June el fogja veszíteni Jordy-t. Nem lesz joga rá, hogy valaha is újra lássa.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Ez tény, Dave. Ez az ami…
MR. SCHWARTZ: Segít ez…
MR. CHANDLER: …Michael karrierjének vége lesz.
MR. SCHWARTZ: Segít ez Jordy-n?
MR. CHANDLER: Michael karrierjének vége lesz.
MR. SCHWARTZ: És ez segít Jordy-n?
MR. CHANDLER: Ez számomra lényegtelen.
MR. SCHWARTZ: Igen, de úgy értem, hogy a lényeg az…
MR. CHANDLER: A lényeg számomra az, hogy, igen, June kárt okoz neki és Michael kárt okoz neki. Bizonyítani tudom és bizonyítani fogom.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … és ha arra kényszerítenek, hogy bíróságra menjek, akkor megteszem [szalaghiba] és meg fogom kapni a gyermekfelügyeleti jogot. June-nak semmilyen joga nem lesz.

 

Hadd emlékeztessek ismét arra, hogy ez a párbeszéd azelőtt zajlik, hogy Jordan állítólag „vallomást tett” az állítólagos molesztálásáról az apjának és amikor a fiú maga azt mondta, hogy Jackson sosem molesztálta őt. Mégis Evan arról beszél, hogy „nagyot fog nyerni” és kijelenti, hogy „nincs mód arra, hogy veszítsek. Kívül-belül leellenőriztem” és, hogy „örökre el fognak pusztulni”, hogy „June el fogja veszíteni Jordy-t” és hogy „Michael karrierjének vége lesz”.

Noha Evan itt – és a párbeszéd során később – azt állítja, hogy „bizonyítani tudja”, valójában Chandleréknek sosem volt tényszerű bizonyítéka Jackson ellen. A könyvükben egy ponton azt is kijelentik, hogy azért tartottak a bíróságtól, mert ott csupán Jordan szava állt volna szemben Jacksonéval. Azonban ezen a ponton Evan még Jordan támogató szavával sem rendelkezett.

MR. CHANDLER: Ez…
MR. SCHWARTZ: … káros a számára?
MR. CHANDLER: Roppant káros a számára.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Mindenki egyetért ebben. Úgy értem, hogy ők… az ő véleményük ami meggyőzött arról, hogy ne maradjak távol ettől. Tudod, én nem vagyok konfrontatív. Hajlamos vagyok [szalaghiba] arra, hogy azt tegyem amit teszel, mondasz: „Oké. Menj és baszd meg magad. Menj és tégy ahogy akarsz és tudod, hívj fel valamelyik nap. Majd akkor meglátom. Van egy [szalaghiba]”, de a professzionális vélemények annyira meggyőztek engem, hogy hanyag voltam és nem léptem közbe hamarabb, hogy most ez megőrjít. Most én úgy érzem [szalaghiba]…
MR. SCHWARTZ: Ó, én igen és én…
MR. CHANDLER: …[szalaghiba] fontosabb, mint a pénz, ha a gyerek fontosabb, mint te vagy és fontosabbak, mint én…
MR. SCHWARTZ: És azok.
[…]
MR. CHANDLER: Én még soha korábban, de amikor az, hogy June-nál van az utolsó szó káros Jordy számára, akkor igen, közbe fogok lépni és ismét nem azt mondom, hogy ez az én… a véleményemet [mások] formálták…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …de én így látom a [szalaghiba] professzionális véleményeket, hogy biztos legyek abban, hogy nem esek egyik végletből a másikba itt.
[…]
MR. CHANDLER: Mit tehetek? Úgy értem ezen szakértők véleménye szerint gondatlan apa lennék, ha nem tenném azt, amit most teszek.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Valójában a véleményük szerint gondatlan voltam, hogy nem vetettem véget [szalaghiba] vélemény. Történetesen most már egyetértek velük. Először nem értettem egyet. Michael [szalaghiba] kedves [szalaghiba]…

Evan azt állítja, hogy más emberek győzték meg arról, hogy a kapcsolat Jackson és Jordan között „rendkívül káros”. Kik voltak ezek az állítólagos „professzionális vélemények” és „szakértők”? Ha Chandlerék saját sztorija szerint megyünk az All That Glitters alapján, akkor ezen a ponton nem álltak semmilyen kapcsolatban semmilyen pszichológussal, pszichiáterrel vagy terapeutával (az első terapeuta, akit felkerestek Dr. Mathis Abrams volt július 14-én). Említik, hogy Evan kikérte olyan emberek véleményét, mint a színésznő Carre Fisher és rajta keresztül valakiét, aki biztonsági szakember volt, valamint Jackson régi bőrgyógyászáét, Arnold Kleinét, de ezek az emberek nem voltak se szakértők, sem professzionálisak, legalábbis a gyermekmolesztálás területén, ráadásul soha életükben nem beszéltek Jordannel. Az All That Glitters szerint Klein azt mondta nekik, hogy semmi okuk nincs az aggodalomra Jacksonnal kapcsolatban és Fisher elbeszélése erről a történetről 2011-es Shockaholic című önéletrajzában jelentősen különbözik Chandlerék elbeszélésétől, amelyet az All That Glittersben olvashatunk. Fisher Evan viselkedését egyáltalán nem „aggódó apaként” írja le, hanem éppen ellenkezőleg. A részleteket lásd az Evan Chandler gyanúi című cikkünkben!

Alternatív módon Evan érthette „szakértő” alatt az ügyvédjét, Barry Rothmant, de Rothman sem volt szakértő a gyerekmolesztálással kapcsolatban és a gyerekmolesztálási vádak nem is képezték a fő területét, attól eltekintve, hogy egyszer korábban képviselt egy nőt, aki egy gyermekelhelyezési és gyerektartással kapcsolatos vita során megvádolta az ex-férjét azzal, hogy szexuálisan molesztálta a gyermeküket. Ráadásul, amint azt korábban láthattuk ebből a párbeszédből, Rothman „éhezte a nyilvánosságot” és „semmit sem szeretne jobban, mint hogy ez az ügy előremenjen”, így aztán megvolt a saját érdeke abban, hogy meggyőzze Evant arról, hogy menjen előre ezzel a várhatóan rendkívül nagy nyilvánosságra számot tartó üggyel.

MR. SCHWARTZ: Szóval miért gondolod, hogy ő [Jackson] nem kedves?
MR. CHANDLER: Miért? Mert széttörte a családot, ezért.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: És figyelmeztettem, a számat elhagyó első mondat az volt: „Michael, úgy gondolom, hogy te egy igazán nagyszerű fickó vagy. Szívesen látunk a családban ameddig az vagy, akinek látszol, de ne vegyél semmit [szalaghiba]. Úgy értem számomra ez volt a legrosszabb dolog, amit bárki tehetett velem.
MR. SCHWARTZ: És gondolod, hogy ő tette?
MR. CHANDLER: Nos, Dave, ha ő nem lenne a képben, akkor minden úgy lenne, mint régen. Én nem…
MR. SCHWARTZ: De ez…
MR. CHANDLER: …mondom, hogy előre megfontoltan tette és nem mondom, hogy egymaga tette.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Azt mondom, hogy talán úgy tette… talán csak így alakult, és talán csak úgy alakult, hogy [szalaghiba] vágy, szóval mindhármukat hibáztatom, de amikor rátérek [szalaghiba] ez igazán June iránt kelt gyűlöletet bennem, mert a család érintetlen volt, [szalaghiba] éreztem erről. Nem volt semmim. Úgy értem, te bejöttél ebbe a családba és jobbá tetted. Nagyszerű volt. Valaki más bejön és széttöri. Tudod hogy [szalaghiba]. Oké. Szóval én [szalaghiba] bejön a családba aki jó dolgokat tesz a családért.
MR. SCHWARTZ: De, úgy értem…
MR. CHANDLER: Michael megosztott és uralkodott, Dave.
MR. SCHWARTZ: Mit csinált?
MR. CHANDLER: Megosztott és uralkodott.
MR. SCHWARTZ: Nos…
MR. CHANDLER: Azt tette, Dave. Azt tette.
MR. SCHWARTZ: Oh…
[…]
MR. CHANDLER: A lényeg az, hogy… a lényeg az, hogy kivette Jordy-t a családból June segítségével.
[…]
MR. CHANDLER: … a probléma azzal, aztán az a probléma végül ideáig juttatta a családot. De nem te vagy egyedül a hibás ezért. Ez nem azt jelenti, hogy June még mindig… én nem csináltam semmit, ami… nem volt joguk arra, hogy elvegyék tőlem a gyerekemet, hogy összetörjék a családot.

Evan fő problémája úgy tűnik, hogy az, hogy Jackson állítólag „széttörte a családot” és úgy tűnik ez Evan megsértett egójáról és Jackson iránti féltékenységéről szól: „Úgy értem számomra ez volt a legrosszabb dolog, amit bárki tehetett velem”. „Mindhármukat” hibáztatja – Jacksont, June-t és Jordant.

3. rész

MR. CHANDLER: Hadd fogalmazzak így neked, rendben? Kihúzod mind… mindhármukat a tanúk padjára ülteted (egyszerre beszélnek, érthetetlen)…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … bármilyen kérdés – és mindnyájuktól kérdezni fognak – és pszichológiai vizsgálatokon kell keresztülmenniük…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … (egyszerre beszélnek, érthetetlen) hazugságvizsgáló teszten kell átesniük.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Elmondom neked mi van. Nincs kifogás a törvényben June számára arra amit tesz. Annak ellenére, hogy azt mondhatod, hogy a te hibád…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …bármit is mondasz [szalaghiba] képes June a saját döntéseire…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …és ezeket a döntéseket a saját fia kárára hozta meg, annak ellenére, hogy igen, talán bizonytalan, talán macsó a felszínen és talán te átbasztad őt. Talán igen. Talán nem.

Evan arról fantáziál, hogy mindhármukat a tanúk padjára ülteti, beleértve Jordant is – mindezt pedig már Jordan állítólagos „vallomása” előtt és miközben maga a fiú mondta, hogy Jackson sosem molesztálta őt.

MR. CHANDLER: És tudom mit mondasz és ez összetöri a szívemet, de igazán azt hiszem, hogy a fiamnak kárt okoznak és az élete… szétbaszhatja az egész életét [szalaghiba].
MR. SCHWARTZ: El kell mondanod nekem, hogy miért gondolod, hogy szétcseszik az életét.
MR. CHANDLER: Bizonyítékom van.
MR. SCHWARTZ: Tudom, de mi… nem tudom mi a bizonyítékod. Nem tudom miről beszélsz.
MR. CHANDLER: Nos, majd meglátod.
MR. SCHWARTZ: De miért nem tudod elmondani nekem? Esküszöm…
MR. CHANDLER: Ha eljössz a bíróságra majd meglátod egy nagy kibaszott képernyőn…
MR. SCHWARTZ: De mi…
MR. CHANDLER: …és akkor tudni fogod, hogy miről beszélek.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: És hallani fogod szalagokon.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Mind hallani fogod. Mind látni fogod, ahogy én láttam.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Több ezer, több tízezer dolláromba került…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … hogy megkapjam az információt, amit megkaptam és én… tudod, hogy nekem nincs ennyi pénzem…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …és elköltöttem és hajlandó vagyok még többet költeni és hajlandó vagyok…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … tönkremenni pénzügyileg, hogy…
MR. SCHWARTZ: Gondolod, hogy ez segíteni fog Jordy-n?
MR. CHANDLER: Dave, Jordy… úgy hiszem, hogy Jordy-t már visszafordíthatatlan kár érte.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Ez az igaz hitem.
MR. SCHWARTZ: Úgy értem, gondolod, hogy bassza őt?
MR. CHANDLER: Nem tudom. Fogalmam sincs.
MR. SCHWARTZ: De kár érte… úgy érted, hogy csak elkényeztették?
MR. CHANDLER: Nem.
MR. SCHWARTZ: Csak mondd el…
MR. CHANDLER: Tudod, meg kell bocsátanod nekem egy dolgot, de az ügyvédem azt mondta, hogy ha bármit is mondok bárkinek…–
MR. SCHWARTZ: Igen. Oké.
MR. CHANDLER: …akkor többet ne is hívjam. Azt mondta, hogy ez az ügy annyira nyitott [szalaghiba] „Ha kinyitod a szádat és szétrombolod” – azt mondta – „akkor ne gyere vissza hozzám”.

Itt Evan arról beszél, hogy fizikai bizonyítéka van Jackson ellen, amelyet meg lehet mutatni egy nagy képernyőn és audió felvételeken. Soha semmilyen ilyen bizonyítékot nem szolgáltatott a nyomozás során. Amint azt tárgyalni fogjuk egy későbbi cikkben [link később] Ray Chandler könyvében az All That Glittersben azt állítják Chandlerék, hogy azért, hogy „vallomást” csikarjon ki Jordanből Evan hazudott neki arról, hogy lehallgató készüléket helyezett el a szobájában (bár a blöff nem működött a fiún). Hogy Evan vajon valóban hazudott-e Jordannek erről vagy pedig valóban bepoloskázta Jordan hálószobáját, csak éppen amit felvett az nem szolgáltatott bizonyítékot Jackson ellen (vagy éppenséggel épp hogy arra szolgáltatott bizonyítékot, hogy nem történt molesztálás) azt mi nem tudjuk eldönteni, de a tény az, hogy soha nem volt semmiféle fizikai vagy felvett bizonyíték, amelyet Evan Jackson ellen használni tudott volna. Az All That Glittersben Chandlerék elismerték, hogy ha az ügy bíróság elé került volna, akkor csupán Jordan szava állt volna szemben Jacksonéval, így Evan állításai ebben a párbeszédben a bizonyítékokról blöffnek tekinthetők. Evan azt is állítja, hogy a bizonyíték és az információ „ezer, több tízezer” dollárjába került, de figyelembe véve a tényt, hogy soha semmilyen bizonyíték nem került elő, ez szintén blöffnek tekinthető.

Ebben a részben Schwartz közvetlenül és meglehetősen durván megkérdezi, hogy vajon Evan szexuális molesztálást gyanít-e, amire Evan azt mondja, hogy fogalma sincs és aztán azt mondja, hogy az ügyvédje azt mondta neki, hogy ne mondjon senkinek semmit, hogy nehogy szétrombolja az ügyet.

MR. CHANDLER: És hadd mondjam el neked ezt egyébként: Milyen kár érne téged akkor, milyen kár érné a kapcsolatodat June-nal, ha Michael már nem lenne a képben? Azt mondod, hogy te [szalaghiba] a te hibád. Azt mondod, hogy bizonytalanná tetted June-t.
MR. SCHWARTZ: Várj.
MR. CHANDLER: Szóval ha már nem lenne a képben…
MR. SCHWARTZ: Igen?
MR. CHANDLER: …mit gondolsz, akkor June mit fog tenni? Vissza fog menni hozzád. Már nincs szüksége rád. Már nem is akarja, hogy vele legyél. Mondta nekem és mondta neked… Biztos vagyok benne, hogy mondta neked, hogy ha [szalaghiba] Michael, akkor meg fog tőled szabadulni. Nekem mondta. Komolyan gondolja.
MR. SCHWARTZ: Nos…
MR. CHANDLER: Komolyan gondolja…
MR. SCHWARTZ: Az egyetlen dolog, amit mondtam neked korábban az az, hogy nem akarom, hogy Michael ajándékokat vegyen June-nak Európában. Ezért adtam June-nak pénzt. És amikor ennek ellenére ő vett neki dolgokat és June elmondta nekem én mérges lettem rá. És ennyi, és igazából ennyi az egész dolog. Csak erről beszéltünk.
MR. CHANDLER: Hogy érzel azzal kapcsolatban, hogy June el fog vele menni a turnéra? Azt mondtad nekem a minap, amikor ott voltál, hogy mindenki hívogatott téged azzal, hogy „a feleséged [szalaghiba]”…
MR. SCHWARTZ: Ez [szalaghiba]…
MR. CHANDLER: És hadd mondjak neked valamit, egyébként. Ez a legjobb ami történhet vele, hogy az emberek azt hiszik June érdekli.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: A tény az, hogy egyáltalán nem érdekli. A tény az, hogy nem is érdekli. Nem is kedveli. Ő [szalaghiba]…
MR. SCHWARTZ: Nem hiszed, hogy kedveli őt?
MR. CHANDLER: Tudom, hogy nem. Mondta nekem, hogy nem. Ki nem állhatja őt. Mondta nekem, amikor…
MR. SCHWARTZ: Mi? Ki nem állhatja?
MR. CHANDLER: Nem. Mondta nekem, amikor a házamban volt.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Igen. Azon a ponton ő jobban kedvelt minket, mint… Jordy szintén. Jordy ugyanolyan, mint Michael. Ez egy egyszerű oszd meg és uralkodj taktika volt. Mindkettőnket kitrükköztek.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Megnézték, hogy ki engedi meg nekik, hogy azt csinálják, amit akarnak és aztán választottak.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: És amíg nem beszéltem Jordy-val egy napon a [szalaghiba]…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … úgy volt, hogy velem fognak élni. Úgy volt, hogy összepakolnak, otthagyják June házát és idejönnek.  
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Ezt akarták csinálni, mert nagyobb ellenállásba ütköztek June részéről, mint az én részemről. Nem mondhatod el ezt a dolgot… nem teheted… most titokba avatlak be, oké, Dave?
MR. SCHWARTZ: Oké.

Evan megpróbál Schwartz Jackson iránti féltékenységére játszani, hogy meggyőzze, hogy csatlakozzon hozzá az énekes ellen. Aztán azt állítja, hogy Jackson ki nem állhatja June-t és hogy „Jordy ugyanolyan, mint Michael. Ez egy egyszerű oszd meg és uralkodj taktika volt. Mindkettőnket kitrükköztek”.

Természetesen csak mert Evan ezt állítja még nem jelenti azt, hogy ez igaz is – ahogy a bizonyítékra vonatkozó állítása sem volt az -, de ez megmutatja, hogy Evan elméjében Jackson és Jordan valamiféle egységet alkotott, akik együtt cselekedtek ellene és June ellen és akiket csak az érdekelt, hogy melyikük „hagyja, amit csinálni akarnak”. Evan azt is állítja, hogy „úgy volt, hogy velem fognak élni”, mert „nagyobb ellenállásba ütköztek June részéről, mint a részemről”. Evan azon állítása, hogy Jackson és Jordan nagyobb ellenállásba ütközik June részéről, mint az ő részéről azért is érdekes, mert más alkalmakkor meg úgy ábrázolja June-t, mint Jackson kiszolgálóját, önmagát pedig a fia megmentőjeként.

Hogy mindezt kontextusba helyezzük: az All That Glittersben Evan Chandler a vélt gyerekmolesztálásról úgy beszélt, mint valamiféle közös beleegyezésen alapuló románcról. Egy ponton Ray Chandler még szükségét is érzi, hogy egy lábjegyzetben megmagyarázza, hogy a Jordan és Jackson közötti állítólagos „kapcsolatot” miért ábrázolja úgy, mint valamiféle szerelmi történetet:

„Evan és Monique hite akkoriban, hogy Jordie és Michael „szerelmesek” voltak fontos a szexuális molesztálás megértésének problémájában az idősebb gyerekek esetén. Nem esett le nekik, hogy a 13 éves fiú nem beleegyező fél volt.” [1; 45. oldal]

Arról, hogy egy tanult felnőtt ember vajon hogyan és miért gondolná azt vélt gyerekmolesztálásról, hogy az közös beleegyezésen alapuló románc, érdemes lesz majd elolvasni cikkünket Victor Gutierrezről [link később], egy újságíróról, aki a Jackson elleni vádakat egy igen nyugtalanító propagandára igyekezett használni. Abban a cikkben bemutatjuk a lehetséges kapcsolatot Gutierrez és Evan Chandler között.

Ami Evan azon állítását illeti, hogy Jordan és Jackson vele akartak élni: Jackson mindössze két hétvégét töltött Evan otthonában – mindkettőt 1993 májusában. Ezen hétvégék egyikén Evan javasolta Jacksonnak azt, hogy az énekes költözzön oda és vagy fizesse egy a házhoz építendő új szárny felépítését vagy vegyen Evannak egy új házat. Az All That Glittersben Ray Chandler fordítva ábrázolja ezt a történetet – úgy, hogy Jackson tette ezt az ajánlatot Evan helyett, azonban June Chandler 2005-ös vallomása azt a verziót erősítette meg miszerint Evan akarta, hogy Jackson építsen egy új szárnyat a házához, amit az énekes visszautasított. Továbbá Evan, aki forgatókönyv író akart lenni, nyomás alá helyezte Jacksont azért is, hogy finanszírozza a forgatókönyveit és filmes ötleteit. Az Evan Chandler “gyanúi” című cikkünkben részletesen olvashatsz arról, hogy mi előzte meg azt, hogy Jackson megszakította a kapcsolatát Evannal.

MR. CHANDLER: Oké. Amit mondok neked az az, hogy Jordy és Michael kihasználók.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Nekik megvolt… ők úgy volt… nekik megvolt a saját kapcsolatuk.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Úgy akarják folytatni, ahogy folytatni akarják. Nem akarják, hogy bárki az útjukba álljon [szalaghiba]… a legkevesebb ellenállás, és arra mennek. Egyszerűen megosztottak és uralkodtak és June belement ebbe. És nem volt igaza, mert ezt Jordy kárára tette.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Jordy nem elég idős ahhoz, hogy ilyenfajta [szalaghiba] hozzon, amiket hoz.
MR. SCHWARTZ: De ez egy nagy életbe vágó döntés?
MR. CHANDLER: Ó, mérget vehetsz arra, hogy az.

Itt még világosabbá válik, hogy Evan úgy beszél a vélt kapcsolatról Jordan és Jackson között, mint egy közös megegyezésen alapulóról. Mindkettőjüket „kihasználóknak” nevezi, akik „nem akarják, hogy bárki az útjukba álljon”. Miközben mindössze néhány mondattal korábban Evan azt mondta, hogy June-tól nagyobb ellenállást kaptak, mint tőle, itt June ismét kiszolgáló, aki „belement ebbe”.

MR. SCHWARTZ: Gondolod, hogy Jordy gyűlöl téged?
MR. CHANDLER: Ha most nem, akkor holnap gyűlölni fog.
MR. SCHWARTZ: De miért…
MR. CHANDLER: (Egyszerre beszélnek, érthetetlen).
MR. SCHWARTZ: Mit akarsz?
MR. CHANDLER: Nem számít mit akarok.
MR. SCHWARTZ: De miért akarnád, hogy gyűlöljön téged és miért akarnád keresztülvinni őt azon…
MR. CHANDLER: Mert engem csak az érdekel, hogy mi történik vele hosszú távon.
MR. SCHWARTZ: Nos, a hosszú táv. Egészséges lesz ez hosszútávon?
MR. CHANDLER: A szakértők szerint?
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Abszolút. A szakértők szerint ha ez így megy tovább mint most, akkor neki vége van. Nincs esélye arra, hogy valaha is boldog, egészséges, normális emberi lény legyen, nem [szalaghiba].
MR. SCHWARTZ: Szóval mi történik, ha ráveszed, hogy ne találkozzon vele?
MR. CHANDLER: Ne találkozzon Michaellel?
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Senki sem tudja pontosan megmondani, hogy mi fog történni. A legtöbb ember úgy érzi, hogy sokáig utálni fog engem és aztán, ha majd idősebb lesz egy napon megköszöni nekem.
MR. SCHWARTZ: Igen. És mit gondolsz most miért utál téged?
MR. CHANDLER: Azt mondtam, hogy szerintem ő.. azt mondtam, hogy talán most utál engem, talán nem…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … de holnap biztosan utálni fog engem. Miért fog utálni engem? Mert elveszem tőle Michaelt. Ezért.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: És ez egy…
MR. SCHWARTZ: Szóval tényleg úgy gondolod, hogy Michael rosszat tesz neki?
MR. CHANDLER: Tudom, hogy Michael rosszat tesz neki.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: És tudod, hogy honnan tudom ezt? Valaki miért… Dave – ha ezt megmondod nekem, gondold át logikusan. Mi okból akarna szétválasztani minket [szalaghiba] miért akarná, hogy tűnjek el az útból? Mi lenne az oka, hacsak nincs valami rejtegetnivalója?
MR. SCHWARTZ: De…
MR. CHANDLER: Én tudom mi a rejtegetnivalója. Történetesen én tudom, hogy mi az.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: De nem mondhatom el neked.
MR. SCHWARTZ: Oké.
MR. CHANDLER: Csak megkérdezem tőled logikusan. Ismersz engem. Én nem… én egy elég liberális fickó vagyok.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Senkinek nem állok az útjába, oké? Szóval, akkor mi okból akarná, hogy eltűnjek az útból egészen addig, hogy egyikük sem fogadja a telefonhívásaimat és egyikük sem akar beszélni velem?

Evan azt állítja, hogy Jackson azt akarja, hogy ő „eltűnjön az útból” és feltételezi, hogy a sztárnak hátsó szándékai vannak. A párbeszéd korábban idézett részében Evan azt állítja, hogy Jackson és Jordan „nem akarják, hogy bárki az utukba álljon”, most pedig azt mondja: „Senkinek nem állok az útjába, oké?” és hogy „én egy elég liberális fickó vagyok”. Figyelembe véve, hogy Evan mit feltételez a Jackson és Jordan közötti kapcsolatról és hogy June-t azzal vádolja, hogy kiszolgálja Jacksont, miközben önmagát aggódó apaként állítja be, mindez figyelemreméltó.

MR. CHANDLER: […]  Az én hozzáállásom az egész dologhoz az, hogy az egyetlen ember… az az ember, aki nem beszél annak nincs igaza, pont…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …nem számít miről van szó, úgy hiszem minden megelőzhető, minden rossz cselekedet, amit bárki elkövet… hacsak nem vagy igazán patologikus…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …valószínűleg megelőzhető, ha csak találnál valakit, aki leülne [szalaghiba] tudod? Még csak nem is kell visszabeszélniük és adniuk [szalaghiba] ha kiadod magadból, akkor minden rendben lesz, tudod, de ez az én megközelítésmódom. Az én megközelítésmódom az, hogy azoknak az embereknek nincs igazuk, akik nem beszélnek.
[…]
MR. SCHWARTZ: Csak azt mondtam, hogy nekem nincs igazam, de itt a másik… úgy értem az a helyzet, hogy Jordy 13 éves. Én felnőttekről beszélek. Úgy értem, nem tudom, hogy ő… úgy értem, te vagy az apja. Te vagy a példaképe.
MR. CHANDLER: Nem, nem vagyok a példaképe.
MR. SCHWARTZ: De, igen biztosan…
MR. CHANDLER: Már nem.
MR. SCHWARTZ: De az vagy, biztosan az vagy. Hosszú távon te vagy a példaképe.
MR. CHANDLER: Nincs… nem lesz hosszú táv, ha a dolgok így folytatódnak. Nem látod? Ameddig beleegyezek bármibe, amit csinálni akarnak…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …addig minden oké. Amint azt mondom, hogy nem [szalaghiba] bárki…

Hogy világosak legyünk: Jackson vagy Jordan soha nem utalt arra Evannak, hogy valamiféle „romantikus” vagy szexuális kapcsolat lenne közöttük, amibe Evannak vagy June-nak bele kellene egyeznie. Ellenkezőleg. Az All That Glitters szerint amikor Evan megkérdezte Jordant, hogy a kapcsolatuk szexuális-e Jordan így felelt: „Ez gusztustalan! Én nem vagyok olyan.” [1; 46. oldal] és Jackson mindig is tagadta ezeket a vádakat.

Míg korábban Evan azt állította, hogy bizonyítéka van Jackson ellen, itt a gyanúit arra a hitére alapozza, hogy „annak az embernek nincs igaza, aki nem beszél”.

Evan arról is panaszkodik, hogy már nem Jordan példaképe – a szövegkörnyezetből úgy tűnik, hogy azért, mert helyette Jackson az.

MR. CHANDLER: Nincs oka arra, hogy kizárjanak engem, hacsak nem ők… hacsak arra nincs szükségük, hogy távol legyek, hogy bizonyos dolgokat csinálhassanak, amik szerintem nem jók.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: És én… és nemcsak ez, de még csak nem is mondhatok róla semmit, oké? [Szalaghiba] szerintem ők csinálnak és az nem rossz, így talán nincs igazam…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … de még arra sem kapok lehetőséget, hogy ezt kifejezzem.
[…]
MR. CHANDLER: Jó kommunikációm volt Michaellel.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Barátok voltunk, tudod. Kedveltem őt.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Tiszteltem őt és mindent, ami ő, tudod. Nem volt rá oka, hogy ne hívjon többet. Felhívhatott volna.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Valójában, Dave… kérdezd meg Jordy-t. Ott ültem a szobában egy nap és beszéltem Michaellel és pontosan elmondtam neki, hogy mit akarok ettől az egész kapcsolattól, hogy mit akarok [szalaghiba], oké, hogy ne neki kelljen kitalálnia mit akarok.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: És az egyik dolog amit mondtam az az, hogy mindig képesnek kell lennünk beszélnünk egymással.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Ez a szabály, oké, mert tudom, hogy amint nem beszélgetünk elkezdenek furcsa dolgok történni és az emberek [szalaghiba]…
MR. SCHWARTZ: A képzelet átveszi a szerepet.
MR. CHANDLER:A képzelet megöl.
MR. SCHWARTZ: Így van.

Míg Evan korábban azt állította, hogy bizonyítéka van itt azt mondja, hogy talán nincs igaza. Feltételez dolgokat mivel úgy érzi, hogy kizárták és mivel Jackson már nem hívta őt telefonon és már nem beszélt vele. Valójában elismeri, hogy mivel Jackson már nem beszél vele ezért „furcsa dolgok kezdenek történni” és „a képzelet megöl”.

MR. CHANDLER: És akarod tudni, hogy mit mondtam neki? [Akkori feleségének, „Monique”-nak, azaz Nathalie Chandlernek – a ford.] Ezt mondtam neki. Azt mondtam, ‘June… Monique’ – azt mondtam – ‘ha valaha is más valakivel akarsz aludni vagy ha már nem szeretsz, ha odajössz hozzám és elmondod nekem [sérült szalag] ki a házból és szétbaszod az agyát, örökké szeretni foglak, támogatni foglak és minden jót kívánok neked. De ha fordítva történik és először baszod meg és utána [sérült szalag], akkor megöllek és pont.’ – azt mondtam. ‘Ezek a szabályok. Ha velem akarsz maradni, akkor meg kell értened, hogy én csak így vagyok képes túlélni. Én így élek.’

Itt Evan az akkori feleségéről, „Monique”-ról (Nathalie Chandler) beszél és arról, hogy mi történne, ha a nő megcsalná. Ezt a részt azért idézzük, hogy még inkább megvilágítsuk Evan karakterét és hogy aztán a következő részt kontextusba helyezzük.

MR. CHANDLER: És így ha nem tudnék beszélni vele, akkor ennek a házasságnak már régen vége lett volna.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Mert [szalaghiba]…
MR. SCHWARTZ: Nem így tanulunk?
MR. CHANDLER: A képzeletem miatt, Dave.

Itt ismét visszatérünk Evan képzeletének a témájához és így kapcsolódik mindez a párbeszéd fő témájához. Evan azt mondja, hogy ha nem lenne képes megbeszélni a bizonytalanságait, félelmeit és féltékenységét a feleségével (a teljes párbeszédben ezt még nagyobb részletességgel tárgyalja), akkor a házasságuknak „már régen vége lett volna”, mert Evan elképzelne dolgokat. Gyakorlatilag Evan elismeri, hogy amikor az emberek nem beszélnek vele többet, akkor ő hajlamos rossz dolgokat elképzelni azokról az emberekről.

MR. CHANDLER: Tudom, hogy holnapután – valójában nem is holnapután. Már megtörtént. Már nem is akarom többé, hogy bármi közöm legyen June-hoz, mert June nem része a családomnak. Az én fejemben ő halott. Már nem is akarok vele többet beszélni. [Szalaghiba] ülni a tanúk padján teljesen megalázva vagy egy fegyver csövének a végén. Ez az egyetlen helyzet, amiben June-t most látni akarom. Neki [szalaghiba] tenni a gyerekkel. Ismét csak, ez nem helyes. Teheti velem. Nem teheti meg a gyerekemmel. Ez nem helyes.

Evan éppen az imént ismerte el, hogy lehet, hogy nincs igaza és ahelyett, hogy tényei lennének csak elképzel dolgokat, mégis nagyon agresszív June-nal szemben és azt akarja, hogy „a tanúk padján üljön teljesen megalázva vagy egy fegyver csövének a végén”.

MR. CHANDLER: Akarsz tudni valamit? Meg sem kell kérdezned engem. Te… amint korábban mondtad, le akarsz ülni és beszélni az emberekkel, akikkel én beszéltem…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … lesz rá lehetőséged, ha akarod. Menj és kérdezd meg a szakértőket…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … és nem kell megkérdezned. Úgyis ott lesznek. Nincs egy ember ezen a világon [szalaghiba] nem tud találni egy embert…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … aki ne értene velem egyet. Én voltam az, aki nem értettem egyet… nem is akartam tudni róla.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Azt mondogattam: ’Nem, minden rendben van. Nincs semmi baj. Ez nagyszerű.’ Szakértőkre volt szükség ahhoz, hogy meggyőzzenek engem [szalaghiba], hogy ha nem cselekszem.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … a fiam visszafordíthatatlan károkat szenved az élete hátralévő részére [szalaghiba]. Ezt hallottam.
MR. SCHWARTZ: Mert a barátja idősebb, vagy mindennek a csábítása miatt?
MR. CHANDLER: Nos, tudod, az életkor önmagában nem káros dolog.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: De fel lehetett volna használni az előnyére és bizonyos módokon Michael az életkorát és a tapasztalatát és a pénzét és a hatalmát használja Jordy nagy előnyére. A probléma az, hogy kárt is okoz neki, nagy károkat okoz neki a saját önző okaiból kifolyólag. Ő nem az a jótékony, kedves ember, akinek látszik.
MR. SCHWARTZ: Gondolod, hogy…
MR. CHANDLER: (Egyszerre beszélnek, érthetetlen) önző motivációi itt.
MR. SCHWARTZ: Úgy érted, hogy kárt okoz Jordy-nak, mert kivette a valóságból?
MR. CHANDLER: Nem igazán arról van szó, hogy miből vette ki. Hanem, hogy mibe vitte bele.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Úgy értem, nem áll szándékomban gonosznak lenni. Csak nem lehetek…
MR. SCHWARTZ: Nem mondhatod el nekem.
MR. CHANDLER: … nem lehetek konkrét, de azt elmondhatom neked ismét, hogy végül is mindez egy dologra vezethető vissza. Arra, hogy nem akarnak velem beszélni.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Jordy… igen, ő 13 éves. Ő csak [szalaghiba], reméli, hogy a probléma majd magától megoldódik, de June elég idős ahhoz, hogy jobban tudja. June az, aki frusztrál engem.
MR. SCHWARTZ: Nos, tudod, ez a helyzet: beszéltem erről ma Jordy-val, tudod, arról, hogy nem veszi fel veled a kapcsolatot és nem hívott fel téged apák napján és hogy nem küldött neked semmit. Ő összezavarta June-t – és ez az igazság és ezt ő mondta. June mindent megtett, hogy rávegye, hogy küldjön neked egy képeslapot, hogy hívjon fel téged, meg minden. Ő csak frusztrált, tudod, és én nem tudom miért vagy… tudod, olyan, mintha meg lenne ijedve vagy nem tudná, hogy mit tegyen…
MR. CHANDLER: (Érthetetlen.)
MR. SCHWARTZ: Tessék?
MR. CHANDLER: June semmit sem tett annak érdekében, hogy felhívjon engem vagy küldjön nekem egy képeslapot – ezt ő maga ismerte el nekem legutóbb. Leszarja – ezt mondta nekem.
MR. SCHWARTZ: Nos, de én ezt nem hiszem, mert, úgy értem…
MR. CHANDLER: (Egyszerre beszélnek, érthetetlen) mondta nekem.
MR. SCHWARTZ: Mert, úgy értem…
MR. CHANDLER: Én…
MR. SCHWARTZ: June-nal és – én beszéltem velük ma.
MR. CHANDLER: Nos, akkor ő [June] hazudik neked, Dave.
MR. SCHWARTZ: Nos, de Jordy is hazudna?
MR. CHANDLER: Most be vannak szarva.
MR. SCHWARTZ: Nem. Jordy hazudna… nem, mert nem is tudnak semmit sem erről. Nem is mondtam el nekik, hogy beszéltem veled ma reggel, oké?

Evan ismét arról beszél, hogy „szakértők” győzték meg arról, hogy ha nem cselekedne, akkor a fia „visszafordíthatatlan károkat szenvedne el az élete hátralévő részére”. Korábban ebben a cikkben már beszéltünk Evan állításairól ezekről az úgynevezett „szakértőkről”, amint arról a tényről is, hogy Evannak semmilyen bizonyítéka nem volt és úgy tűnik semmi másra ne, hagyatkozott, mint a „képzeletére”.

Evan azt állítja, hogy Jackson „az életkorát és a tapasztalatát és a pénzét és a hatalmát használja” és később ezen párbeszéd során látni fogjuk, hogy Evan többször is használja ezeket a kifejezéseket Jackson leírásánál. Ennek amiatt van jelentősége, mert Jordan ugyanezeket vagy nagyon hasonló kifejezéseket használt Jackson jellemzésére, amikor a pszichiáter, Dr. Richard Gardner interjút készített vele 1993. októberében. Az All That Glitters szerint Jordan és Evan sosem beszéltek egymással részletesen az állítólagos molesztálásról, mégis Jordan gondolatmenete, véleményei, szóhasználata Dr. Gardner interjújában figyelemreméltóan hasonlítanak az apjáiéhoz ebben a párbeszédben. Jordan állítólagos „vallomásáról” egy későbbi cikkben írunk részletesen [link később]. Annak bővebb tárgyalását, hogy Jordan kifejezései a Gardner-interjúban miként hasonlítottak azokhoz a kifejezésekhez, amiket az apja az itt tágyalt párbeszéd során mondott, lásd majd későbbi cikkünket Jordan konkrét vádjairól [link később].

MR. SCHWARTZ: Úgy értem, hogy te többet tudsz, mint én, így én hátrányban vagyok.
MR. CHANDLER: Nos, akkor elmondom neked kérdés nélkül. Ez az egész túl messzire ment.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Jordy sosem lesz már az az ember, aki volt.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Soha… mire ez az egész végigjátszódik…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … ha végigmegy, akkor annyira nagy károkat szenved, hogy sosem fog felépülni…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …és ez nem az én véleményem. Úgy értem, én történetesen most már elhiszem, mert felnyitották a szememet…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …de nem én vagyok, aki először [szalaghiba], szóval amit mondok neked az, hogy így cselekszem, mert [szalaghiba] nagy károkat fogok okozni neki és mondd meg nekem, hogy talán nem most fog-e ez neki kárt okozni. Úgy gondolom sokkal nagyobb károkat fog szenvedni, ha nem teszek semmit, ráadásul most már meggyőződésem, hogy ha semmit sem teszek, akkor azzal, ha nem teszek semmit, kárt okozok neki és én nem tudnék…

Ismét külső hatásokra hivatkozik, akik állítólag Evan véleményét formálták. Evan valamiféle kárról beszél, amit Jackson állítólag okoz, miközben semmiféle bizonyítéka sincs semmiféle helytelen tettre és miközben a saját fia is azt mondja, hogy nem történt molesztálás.

MR. CHANDLER: […] Megkérdem tőled ezt: ha Michael Jackson csak valami átlagos 34 éves ember lenne, akkor ez megtörténne-e? Nem. Hatalma van, pénze van, csábítása van. [Szalaghiba] történni [szalaghiba] elcsábította őket a családtól a hatalma és a pénze.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: És ennek a fickónak az imázsa.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Ugyanez az ember lehetne a hatalom és a pénz nélkül és ők szóba sem állnának vele. Te is tudod, én is tudom. Szóval a hatalomért és a pénzért és az imázsért June és Jordy széttörték a családot és még ha [szalaghiba] sokkal jobb, mert leültem és beszéltem vele és megmondtam neki régen mielőtt ideáig fajult volna a dolog

Úgy tűnik, hogy Evan féltékeny Jacksonra (valójában az All That Glittersben elsimerik, hogy féltékeny volt a sztárra és barátságra Jackson és a fia között) és azzal vádolja az ex-feleségét és a fiát, hogy „széttörték a családot” Jackson pénzéért, imázsáért és hatalmáért.

MR. CHANDLER: …de ha [szalaghiba] most, June nem lenne a képben és Kelly [Lily Chandler, Jordan húga – a ford.] sem lenne képben jobban, mint én.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Már régen ejtették volna őt [June-t – a ford.]. Még meg is mondták nekem [szalaghiba]. Ki nem állhatják őt.
MR. SCHWARTZ: Várj! Jordy ki nem állhatja June-t?
MR. CHANDLER: Igen. Egyikük sem kedveli. Senkit sem kedvelnek, csak egymást.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Nem kedvelnek téged és nem kedvelnek engem és nem kedvelik June-t. Nem akarják, hogy bárki is közéjük álljon. [Szalaghiba] ki kell iktatni. Folytasd csak és majd meglátod – mondd meg June-nak. Mondd meg June-nak, hogy kezdjen el „nemet” mondani mindenre, amit akarnak…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … és majd meglátja mi történik. Az egyetlen ok amiért ő ott van az, hogy ő „igent” mond [szalaghiba] kedvenc, amíg igent mond. Hidd el nekem. Nem tudom mi történt Jordy-val attól eltekintve, hogy nem érdekli, szó szerint nem érdekli, ha soha többé nem is lát engem. Reméli, hogy elmegyek és nem zavarom őt. Ez [szalaghiba].
MR. SCHWARTZ: Nos, tudom, hogy ez nem igaz.
MR. CHANDLER: (Egyszerre beszélnek, érthetetlen) Michael.
MR. SCHWARTZ: Tudom, hogy ez nem igaz.
MR. CHANDLER: Mondom neked. De ez nem számít, tudod. Nem veszem személyesnek. Csak próbálom azt tenni, amire rávezettek, hogy a helyes cselekedet annak érdekében, hogy ne szenvedjen el károkat. Úgy értem, sajnos June és [szalaghiba], mert azért, hogy megóvjam Jordy-t, bizonyos dolgoknak ki kell jönniük és nekik kettejüknek nem lesz semmi mentségük sem ellene. Ők csak [szalaghiba] kegyetlenül el lesznek pusztítva.
MR. SCHWARTZ: Gondolod, hogy ez segít Jordy-n?
MR. CHANDLER: Igen, ez segíteni fog Jordy-n, mert ő nem fog… mert soha többé nem fogja látni Michaelt. Ez…
MR. SCHWARTZ: Úgy értem, gondolod, hogy ez…
MR. CHANDLER: És valószínűleg soha többé nem fogja látni June-t sem, ha ezt keresztülviszem.
MR. SCHWARTZ: Gondolod, hogy…
MR. CHANDLER: Hacsak én nem hagyom.
MR. SCHWARTZ: Gondolod, hogy ez hatással lenne rá?
MR. CHANDLER: Mi?
MR. SCHWARTZ: Az, hogy…hogy ezt erőszakkal teszik?
MR. CHANDLER: Úgy érted, hogy Michael ezt tette vele?
MR. SCHWARTZ: Nem, hanem, hogy te erőszakkal nem engeded, hogy találkozzon valakivel, vagy hogy elveszed az anyjától?
MR. CHANDLER: Nos, kényszeríteni fogom, hogy ne találkozzon…
MR. SCHWARTZ: Igen, de gondolod, hogy ez a helyes módja ennek?
MR. CHANDLER: Igen. Arra vezettek rá, hogy ez a helyes dolog. Valójában ez a helyes dolog, tudod, hogy miért? Nem tudod mi…
MR. SCHWARTZ: Fogalmam sincs.
MR. CHANDLER: Tegyük fel, hogy megtudod, hogy mit csinálnak és egyetértenél velem, hogy ezek a dolgok, amiket csinálnak károsak Jordy-ra nézve vagy…
MR. SCHWARTZ: Tudni szeretném.
MR. CHANDLER: …károsak (lesznek).
MR. SCHWARTZ: Úgy értem, hogy a legvadabb képzeletemben sem tudom elhondolni mi az.
MR. CHANDLER: Oké. De tegyük fel…
MR. SCHWARTZ: Hacsak nem szex és nem tudom, tudod.
MR. CHANDLER: Tegyük fel, hogy megtudnád, hogy olyan dolgok folynak, amikről úgy hinnéd károsak ránézve? Akkor is azt mondanád nekem, hogy ’Hé, nézd. Tudod, dolgom van itt [szalaghiba], de tudod, az idő majd telik és minden renbejön, oké?’ Úgy értem, ez…
[…]
MR. CHANDLER: Oké. Nos, ők nem fognak velem beszélni azokról a dolgokról. Nem beszélnek velem semmiről.
MR. SCHWARTZ: Még arról sem, amiről azt gondolod, hogy csinálják, vagy amiről tudod, hogy csinálják?
MR. CHANDLER: Amiről tudom, hogy csinálják.

Evan azt a vádat fogalmazza meg, hogy Jordan és Jackson „senkit nem kedvelnek csak egymást”, hogy „nem akarják, hogy bárki közéjük álljon” és azt mondja, hogy „arra vezették”, hogy cselekednie kell, hogy a fiú ne szenvedjen károkat. Azt is mondja, hogy „ők ketten” (feltehetően June és Jackson) „kegyetlenül elpusztulnak”. Evan azt mondja, hogy Jordan „soha többé nem fogja látni Michaelt” és hogy „valószínűleg soha többé nem fogja látni June-t sem, ha ezt keresztülviszem”. Ne feledjük, hogy mindez akkor hangzik el, amikor maga Jordan azt mondta, hogy semmiféle molesztálás nem történt!

Evan azt is mondja: „Tegyük fel, hogy megtudod, hogy mit csinálnak és egyetértenél velem, hogy ezek a dolgok, amiket csinálnak károsak Jordy-ra nézve” és később azt is állítja, hogy nem csak gondolja, hogy káros dolgokat csinálnak, hanem tudja. Valójában Evan semmivel nem rendelkezett a feltételezésein és a „képzeletén” kívül, de ez nem akadályozza meg abban, hogy Jackson és June „kegyetlen elpusztításáról” fantáziáljon.

Amint korábban már mondtuk, cikkeink Evan állítólagos „gyanúiról”, a Jackson felé intézett pénzügyi követelései [link később], 1996-os polgári keresete Jackson ellen [link később], valamint kapcsolata a családjával és más tények, amelyeket bemutatunk ezen a weboldalon, alaposan árnyalják Evan aggódó apaként való pózolását.

MR. CHANDLER: Úgy értem, próbáltam beszéni Jordy-val. Jordy… Jordy nem beszél velem. Ez már régen abbamaradt mielőtt megmondtam neki, hogy ő nem [szalaghiba]. Már nem beszél velem. Valójában, amikor Michaellel beszél a telefonon átmegy egy másik szobába mert én nem hallhatom, amiről beszélnek, csakhogy én mindent felvettem szalagra [szalaghiba] amiről beszélnek. Ha-ha-ha! Akárhogy is, csak azt mondom, hogy [szalaghiba] hanyag lennék, ha továbbra sem tennék semmit [szalaghiba] lesz, mert senki sem tudja igazán, hogy Jordy-ra ez milyen hatással lesz így vagy úgy. Tényként tudom, hogy rossz hatással lesz rá, ha nem csinálok semmit.

Korábban már tárgyaltuk, hogy az All That Glittersben azt állítják Chandlerék, hogy Evan hazudott Jordannak, amikor azt mondta, hogy bepoloskázta a szobáját. Soha semmiféle inkrimináló felvétel nem került elő Jackson és Jordan telefonbeszélgetéseiről. Ez azt jelenti, hogy Evan vagy blöfföl itt arról, hogy rögzítette Jordan és Jackson telefonbeszélgetéseit, vagy pedig, ha tényleg rögzítette őket, akkor azok nem produkálták azt a bizonyítékot, amelyet Evan remélt, hiszen ha azt produkálták volna, akkor azt Chandlerék később felhasználhatták volna az ügy során, de mint mondtam soha nem került elő semmiféle ilyen bizonyíték, sőt a könyvükben Chandlerék elismerik, hogy nem volt semmiféle tárgyi bizonyíték a kezükben – ha bíróságra került volna az ügy akkor csupán Jordan szava állt volna szemben Jacksonéval.

Evan azt állítja, hogy „tényként tudja”, hogy Jordanre „rossz hatással lesz, ha nem csinálok semmit”. Hogyan tudhatná tényként, amikor korábban a párbeszéd során elismerte, hogy csuoán feltételezései vannak és a „képzelete”?

MR. SCHWARTZ: Tennél nekem egy nagy szívességet?
MR. CHANDLER: Mit?
MR. SCHWARTZ: Elmehetnénk te és én egy pszichológushoz és átbeszélhetnénk ezt?
MR. CHANDLER: Nem.
MR. SCHWARTZ: Miért nem?
MR. CHANDLER: Mert túl késő, holnap reggel 8:30 után.
MR. SCHWARTZ: De miért nem? Miért ne mehetnénk el és beszélhetnénk át…
MR. CHANDLER: Mert a dolog már… a dolog már mozgásba lendült.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Megtörténik holnap reggel 8:30-kor. 8:36-kor holnap…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …ez már nincs az én kezemben. Én már semmi mást nem teszek…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … holnap 8:36 után. Már minden automatikusan mozgásba lendült.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Már nem is vagyok kapcsolatban…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … ezzel az emberrel. Ez a dolog…

Evan visszautasítja Schwartz ajánlatát, hogy menjenek el együtt egy pszichológushoz azzal, hogy „a dolog már mozgásba lendült” és „már nincs az én kezemben”. Ennek nincs sok értelme, mert Evan volt az, aki irányította a dolgokat a vádak megformálódása közepette. Mi lendült már megállíthatatlanul mozgásba, amikor Evannak nem volt bizonyítéka, csak a „képzelete” és miközben a saját fia is tagadta, hogy molesztálták volna?

MR. CHANDLER: A bizonyíték el van zárva egy biztonságos helyre…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … és csak akkor fog kijönni, ha [szalaghiba] kiengedem és ennyi. Ha nem beszélnek velem holnap, akkor kijön.
MR. SCHWARTZ: Oké. De hadd kérdezzem meg tőled ezt…
MR. CHANDLER: (Egyszerre beszélnek, érthetetlen) Michael Jackson – Michael Jackson karrierje, Dave. Ez az ember minden képzeletén túl meg lesz alázva. Nem fogod elhinni. Nem fogja elhinni azt, ami vele történik.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Túl a legrosszabb rémálmain. [Szalaghiba] nem fog eladni egyetlen egy lemezt sem többé.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Ez biztos. És úgy értem én [szalaghiba] meg kell történni ahhoz, hogy… hogy [szalaghiba] tartani, és nem kell megtörténnie, ha holnap eljön.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: De ha holnap nem jönnek el – és ezt nagyon világossá tettem – próbáltam nagyon világossá tenni azon az üzenetrögzítőn. „Ez az utolsó esély arra, hogy beszéljünk. Ha beszélünk, akkor van esélyünk. Ha nem beszélünk, akkor mindennek vége.” Kicsúszik a kezeim közül. Úgy értem, mi mást tehetek?

Már beszéltünk Evan állításáról miszerint bizonyítéka van. Amikor olvasod ezeket az agresszív mondatokat Evantól arról, hogy Michael Jackson hogyan lesz „minden képzeletén túl megalázva” és „nem fogja elhinni azt, ami történik vele”, ne feledd, hogy mindezt úgy mondja, hogy maga Jordan állítja, hogy nem molesztálták, miközben Evan a „képzeletére” hagyatkozik nem pedig tényszerű bizonyítékokra. Fontos hangsúlyozni, hogy Evan azon vágya, hogy elpusztítsa és megalázza Jacksont megelőzi Jordan vádjainak felbukkanását és hogy Jordan először akkor állt elő ezekkel a vádakkal, amikor később az apja felügyelete alatt volt és látogatásokat tett Evan „kurafi” ügyvédjének, Barry Rothmannak az irodájába. Részletek majd egy későbbi cikkben. [link később].

MR. CHANDLER: Mi annak a hátránya, ha Michael Jackson elpusztul és kikerül a családból? Mi jót tesz ő neked?
MR. SCHWARTZ: Mi kára van… nos, semmi… csak Jordyra gondolok.
MR. CHANDLER: (Egyszerre beszélnek, érthetetlen) átjönni és beszélni veled, nagyon zaklatottnak tűntél, amikor mindenki azt mondta neked, hogy Michael Jackson elvette tőled a családodat. Még addig is elmentél, hogy azt mondtad nekem, hogy nem kaptál bankhiteleket emiatt [szalaghiba] megfordultál teljesen 180 fokot.

Evan itt ismét megpróbálja meggyőzni Schwartzot, hogy csatlakozzon hozzá Michael Jackson elpusztításában – mégpedig azzal, hogy a hiúságára játszik férjként.

MR. SCHWARTZ: Mindent megtennék Jordy-ért. Mindent elveszítenék. Meghalnék Jordy-ért. Ez a lényeg.
MR. CHANDLER: Akkor hát miért nem támogatsz engem és szabaduljunk meg Michael Jacksontól!
MR. SCHWARTZ: Mert nem ismerem a tényeket.
MR. CHANDLER: Oké, ha ismerni fogod…
MR. SCHWARTZ: Úgy értem, én nem…
MR. CHANDLER: Oké, ha megismered a tényeket, ha látod a tényeket kijönni, akkor majd döntesz.
MR. SCHWARTZ: Rendben. Ez fair.
MR. CHANDLER: Oké.
MR. SCHWARTZ: Úgy értem, az több, mint fair, de ez… hadd…
MR. CHANDLER: Sajnos akkor már túl késő lesz és azon a ponton már semmi sem fog számítani.
MR. SCHWARTZ: Miért?
MR. CHANDLER: Mert a tény annyira lesújtó…
MR. SCHWARTZ: Igen?
MR. CHANDLER: … hogy ebbe mindenki bele fog pusztulni közben. A tények maguk… ha egyszer ez mozgásba lendül…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … maguk a tények lesznek lesújtóak. Nagyobb lesz, mint mi mind együttvéve és az egész dolog csak le fog sújtani mindenkire és mindenkit elpusztít a látókörön belül. Ez [szalaghiba] megalázó, hidd el nekem.
MR. SCHWARTZ: Igen. És ez jó?
MR. CHANDLER: Igen. Ez nagyszerű.
MR. SCHWARTZ: Miért?
MR. CHANDLER: Nagyszerű, mert…
MR. SCHWARTZ: Úgy értem, hogy te így…
MR. CHANDLER: Mert June és Jordy és Michael…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … rákényszerítettek, hogy elmenjek a végsőkig…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …hogy megszerezzem a figyelműket. Milyen szánalmasak, milyen kibaszottul szánalmasak, hogy ezt tették. Próbáltam megszerezni a figyelmüket.
MR. SCHWARTZ: Igen
MR. CHANDLER: … könyörögtem a telefonon és csak annyit kaptam vissza, hogy „menj és baszd meg magad” a telefonon és most még mindig próbálom megszerezni a figyelmüket holnap 8:30-ig az ő [szalaghiba] és tudni fogom, hogy még akkor sem fognak beszélni velem, hogy ilyen messzire elmentem, akkor tudni fogom, hogy abszolút igazam van abban, amit teszek, mert nem hagytak nekem más [szalagbiba]. Nem szabad beszélnem [szalaghiba] és mivel ők azt az üzenetet küldik nekem és azt mondják, hogy…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … nem hagynak nekem választást. Nem hagyják, hogy azt mondjam nekik: „Ez az, ami zavar engem és ezt szeretném tenni ezzel kapcsolatban. Mit gondolsz?” Ők azt mondják: „Nem érdekel minket mit gondolsz… mondasz [szalaghiba].”
MR. SCHWARTZ: Úgy érted azzal, hogy nem kommunikálnak?
MR. CHANDLER: És csak dugjam a homokba a fejem? Nem. Nem amikor a gyerekem is benne van.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Nem tehetem. Úgyhogy ez az ő hibájuk. Minden az ő hibájuk, száz százalékosan és amiért az ő hibájuk az [szalaghiba] megpróbálni kommunikálni és ők időről időre frusztrálták a kísérleteimet arra, hogy beszéljünk azzal, hogy azt mondták: „Menj és baszd meg magad.” És ha valakivel ezt teszed, állandóan, akkor belehajszolod abba, hogy valami olyat tegyen [szalaghiba]. Én nem vagyok gonosz ember. Nem akarom ezt csinálni.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Ez az ő hibájuk, mert nem akarnak beszélni. Van még egy esélyük. Megmondtam nekik ezt. Ezért hagytam azt az üzenetet. Az üzenet nagyon kemény volt [szalaghiba] és nagyon igaz volt és azért hagytam, hogy tudják nem viccelek.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Könyörgöm nekik. Az az üzenet könyörgés volt, még egyszer…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …hogy leüljünk és beszéljünk és alapvetően azt mondjam: „Nem akarlak bántani, de nem hagysz nekem más lehetőséget.”
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: És, tudod, ha úgy döntenek, hogy figyelmen kívül hagyják, legyen bármi is a motivációjuk… June nem hagy figyelmen kívül dolgokat ugyanazért… ő nem dugja homokba a fejét és tetteti, hogy majd valahogy megoldódik.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: June általában fel fog hívni és azt mondja: „Menj és baszd meg magad és fordulj fel!”
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … és erőszakos lesz, meg minden, talán még pofán is vág.
MR. SCHWARTZ: No, azért ennyire nem rossz.
MR. CHANDLER: Ez igaz, de mégsem hív fel engem…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …nem tesz semmit. Nem is beszél. Így Michael sem beszél. Nekik hármójuknak teljesen más a személyiségük…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … kezelni a helyzeteket teljesen három különböző módon és mégsem hív fel engem egyikük sem.
MR. SCHWARTZ:Igen.
MR. CHANDLER: Mondhatod, hogy Jordy a homokba dugja a fejét és ez a reakciója [szalaghiba]. Mi a másik kettőnek a mentsége? Nem tudom. Még azt sem hajlandóak elárulni nekem, hogy mi a mentségük arra, hogy nem beszélnek velem. Még nem is… nem fogok mentséget…
MR. SCHWARTZ: Michael esetében nem tudom megmondani. June – ő nem tudja mi folyik.
MR. CHANDLER: Nos, persze, hogy nem tudja, hogy mi folyik. Nem hagyja, hogy elmondjam neki.
MR. SCHWARTZ: De ő nem… tudja mi folyik…
MR. CHANDLER: Egyszer elmondtam neki.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Egyszer elmondtam neki, hogy mit gondolok erről.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: És azt mondta: „Menj és baszd meg magad”, alapvetően.

Evan kétségbeesetten szeretne „megszabadulni Michael Jacksontól” és mindez azelőtt, hogy rávette a fiát – kétes körülmények közepette -, hogy támogassa azon állítását, hogy a sztár állítólag molesztálta [link később].

Evan lesújtó „tényekről” beszél, miközben valójában nem volt bizonyítéka. A dühe nem csupán Jackson ellen irányul, hanem June és Jordan ellen is, ami világos, amikor azt mondja: „Mert June és Jordy és Michael rákényszerítettek, hogy elmenjek a végsőkig, hogy megszerezzem a figyelmüket. Milyen szánalmasak, milyen kibaszottul szánalmasak, hogy ezt tették.”

Mindhármukat vádolja amiért nem beszélnek vele – és valóban, a kommunikáció ezen visszautasítása tűnik a fő problémájának. Egy ponton Evan azt mondja: „Én nem vagyok gonosz ember. Nem akarom ezt csinálni.” Ha az, amit tesz a fia érdekében van és csak próbálja a fiát kiragadni egy olyan helyzetből, ami káros a számára, akkor miért mond ilyet?

June-t fizikai erőszakkal vádolja, amikor jól dokumentált, hogy maga Evan volt a fizikailag abuzív [lásd cikkünket a Chandler családról].

Az All That Glitters szerint az a helyzet, amikor Evan állítólag elmondta June-nak az aggodalmait Jacksonról és Jordanről június 9-én történt, Evan kisebbik fiának, „Cody-nak” óvodai ballagásának a napján. A könyv szerint ez így zajlott:

“Amikor June átjött, hogy felvegye Kelly-t, Evan elhívta June-t hátra, ahol négyszemközt beszélhettek: „Aggódom Jordie miatt” – kezdte – „Félek, hogy talán meleg.”

Evan szerint June megrántotta a vállát és azt mondta: „És akkor mi van? Szóval meleg? Kit érdekel?”

Evan nem hitte el, amit hallott. Az ő fejében June elismerte, hogy a fiuk talán meleg és szexel Michaellel és hogy ez nem nagy ügy. Azonnal dühbe gurult és elkezdett üvölteni June-nal: „Kit érdekel! Kit érdekel! Megőrültél?!” Miközben alig tudta megőrizni az önuralmát Evan utasította June-t, hogy hagyja el a házát.

Evant nem az dühítette, hogy June nem látott semmi rosszat abban, ha Jordie meleg. „Noha melyik heteroszexuális szülő lenne boldog ettől a lehetőségtől” – magyarázta később. „A probléma az volt ahogy mondta, mintha ebben nem lenne semmi aggódnivaló vagy semmi beszélnivaló. Talán meg kellett volna próbálnom többet beszélni vele. De elvesztettem az önuralmam. Akárhogy is, visszatekintve kétlem, hogy bármin is változtatott volna. Ő már egy kötött pályán volt.” [1; 55. oldal]

Amint azt ismét láthatjuk, Evan eléggé liberális bizonyos sztorik részleteit és azok interpretálását illetően. Az, hogy June azt mondta, hogy nem érdekli, ha Jordan meleg messze áll annak „elismerésétől”, hogy Jordan szexel Michael Jacksonnal, mégis „Evan fejében” June ezen állítólagos kijelentése azt jelentette, hogy „elismerte”, hogy nem érdekelné, ha a fiukat Jackson molesztálná.

Az All That Glittersben bemutatott sztori ellentmond Evan ebben a párbeszédben elhangzó interpretációjának is, ahol újra és újra azt állítja, hogy amikor elmondta aggodalmait Jordanről és Jacksonról ex-feleségének, June azt mondta, hogy „menj és baszd meg magad”. Azonban a saját könyvük szerint is csak azt az aggodalmát mondta el neki, hogy lehet, hogy Jordan meleg és amikor June azt mondta, hogy nem érdekelné, ha így lenne, akkor Evan „azonnal dühbe gurult és elkezdett üvölteni June-nal” és aztán „miközben alig tudta megőrizni az önuralmát Evan utasította June-t, hogy hagyja el a házát”. Evan ezen viselkedése – furcsa feltételezések, furcsa ötletek és dühkitörések – bőven megmagyarázzák, hogy June, Jackson és Jordan miért nem volt hajlandó kommunikálni vele. Nem kellett ehhez az, hogy valami rejtegetnivalójuk legyen, amint azt Evan elképzeli ebben a párbeszédben.

Csak a tények kedvéért: Jordan nem meleg.

MR. CHANDLER: Nekem semmi nyernivalóm nincs azzal, ha beszélek velük holnap. Holnap csak annyi történhet, hogy belenézek az arcukba és rosszul fogom érezni magam…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … és a helyzetemet fogom csillapítani. Valamennyire meg fogom adni magam [szalaghiba]. Csak folytattam és azt tettem, amit tenni fogok, soha többé nem kell látnom őket..
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: … automatikusan el fognak pusztulni és meg fogom kapni, amit akarok. Ez adott [szalaghiba], így…
MR. SCHWARTZ: De, úgy értem, ez a módja Jordy megszerzésének?
MR. CHANDLER: …beszélni velük… beszélek velük az ő érdekükben…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER:…enyém. Ez az én negyedik, ötödik és utolsó kísérletem a kommunikálásra.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Úgyhogy amikor hagyok egy fenyegető üzenetet, akkor azért fenyegetem őket…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …mert semmi más nem működik. A sírás nem működött. A könyörgés nem működött. Az intelligencia nem működött.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Az anyai [szalaghiba] apellálni nem működött. Úgyhogy mi más maradt? A fenyegetés. Ha ez sem működik, akkor alapvetően mindent megpróbáltál, amit meg lehet.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Én nem fenyegettem meg őt [Jacksont] fizikailag. Nem mondtam, hogy megölöm őket. Michael jöhet holnap az összes testőrével fegyverekkel és bekeríthet, ha akar.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Holnap nem ölök meg senkit. Nem ez a következő lépés. A halála nem a következő (szalaghiba), szóval úgy értem, hogy holnap beszélek velük, de ez az ő… nem érezhetik magukat fenyegetve.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Ez hülyeség. Én nem fenyegettem meg őket fizikailag semmi módon és Michaelnek biztosan van elég [szalaghiba] ügyvédje (érthetetlen). Ott van neki Burt Fields (sic!), aki egy nagyágyú, ha ott akar ülni. Leszarom.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Akármi, tudod, meg fogja védeni őket az én nagy fenyegetésemtől. Én csak egyedül fogok megjelenni és ők jöhetnek egy egész hadsereggel, ha meg akarják védeni magukat tőlem, de nem tehetnek semmit sem, hogy meggyőzzenek arról, hogy azért nem fognak megjelenni, mert az életüket féltik.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Jöhetnek [szalaghiba] testőrökkel körülvéve. Elhozhatta volna őket June házába, így [szalaghiba] fenyegetés nyilvánvalón az utolsó (szalaghiba) volt. Soha nem ütöttem meg senkit. Soha nem lőttem le senkit. Soha nem tettem semmi erőszakosat az életemben. Nincs ok arra, hogy fizikailag fenyegetve érezzék magukat. Soha nem adtam nekik semmi jelét annak, hogy én (szalaghiba) Jordy, úgyhogy, tudod, ők tudják, hogy az a fenyegetés (szalaghiba) hogy féljenek tőle. Tudják, hogy az (szalaghiba) és tudják, hogy azért hagytam, mert nincs semmi más módja, hogy érintkezésbe lépjek velük.

Amint azt ebben a cikkben részletezzük, nem igaz, hogy Evan nem volt erőszakos. Figyeljük meg Evan azon szavait is, hogy „Holnap nem ölök meg senkit. Nem ez a következő lépés. A halála nem a következő”. Mintha ettől Evannak kevésbé fenyegetőnek kellene tűnnie?

Evan azt állítja, hogy megpróbált minden ésszerű dolgot, hogy kommunuikálja állítólagos aggodalmait June-nak és Jacksonnak és hogy csak kétségbeesettségében cselekszik így, mert semmi intelligens kísérlet a kommunikációra nem működött. Azonban a könyvükben, az All That Glittersben leírt történetben egyszerűen semmilyen intelligens kísérlet a kommunikációra nem található. A könyv szerint Evan mindössze egy nappal azután, hogy személyesen bemutatták Jacksonnak, csak úgy a semmiből megkérdezte a sztártól: „Seggbe baszod a fiamat?” (sic!) [1; 30. oldal] Ugyanezen könyv szerint nem sokkal később a fiát ugyanilyen nyersen kérdezte meg:

“Hé, Jordie, te és Michael csináljátok?”

“Ez gusztustalan!” – regált Jordie. „Én nem vagyok ilyen.”

“Csak vicceltem.” [1; 46. oldal]

Azt pedig nem sokkal ezelőtt tárgyaltuk, hogy a könyv szerint hogyan kommunikálta az aggodalmait June-nak.

A könyvből az is világos, hogy Evan nem fogadott el „nem” választ és addig helyezett nyomást Jordanre, amíg a fiú nem mondta azt, amit az apja akart, hogy mondjon. Ennek bemutatását lásd abban a cikkünkben amiben beszámolunk arról, hogy Jordan állítólag hogyan „vallotta be” az apjának, hogy állítólag molesztálták [link később].

MR. CHANDLER: Benne vannak más emberek is, akik csak a telefonhívásomra várnak és akik szándékosan bizonyos pozíciókban lesznek…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …(szalaghiba). Fizettem nekik ezért. A munkájukat végzik. Csak előre kell mennem és követnem kell az időzóna szerint.
MR. SCHWARTZ: Aha.
MR. CHANDLER: Úgy értem az időpont meg van határozva. Minden egy bizonyos terv szerint halad, ami nem csupán az enyém. Vannak benne más emberek is…

Evan egy olyan tervről beszél, amely nem csak az övé, hanem vannak más emberek is benne, akik bizonyos pozíciókban vannak és akiknek fizetett. Újra csak felhívom a figyelmet, hogy mindez aközben, hogy maga Jordan azt mondja, hogy nem történt semmi. Evan ennek ellenére minden „egy bizonyos terv szerint” halad, ami „nem csupán az enyém”.

MR. CHANDLER: De ha ott lesznek, az sokkal jobb lesz, mint ha nem… úgy értem, lesz rá lehetőségük, hogy sokkal jobbá tegyék a dolgokat, ha ott lesznek. Az én instrukcióm az volt, hogy ölj és pusztíts [szalaghiba], mondom neked. Úgy értem, hogy azzal, hogy megölöm és elpusztítom őket kínozni fogom őket, Dave.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Mert June is ezt tette velem. Kínzott engem
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …és tudni fogja, hogy te nem tudod [szalaghiba]. Elmondok neked valamit, amiről Jordy-nak fogalma sincs és ez az, hogy mit jelent a szeretet. A legtávolibb fogalma sincs. Nem tudja megtanulni June-tól. Ő nem tudja mit jelent ez. Nincs koncepciója arról, hogy mit jelent.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Szóval talán (szalaghiba) megtaníthatom neki azt. Nem tudom.
MR. SCHWARTZ: Igen [szalaghiba].
MR. CHANDLER: Egy része ennek [szalaghiba] más emberek és kommunikálni és ez az a három dolog, aminek a helyén kell lennie egy szerető kapcsolat létezéséhez, mert mindazok a dolgok megmutatják, hogy törődsz a másik emberrel. Egyetlen dolog sem [szalaghiba].

Ez Evan megsértett egójáról szól, semmi másról. „Ölni és pusztítani” akar és „kínozni őket” azért, amit June – lagalábbis Evan fejében – tett vele (Evannal).

Az az állítás, hogy Evan meg akarja tanítani Jordant a szeretetre ironikus figyelembe véve a tényt, hogy Evan hogyan kezelte a másik két gyerekét ezen vádak után. Részletek cikkünkben a Chandler családról.

MR. CHANDLER: …nézd meg a viselkedését [June-ét]. Csak azt mondom, hogy June egy briliáns és patologikus személyiség.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Amit a felszínen látsz az köszönőviszonyban sincs azzal, ami igazán a felszín alatt zajlik.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: És úgy hiszem ez ki fog jönni a hazugságvizsgáló [szalaghiba] pszichológiai értékeléseken…
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: …amelynek mindnyájuknak alá kell majd vetniük magukat.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Úgyhogy…
MR. SCHWARTZ: És gondolod, hogy ez jó Jordy-nak?
MR. CHANDLER: Úgy gondolom, hogy hosszú távon… természetesen nem ez a legjobb Jordy-nak.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: A legjobb dolog Jordy-nak az lenne, ha mindenki leülne és békésen megoldanánk magunk között [szalaghiba], de mivel nem hajlandóak erre, nem hagynak beleszólást nekem abba, hogy mi a legjobb [szalaghiba]. Még azt sem hagyják, hogy [szalaghiba] Jordy. Nincs beleszólásom semmibe Jordy-val kapcsolatban. Szóval amikor azt kérdezed tőlem [szalaghiba] üdvözölném, ha ezt tennék, de őket nem érdekli. Nem érdekli őket, hogy én mit gondolok, így nem kérdezik meg tőlem ezt a kérdést. Gondolom-e… úgy értem, csak hogy megválaszoljam a kérdésedet, úgy gondolom, hogy [szalaghiba] Jordy-nak mindenképpen rövid [szalaghiba], rövid távon.

Ironikus, hogy Evan „patologikus személyiségnek” nevezi June-t, figyelembe véve a saját viselkedését.

MR. CHANDLER: Úgy gondolom hosszú távon van [szalaghiba] esélye arra, hogy boldog ember legyen, ha azt teszem, amit tennem kell és nem hagyom, hogy a dolgok úgy folytatódjanak, ahogy most mennek. Ki lehet dolgozni egy kompromisszumot? Lehetséges.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: Igen. Próbáljanak meggyőzni engem, hogy miért [szalaghiba] mondják el miért nincs igazam. Mutassák meg, hogy Jordy hogyan profitál és nem esik baja. Megvan rá az esélyük.
[…]
MR. CHANDLER: Volt négy vagy öt alkalom, hogy hívtam őket [szalaghiba] és nem akartak beszélgetni velem erről és úgy hiszem, hogy nem akarnak velem erről beszélgetni, mert tudják, hogy nem tudják megvédeni a pozíciójukat.
MR. SCHWARTZ: Igen.
MR. CHANDLER: [Szalaghiba] vágni… úgy értem, én fiatal vagyok, nagyon liberális vagyok. Tőlem mindenki azt csinál, amit akar. Ez az én filozófiám. Ti srácok azt csináltok, amit akartok. Csak legyetek boldogok. Ne sérüljetek meg. Így… [vége a szalagnak]

Egy szülő, aki őszintén azt gyanítja, hogy a gyermekét molesztálják – sőt, még azt is állítja, hogy erre „bizonyítéka” van – miért akarna kompromisszumot kidolgozni? Figyelembe véve azt, hogy Evan állítólag mit hisz a Jordan és Jackson közötti kapcsolatról, a párbeszéd utolsó mondatai igen érdekesek.

Összefoglalás

Ezt a párbeszédet Evan Chandler többi cselekedetének és személyiségének a kontextusában kell tekinteni. Miközben tárgyaltuk a fenti párbeszédet idéztünk számos tényt, eseményt és cselekedetet, amelyek Evan állításait és aggódó, kétségbeesett apaként való pózolását megkérdőjelezik. Ezen kívül kérem, hogy vegyük figyelembe azt a tényt is, hogy ezen vádak alatt Evan folyamatosan a pénzre fókuszált – minden lépése, minden cselekedete a pénzre irányult. A részletekért ajánlott elolvasni az alábbi cikkeket.

Chandlerék pénzügyi követelései [link később]

Jackson és Chandlerék peren kívüli megállapodása [link később]

Evan Chandler 1996-os polgári keresete Jackson ellen [link később].

Vegyük továbbá figyelembe az időrendjét annak, ahogy ezek a vádak Jackson ellen kialakultak: Evan féltékennyé válik a fia és Jackson közötti kapcsolatra és az a fixa ideája alakul ki, hogy a kettejük közötti kapcsolat szexuális, noha nincs rá bizonyítéka és maga a fia is tagadja, hogy bármi ilyesmi történt volna. Valószínűleg nem véletlen, hogy Evan ezen „gyanúja” akkor bukkan fel a fejében, amikor Jackson visszautasítja, hogy finanszírozza Evan forgatókönyv ötleteit és azt is, hogy építsen a házához egy új szárnyat vagy egy új házat Evannak. Evan ekkor további nyomás alá helyezi Jordant a „gyanított” szexuális molesztálásról, majd Jordan állítólag „bevallja” ezt neki erősen megkérdőjelezhető körülmények között [link később]. Jordan Evannek tett állítólagos „vallomása” között és aközött, hogy jelentették volna ezeket a vádakat a hatóságok felé (egy terapeuta által) eltelik egy teljes hónap, amely alatt Jordan az apja felügyelete alatt van, aki nem hajlandó a fiút visszavinni az anyjának, June-nak. Ezalatt az egy hónap alatt Jordan látogatásokat tesz az Evan által is „kurafinak” nevezett ügyvédje, Barry Rothman irodájában és természetesen rengeteg idő áll Rothman és Evan rendelkezésére ahhoz, hogy kiképezzék a fiút arra, hogy mit mondjon.

Mindeközben Evan fenyegeti Jacksont és 20 millió dollárt követel tőle cserébe azért, hogy ne álljanak a nyilvánosság elé azzal a váddal, hogy szexuálisan molesztálta a fiát. Jackson nem hajlandó fizetni neki – nem csupán az eredetileg követelt 20 millió dollárt, hanem akkor sem hajlandó a fizetésre, amikor Evan felajánlja, hogy 1 millió dollárért cserébe eltűnik. Miután Jackson nem hajlandó fizetni Evannak, a férfi elviszi a fiát egy terapeutához, ahol Jordan először tesz részletes állításokat szexuális molesztálás vádjával. Ez aztán maga után vonja a vizsgálatot és a nyilvános botrányt. Mindezeket az eseményeket részletesen kifejtjük ezen a weboldalon (sokra már utaltunk ebben a cikkben is) és ajánlott elolvasni őket ahhoz, hogy teljesen megértsük az eseményeket.

Források:

[1] Raymond Chandler – All That Glitters: The Crime and the Cover-Up (Windsong Press Ltd, September 2004)

[2] Mary A. Fischer: Was Michael Jackson Framed? (GQ, October 1994)
http://www.buttonmonkey.com/misc/maryfischer.html

 

Kategória: Az 1993-as ügy
Címke: , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

5 hozzászólás a(z) Titokban felvett telefonbeszélgetések Evan Chandler és David Schwartz között 1993. július 8-án bejegyzéshez

 1. Visszajelzés: Chandlerék pénzügyi követelései |

 2. vertne1 szerint:

  Kedves Jacksonakták!
  Nem is tudom, hol kezdjem!!!
  Először is természetesen nagyon szépen köszönöm a fordítást! A tények, időpontok, adatok összerendezését, és átláthatóbbá tételét! Minden tiszteletem a Tiéd, hogy képes voltál ezt ilyen alaposan, aprólékosan végig csinálni! …Nekem már a cikk elolvasása is megterhelő volt, mert nem egyszer szaladt fel a vérnyomásom az itt olvasottaktól, pedig ez csupán tömörített, sallangoktól megzabadított lényege lehet csak a hivatkozott forrásanyagoknak.
  Mindíg nagyon várom az új bejegyzéseket! Köszönöm, hogy ilyen mélyrehatóan és alaposan foglalkozol a vádakkal, és hátterével. Köszönöm, hogy ápolod az emlékét! Úgy gondolom, nagyon büszke Rád! Amikor a rajongóiról beszélt, pontosan Rólad beszélt! Akik ilyen elkötelezettek, kitartóak, és hűségesek! És gondolkodnak, utána néznek, számolnak, és kielemznek a tények ismeretében.
  Még egyszer (sokszor!) köszönöm az áldozatos munkádat!!!!
  Orsi

 3. Visszajelzés: Hogyan alakultak ki Chandlerék vádjai? |

 4. Visszajelzés: Hogyan alakultak ki Chandlerék vádjai? |

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s