Fontos csatát nyert Michael Jackson hagyatékkezelője a Wade Robson-ügyben

A Wade Robson-ügyről ebben a bejegyzésben írtam részletesen. Ha valaki nincs tisztában az alapokkal, akkor érdemes előbb azt elolvasni.

Most fontos döntés született az ügyben, de előbb felidézem az imént hivatkozott, tavaly augusztusi cikkemből, hogy jogilag miről is van szó:

Robson két fronton indított támadást Jackson hagyatékkezelője ellen. Egyrészt egy úgynevezett hitelezői követelés (creditor’s claim), másrészt egy polgári kereset (civil lawsuit) benyújtásával.

Hitelezői követelést egy elhunyt hagyatékkezelőjével szemben lehet benyújtani mindazoknak, akik úgy vélik valamiféle anyagi kintlévőségük van az elhunyttal szemben. Aztán az örökösödési bíróság (probate court) eldönti, hogy jogos-e ez a követelés vagy sem. Azonban ennek a procedúrának megvan a maga rendje és ideje. Robson már itt problémába ütközik, ugyanis amikor benyújtotta a hitelezői követelését 2013. május 1-jén, addigra már régen letelt az erre törvény szerint alap esetben nyitva álló időszak.

A törvény kizárólag akkor engedi az időn túli hitelezői követelés benyújtását, ha a hitelezőnek korábban nem volt tudomása a követelés alapjául szolgáló tényekről vagy nem tudott a hagyatékkezelő kinevezéséről. Ezekben az esetekben a törvény lehetőséget ad arra, hogy hitelezői követelést nyújtson be 60 napon belül ahhoz képest, hogy felfedezte a követelés alapjául szolgáló tényeket vagy felfedezte a hagyatékkezelő kinevezésének tényét.

Robson azt állítja, hogy 2012. május 8. előtt, amikor először fogalmazta meg állításait egy pszichoterapeutának, nem ismerte fel, hogy gyermekkorában Jackson szexuálisan molesztálta, mint ahogy azt sem, hogy ez pszichés problémákhoz vezetett nála, ezért ezen időpont előtt nem volt birtokában azoknak a tényeknek, amelyek megalapozzák a hitelezői követelését. Ezért állítja tehát mindazokat, amiket fent idéztem, hogy a 20-as, 30-as éveiben járó felnőtt férfi létére sem a 2005-ös per során, sem később nem ismerte fel, hogy állítólag szexuális molesztálás áldozata volt – egészen 2012. májusáig.

De ha esetleg még el is fogadnák ezt az érvelését, akkor is bajban lenne. Ugyanis, mint mondtam, 2013. május 1-jén nyújtotta be a hitelezői követelését, tehát csaknem egy évvel a nagy „felismerés” után – azaz így is kicsúszott a törvény által biztosított 60 napból. Viszont ott van az a kitétel is, hogy a hitelezőnek tudatában kell lennie a hagyatékkezelő kinevezésének a tényével is. Azt hiszem már kitalálható, hogy most mi jön. Az, hogy „természetesen” Robson a hagyatékkezelő kinevezésének a tényével sem volt tisztában – mégpedig egészen 2013. március 4-ig és innen számítva benne van a 60 napban, amikor 2013. május 1-jén benyújtotta a keresetét.

Robson beadványa szerint 2013. március 4-én az ebben az ügyben eljáró ügyvédei, Henry Gradstein és Maryann Marzano világosították fel először Michael Jackson hagyatékkezelőjének a létezéséről és arról, hogy hitelezői keresetet nyújthat be ellenük. Mindez csak azért érdekes, mert azon túl, hogy az USA-ban minden vagyonnal rendelkező embernek van hagyatékkezelője, ráadásul Michael Jackson hagyatékkezelőjének a kinevezése világhír volt. Rengeteg cikk jelent meg annak idején Jackson végrendeletéről, arról, hogy John Brancára és John McClainre bízta a hagyatékkezelőjének az irányítását. Ha Robson nem élt a Marson, akkor elég valószínűtlen, hogy elkerülhették ezek a hírek a figyelmét, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy ő maga is a szórakoztatóiparban dolgozott, ráadásul, mint Jacksonhoz közelálló személy feltételezhetően azért odafigyelt a vele kapcsolatos fejleményekre.

De ha még valahogy ezt is le tudná nyomni a torkunkon és elhinnénk, hogy Robson ezen időben nem nézett tévét, nem olvasott újságot vagy internetes weblapokat és úgy általában egy szikla alatt élt, akkor íme még néhány adalék:

 • Jackson halála után megjelent egy nagy alapú képes album The Official Michael Jackson Opus címmel, amelynek előszavában Robson áradozik Jacksonról. Nos, ez a könyv Michael Jackson hagyatékkezelőjének a jóváhagyásával és hivatalos támogatásával készült.
 • 2011-ben Robson maga nyilatkozott arról, hogy rendezője lesz a Cirque du Soleil Immortal című Michael Jackson showjának. Nos, ez a show a Cirque du Soleil és Michael Jackson hagyatékkezelője közötti együttműködésben jött létre.
 • És aztán itt van egy cikk 2009 novemberéből, amelyben Helen Yu (nem rokona a Jacksont 2005-ben védő ügyvédi csapatban résztvevő Susan Yu-nak), egy ügyvéd, aki gyerekkorától ellátja Robson képviseletét, nyilatkozik Michael Jackson hagyatékkezelőjéről:

“Gyakran a hagyatékkezelők virágzó vállalkozásokká válnak, mert már nem a művész irányít.” [5] – mondja a Los Angeles-i szórakoztatóipari ügyvéd, Helen Yu.

Ezután a cikk a Yu által képviselt Wade Robsont és Charles Klapow-ot méltatja és azt, hogy különféle táncos megemlékezéseket rendeztek a sztár emlékére:

“Helen azt mondja: “Gyerekkoruk óta ismerem Wade Robsont és Charles Klapow-ot. Mindketten egész életükben Michael tanítványai voltak és nagyszerű, hogy így tisztelegnek előtte.” [5]

“Yu megjegyzi, hogy egy híres művész hagyatékkezelőjének gazdasági realitásaiba beletartozik, „hogy a már létező eszközöknek találnak kereskedelmi lehetőségeket és a már létezőkre építenek. Gracelandet (Elvis Presley birtoka – a ford.) teljesen átalakították és múzeumot csináltak belőle, ami most a cég legnépszerűbb eleme. Michael Jacksonnak ott van a film és talán végül múzeumot is fognak csinálni.

Yu, aki egyszer elment egy árverésre megnézni az akkor még élő popkirály tárgyait, megjegyzi, hogy a most már elhunyt Jackson példátlan bevételi forrást képvisel: “Mindenképpen nagyszerű dalszerző, előadó és táncos volt, de néha rossz embereket engedett az életébe. Most, hogy a hagyatékkezelőjének John Branca és John McClain a tanácsadója, olyan veteránok, akik tudják hogyan tegyék pénzzé az üzletet, sajnos valószínűleg holtan többet fog keresni, mint életében.” [5]

Nos, számomra ebből úgy tűnik, hogy a Robson körüli emberek, beleértve a jogi képviselőjét, nagyon is tisztában voltak a Jackson hagyatékkezelője körüli fejleményekkel, tehát nehéz elhinni a sztorit, hogy neki magának fogalma sem volt.

Robson a beadványában azt is megpróbálja elsütni, hogy a hagyatékkezelő nem küldött neki értesítést a megalakulásáról, de hát miért is kellett volna, amikor Robsonnak akkor még nem volt semmiféle követelése Jacksonnal szemben?

A bíróság 2015 februárjára tűzte ki a hitelezői kérelemmel kapcsolatos döntést. Az amerikai törvényeket tanulmányozva úgy tűnik, hogy ez a döntés tehát attól fog függeni, hogy a bíró elhiszi-e, hogy Robson nem tudott Jackson hagyatékkezelőjének a kinevezéséről 2013. március 4. előtt.

Nos, egy kicsit csúszott ez a döntés, de végre megvan: a bíró helyt adott Jackson hagyatékkezelője elutasítás iránti kérelmének. Ez tehát azt jelenti, hogy a hitelezői kérelem (creditor’s claim) részét az ügynek első fokon megnyerte Michael Jackson oldala, Robson hitelezői kérelmét elutasította Mitchell Beckloff bíró. 

Mellesleg a fent idézettekhez képest azóta további részletek is napvilágra kerültek a Robson és Jackson hagyatékkezelője közötti kapcsolatról, ami megcáfolta Robson azon állítását, hogy 2013. márciusa előtt nem tudott a hagyatékkezelő kinevezéséről. Az elmúlt hónapok jogi csatározásai alatt a hagyatékkezelő bizonyítékokat mutatott be arra vonatkozóan, hogy Robson nemcsak, hogy tudott róluk, de 2011 első felében aktívan tárgyalt velük arról, hogy ő rendezze a Cirque du Soleil Michael Jackson tematikájú showműsorát. Erre vonatkozóan a hagyatékkezelő egy Robson által nekik írt 2011. május 21-én kelt e-mailt is bemutatott, amelyben Robson azt írja, hogy nagyon szeretné megrendezni a showt. Robson továbbá 2011 elején tárgyalt John Brancával, a hagyatékkezelő egyik vezetőjével utóbbi irodájában a Cirque showról. Szóval ennyit arról, hogy Robson nem tudott a hagyatékkezelőről 2013. március 4-ig.

Az ügynek ezzel azonban még nincs vége. Egyrészt természetesen Robson számára adott a fellebbezés lehetősége, amiről az ügyvédje, Maryann Marzano már be is jelentette, hogy élni fog vele. Másrészt ott van még az ügy másik szála, a Robson által benyújtott polgári kereset Jackson cégei ellen, aminek részleteiről szintén a fent idézett tavaly augusztusi cikkemben olvashatsz.

Azon a szálon is történtek persze dolgok tavaly augusztus óta:

A cikkben emlegetett 2014. október 1-jei meghallgatás után Mitchell Beckloff bíró Jackson cégeivel kapcsolatban helyt adott Jackson hagyatékkezelőjének pergátló kifogásának azzal, hogy Robson beadványa nem tartalmaz semmilyen olyan állítást, amely megalapozná, hogy a cégek tudtak vagy tudniuk kellett volna az állítólagos molesztálásáról. Ugyanakkor a bíró Robsonnak adott egy második lehetőséget arra, hogy módosítsa a beadványát és megpróbáljon egy megfelelő tényállást felvázolni. Ebben egyébként nincs semmi különös – szokás ilyen esetbe megadni ezt a lehetőséget a módosításra.

Robson 2014. december 16-án benyújtotta a módosított keresetét. 2015. március 10-én Jackson hagyatékkezelője erre válaszul újabb pergátló kifogást nyújtott be. Ennek tárgyalására 2015. június 30-án kerül sor.

Amint azt a 2014. augusztusi cikkemben részleteztem, a polgári keresetében Robson Michael Jacksont, mint természetes személyt is megnevezi vádlottként, noha halott ember esetében erre az amerikai törvények nem adnak lehetőséget. Ezt gyakorlatilag mindkét fél – Robson oldala is – elismerte, valamint a bíró is, ennek ellenére a keresetnek azt az oldalát ideiglenesen “életben hagyta” a bíró, mint egy “helyfoglalóként”, hogy amennyiben a hagyatéki bírósági ügyben Robsonnak kedvező ítélet születik, akkor Jackson helyre be lehet majd helyettesíteni az őt képviselő hagyatékkezelőt. Miután Robson kérelmét most elutasította a hagyatéki bíróság ez valószínűleg maga után fogja vonni, hogy a Jackson, mint természetes személy elleni polgári keresetet is ejteni fogják. Robson vonalán tehát egyedül a Jackson cégei elleni polgári keresete marad (egyelőre) – meg persze a fellebbezés lehetősége.

Végül röviden arról, hogy hol tart a szintén Robson ügyvédje által képviselt James Safechuck ügye (ennek részleteiről is lásd az augusztusi bejegyzést).

Safechuck keresete ellen is pergátló kifogást emelt Jackson hagyatékkezelője, aminek 2014. december 30-án helyt adott Beckloff bíró, de – akárcsak Robson ügyében – itt is lehetőséget biztosított Safechucknak a módosításra. Ezt a modosított keresetet Safechuck benyújtotta 2015. március 18-án, amire feltehetőleg egy újabb pergátló kifogás lesz a válasz Jackson hagyatékkezelője részéről. Safechuck ügyében a következő meghallgatásra 2015. július 21-én kerül sor.

Kiegészítés: A teljes bírói indoklás PDF-ben.

Anélkül, hogy az amerikai jog részleteibe itt most nagyon belemennénk, a lényeg az, hogy a bíró úgy találta, hogy Robson semmilyen szempontból nem az elévülési határidőn belül adta be kérelmét. Sem az Örökösödési törvénykönyv idevágó passzusát (Probate Code 9103) nem teljesíti a beadvány, sem pedig az equitable estoppel követelményeit (hogy az equitable estoppel mi, arról is írtam az augusztusi cikkben).

Természetesen az ellenzőknek lehet mondani, hogy az elévülési határidő nem teljesítése még nem jelenti azt, hogy a vád nem igaz és ez önmagában természetesen így van, de ebben az ítéletben nem is lehet szó semmi másról mint elévülési időkről, hiszen ebben a szakaszában erről szólt az ügy. Az amerikai jog szerint egyébként a bíró köteles ebben a szakaszban úgy tekinteni a felperes vádjait, mint amik igazak és pusztán annak jogtechnikai részleteire koncentrálni, hogy ha igazak a vádak, akkor vajon az elévülési időn belül vannak-e.

Mindazonáltal hadd hívjam azért fel a figyelmet arra, hogy Robsont már most, ebben a szakaszban hazugságon kapták.

2013. április 30-án kelt deklarációjában Robson a következőt állította:

“2013. március 4-dikén találkoztam az ügyvédeimmel, Gradsteinnal és Marzanóval és akkor hívták fel a figyelmemet először a tényre, hogy keresetet nyújthatok be [Jackson] hagyatékkezelője ellen. Március 4. előtt nem értettem meg vagy nem is voltam tudatában, hogy a hagyatékkezelő működik vagy hogy keresetet nyújthatok be ellene.” (6. oldal, 27. pont)

Amint azt korábban írtam ennek azért van nagy jelentősége, mert ha a bíró ezt elhiszi, akkor azzal Robson a Probate Code 9103 60 napos határidején belülre tudott volna kerülni (2013. május 1-jén adta be a kérelmét). Persze a dolog elég hihetetlennek hangzik önmagában is, hiszen Jackson hagyatékkezelőjének a kinevezése világhír volt.

Aztán mindenféle bizonyíték is előkerült annak alátámasztására, hogy ez hazugság. Robson 2011-es tárgyalásait Jackson hagyatékkezelőjével már fent említettem, de a bíró ítéletéből megismerünk még egy bizonyítékot. A bíró ugyanis hivatkozik még egy e-mailre, amelyet Robson 2012. szeptember 7-én írt mintegy 30 barátjának és rokonának. Ebben leírja a Jackson elleni vádjait és hogy hamarosan nagy változás fog beállni az életében, de arra kér mindenkit, hogy egyelőre ezt ne mondják el senkinek, mert ez “egy roppant érzékeny jogi ügy”.

Ez pedig természetesen azt támasztja alá, hogy már legalább 2012. szeptember 7-én abban gondolkodott Robson, hogy bepereli Jackson hagyatékkezelőjét Jackson elleni gyerekmolesztálási vádakkal. Tehát amikor játssza a hülyét, hogy 2013. március 4-én hallott először arról a lehetőségről, hogy perelhet az itt cáfolatot nyer. Amellett, hogy természetesen az is cáfolatot nyert, hogy 2013. március 4-én hallott először egyáltalán a hagyatékkezelő létezéséről – hiszen ma már tudjuk, hogy 2011-ben tárgyalt is a hagyatékkezelő képviselőivel a Cirque du Soleil show-ról.

Idézetek a bíró ítéletéből:

“A 19., 6., 7., 9., 13., 22. és 23. számú vitathatatlan tény bizonyítja, hogy a felperesnek tudomása volt a hagyatékkezelő működéséről 2011 februárjában (vagy legkésőbb 2011 utolsó negyedévében).”

[…]

“Noha annak tudása, hogy a felperes rendelkezik jogorvoslati lehetőséggel nem releváns a Probate Code 9103 (a)(2) szempontjából, úgy tűnik – bár nem teljesen világos – hogy a felperes legkésőbb 2012. szeptember 7-én értette, hogy van jogorvoslati lehetősége az elhunyt ellen.”

Robson azt állítja ez az egész nem a pénzről szól, hanem az “igazságról”. Ezt az állítást azonban elég nehéz elhinni, amikor azt látjuk, hogy hazudozik annak érdekében, hogy megkerülje az elévülési határidőket.

Reklámok
Kategória: Robson/Safechuck
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

6 hozzászólás a(z) Fontos csatát nyert Michael Jackson hagyatékkezelője a Wade Robson-ügyben bejegyzéshez

 1. Visszajelzés: Első fokon elutasította a bíróság Wade Robson keresetét! |

 2. Visszajelzés: Wade Robsont utasította a bíróság, hogy adja át az eddig eldugott e-maileket |

 3. Visszajelzés: Wade Robson most éppen pedofilhálózat működtetésével vádolja Michael Jacksont |

 4. Visszajelzés: Legutóbbi fejlemények Robson-/Safechuck-ügyben |

 5. Kingmichael szerint:

  Köszönjük a remek áttekintést!

 6. dorminator szerint:

  Ez azért megnyugtató! Köszi !

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s