Wade Robson most éppen pedofilhálózat működtetésével vádolja Michael Jacksont

Az előzmények:

A Wade Robson / James Safechuck-ügy

Fontos csatát nyert Michael Jackson hagyatékkezelője a Wade Robson-ügyben

Legutóbbi fejlemények Robson-/Safechuck-ügyben

Először egy rövid összefoglaló az eddigi száraz jogi tényekről:

Wade Robson és James Safechuck két-két fronton indított támadást annak érdekében, hogy állítólagos szexuális gyerekkori molesztálásért anyagi kártérítésben részesüljenek Michael Jackson hagyatékkezelőjétől.

Az egyik front a hagyatéki bíróságon volt egy ún. hitelezői követelés (creditor’s claim) benyújtása, amit mára a Bíróság mindkét esetben elutasított (részletek a fenti előzmény cikkekben). Maradt tehát mindkét esetben az a polgári kereset, amelyet mindkét esetben Michael Jackson és két cége az MJJ Productions és az MJJ Ventures ellen indítottak.

Ezekben annyi fejlemény van a fenti előzmény cikkekhez képest, hogy Safechuck esetében a Bíróság a napokban helyt adott Michael Jackson hagyatékkezelőjének pergátló kifogásának (demurrer), de azzal, hogy ad még egy lehetőséget Safechucknak arra, hogy módosítsa a beadványát. A Bíróság amiatt látta megalapozottnak a hagyatékkezelő pergátló kifogását, mert Safechuck nem volt képes még azt sem alátámasztani, hogy Jackson cégei bárminemű gondoskodási kötelezettséggel (duty of care) bírtak volna Safechuck felé, hiszen Safechucknak semmi köze nem volt ezekhez a cégekhez – ellentétben Robsonnal ő nem állt alkalmazásban náluk. De kapott még egy lehetőséget a gondoskodási kötelezettség alátámasztására. Tehát az az ügy itt tart most.

Robson ügye kicsit más és ő túljutott a demurrer szakaszon, mivel őt gyerekként alkalmazták MJ cégei, mégpedig annak érdekében, hogy Jackson szívességből elősegítse a családja USA-ba költözését Ausztráliából, hiszen csak úgy kaphattak állandó tartózkodási engedélyt és zöldkártyát, ha foglalkoztatásukat igazolta egy cég. Ennek részleteiről a A Wade Robson / James Safechuck-ügy c. bejegyzésben olvashatsz, de még majd visszatérünk erre itt is, ugyanis Robson most ezt a szívességet akarja MJ ellen fordítani legutóbbi beadványában.

További fejlemény Robsonnál, hogy júliusban ügyvédi irodát váltott és az eddigi Henry Gradstein – Maryann Marzano féle ügyvédi iroda helyett a Manly, Stewart & Finaldi ügyvédi iroda viszi tovább az ügyét. A váltás úgy tűnik erőteljes stílusváltást is magával hozott. Vincent Finaldi és John Manly roppant agresszív ügyvédek, akik szeretik a médiát igénybe venni arra, hogy harsány nagyotmondásokkal és a nagy nyilvánosság indulatainak szenzációhajhász felkorbácsolásával nyomás alá helyezzék az ellenfeleiket, hogy aztán azok megrettenve a rossz publicitástól belemenjenek egy peren kívüli megállapodásba. Honlapjukon azt találjuk, hogy ügyeik túlnyomó többsége peren kívüli megállapodással ért véget, nem pedig azzal, hogy a bíróságon megnyerték. (Az ügyeik nagy részében egyébként a katolikus egyház vagy iskolák ellen képviseltek olyan embereket, akik különféle papokat és tanárokat szexuális molesztálással vádoltak meg.) Robson is nyilván inkább ilyen peren kívüli megállapodást szeretne.

Ennek érdekében az ügyvédi iroda rögtön el is kezdte verni a média tam-tamot. A napokban ennek a szelét érezhetjük ismét a médiában, hiszen Finlandiék fűnek-fának nyilatkoznak Robson beadványának legutóbbi módosításáról. A média egy része pedig “jó” szokásához híven és ostobán tényként tálal mindent, amit Finaldiék állítanak. Hogy mennyire nem tények ezek az állítások, azt később bemutatom.

Robson ügye az ún. summary judgement szakaszában van, ahol a feleknek lehetősége van olyan bizonyítékok és érvek feltárására és felvonultatására, amelyek befolyásolják, hogy az ügy továbbléphet-e a tárgyalási szakaszba vagy sem. Robson új ügyvédi irodájának ezen a téren az volt az első lépése, hogy megpróbáltak akadályt gördíteni az elé, hogy Jackson hagyatékkezelője tisztességesen kihallgathassa Robsont. Ilyenkor ugyanis a feleknek joga van kihallgatni tanúkat és természetesen magát a vádlót is.

Történt ugyanis, hogy Jackson hagyatékkezelője még tavasszal kérvényezte, hogy független szakértővel megvizsgáltathassa Robson mentális-pszichológiai állapotát. Ennek azért van létjogosultsága mert Robson vádjai nagy részét pszichés állapotára hivatkozva fogalmazta meg. Jackson hagyatékkezelője akkor meg is tudott állapodni Robson akkori ügyvédeivel abban, hogy augusztus 1-jén Robson aláveti magát egy ilyen vizsgálatnak. Az új ügyvédek belépésük után azonban rögvest nekiláttak fúrni a dolgokat és az volt az első, hogy augusztus 1-ről áttetették a vizsgálatot augusztus 22-re. Jackson hagyatékkezelője jóhiszeműen nem gördített ez elé akadályt és a vizsgálat augusztus 22-én le is zajlott. Eredmény majd később, bár orvosi információkról lévén szó, valószínűleg azt nem fogják a nyilvánosság elé tárni. Most jön azonban a csavar.

Augusztus közepén Finaldiék teljesen váratlanul és meglepetésszerűen közölték a hagyatékkezelővel egy beadványban, hogy Robson kihallgatására (deposition) augusztus 24-én fog sor kerülni. A kihallgatás nem egyenlő a pszichológiai vizsgálattal, az egy másik dolog. A kihallgatáson a felek ügyvédei tesznek fel kérdéseket a kihallgatott személynek az üggyel kapcsolatban. Annak, hogy Robson ügyvédei augusztus 24-ére tették Robson kihallgatását többszörösen is barátságtalan üzenete van. Egyrészt a dátum megállapításánál nem egyeztettek Jackson hagyatékkezelőjével, amint az szokás. Egyszerűen közölték, hogy akkor lesz Robson kihallgatása és punktum. Ha tetszik, ha nem. Azért ez nem egészen így működik. A barátságtalan lépésen túl a konkrét jelentősége a dolognak pedig az, hogy az augusztus 24-i dátum ellehetetlenítette volna a hagyatékkezelő számára, hogy Robson pszichológiai vizsgálati eredményének birtokában kérdezhesse ki Robsont. Hiszen az csak két nappal korábban zajlott le és az eredmény kiértékelésére egy hónapra van szüksége és áll rendelkezésére a szakértőnek. Ráadásul Finaldiék ahhoz is ragaszkodtak, hogy Robson kihallgatása csupán egy órás lehessen, míg a hagyatékkezelő azt közölte, hogy minimum hét órára lesz szükségük hozzá. Finaldiék azzal érveltek, hogy azért ilyen sietős Robson kihallgatása, mert a szexuális molesztálások áldozatai öngyilkos hajlamúak lehetnek, ráadásul Robson családjában amúgy is előfordultak öngyilkosságok, így mindenképpen gyorsan meg kell ejteni a kihallgatását nehogy addig öngyilkos legyen és ne kerüljön megőrzésre a vallomása. Érdekes, hogy amikor viszont ők kérték a pszichológiai vizsgálat elcsúsztatását augusztus 1-ről augusztus 22-re, akkor nem aggódtak az esetleges öngyilkossági hajlam miatt…

A Bíró mindenesetre Jackson hagyatékkezelőjével értett abban egyet, hogy nem kényszerítheti rá egyik fél a másikra az akaratát abban, hogy az mikor és mennyi ideig hallgathasson ki valakit, így októberre tűzte ki azt az időpontot, amikor a hagyatékkezelő kihallgathatja Robsont és természetesen rendelkezésükre fog állni a törvényben számukra biztosított minimum hét órás időtartam (vagy több, ha igazolják a szükségességét). Mindemellett Robson saját ügyvédei jogosultak akkor és annyi ideig kihallgatni Robsont, ameddig akarják – tehát akár augusztus 24-én is és mindössze egy órán át -, de a hagyatékkezelő nem kötelezhető arra, hogy ők is abban az időben és annyi ideig hallgassák ki. Ekkor már nem is volt fontos Robson ügyvédeinek Robson vallomásának megőrzése és hirtelen már ők sem akarták augusztus 24-én kihallgatni, hanem jó lett az október is…

Mindenesetre roppant furcsa, hogy maga a Felperes, aki elindította a pert az, aki húzódozik a tisztességes kihallgatástól.

A mostani beadványmódosításról

És akkor elérkeztünk Robson e héten nyilvánosságra került beadványmódosításához. Ebben – híven az új ügyvédi csapat stílusához – az eddigieknél is szenzációhajhászabb és bizarrabb állításokat fogalmaznak meg. Olyanokat, amik jól eladhatók a médiának igazi klikkvadász főcímekkel kecsegtetve…

Jogi értelemben pedig úgy tűnik taktikát váltanak és nem az állítólagos szexuális molesztálás bizonyítására próbálják helyezni a hangsúlyt (bár ez a vád természetesen továbbra is megmarad, hiszen enélkül a vád nélkül nem is lehetne ügy), hanem arra, hogy Jackson cégei – állításuk szerint – hanyagul jártak el Robsonnal szemben.

Az új beadványban azzal vádolják Jackson cégeit, hogy azok kifejezetten arra alakultak, hogy  Jackson a segítségükkel gyerekek közelébe férkőzzön és molesztálhassa őket. Mintha ahhoz, hogy gyerekek közelébe kerüljön MJ-nek cégek alapítására lett volna szüksége.

“A világ valaha létezett legkifinomultabb pedofil kerítő szervezetei” voltak ezek a cégek a harsány nyelven megfogalmazott beadvány szerint. Finaldiék valamiféle sötét, gyerekmolesztálásra szakosodott maffia szervezetekként próbálják beállítani a cégeket, amelyek valójában Jackson zenei, produkciós ügyeit intézték. Az MJJ Productions még 1979-ben alakult és ez a cég foglalja magában Jackson legtöbb, a zenével kapcsolatos ügyét – beleértve teljes zenei katalógusa kezelését, felügyeletét. Az MJJ Ventures egy videó produkciós cég, amely 1991 februárjában alakult, tehát akkor, amikor Jackson találkozott Robsonnal még nem is létezett.

Ezzel szemben Robson új beadványában ezt a sötét képet festik róluk: “Az MJJ Productions és az MJJ Ventures a nyilvánosság elé azt mutatták, hogy Michael Jackson multimédiás szórakoztatóipari tevékenységét készítik, terjesztik, azonban a valóságban kettős szereppel bírtak. Az alig leplezett második célja ezen cégeknek az volt, hogy pedofil szervezetként működjenek, amelyeket kifejezetten azzal a céllal hoztak létre, hogy áldozatokat kutassanak fel, vonzzanak és csábítsanak el.” A beadvány odáig megy a szenzációhajhász, bulváros nyelvezettel, hogy Jackson akkori titkárnőjét, Norma Staikost “madamként” jellemzi.

Értsük meg, hogy a cégeket azért “kell” megpróbálnia bevonnia Robsonnak a vádjába, mert Jackson halott és halott embert nem lehet perelni, csak ma is létező cégeket. Így születnek ezek a körmönfont, nyakatekert vádak a cégek ellen arról, hogy miképpen kapcsolódnak Robson vádjaihoz.

A következők megértéséhez egy kis háttér: 1987-ben Jackson Bad turnéja során egy táncversenyt rendezett gyerekeknek Ausztráliában. A lebonyolítást az MJJ Production intézte. A győztesnek az volt a jutalma, hogy találkozhatott Michael Jacksonnal. Az akkor 5 éves Robsont is benevezte az anyja, Joy Robson és a roppant tehetséges kisfiú meg is nyerte a versenyt. Ahogy ígérték találkozott Jacksonnal – ez volt az első alkalom, hogy találkoztak. Az akkori találkozót egy futólagos “szia-hogy vagy?” találkozóként jellemezte korábban Robson anyja, ám Robson ügyvédei most azt állítják, hogy “ezeket a találkozókat szándékosan azért szervezték… szexuális beetetés mechanizmusként, hogy azzal kiskorú áldozatokat vadásszanak Michael Jackson részére”.

A beadvány aztán továbbmegy és arról ír, hogy két év múlva Robson családja egy nyaralás során az USA-ba utazott, ahol felvették a kapcsolatot Jacksonnal. Pontosabban először a titkárnője, Norma Staikos telefonszámát sikerült megszerezniük, majd Staikos összehozott nekik egy találkozót Jacksonnal. Tehát Robsonék voltak azok, akik felkutatták és felkeresték Jackson irodáját és ettől Jackson titkárnője, Norma Staikos a “madam”. Igen, ilyen abszurd a sztori.

Ez biztos egy jól eladható, hangzatos sztori a bulvármédiának és informálatlan olvasóiknak, de a valóságban nagyon gyorsan darabokra lehet szedni az állítást. Már ha tisztában vagyunk a valósággal, amivel a legtöbb médiaolvasó (és sajnos -író) nyilvánvalóan nincs és erre alapozhat a bulvármédia meg Finaldiék is a lejárató kampányukban.

Hogyan lehetnek ugyanis az olyan dolgok, mint egy táncverseny “szexuális beetetés mechanizmus”, amelynek során “áldozatokat vadásznak Michael Jacksonnak”, amikor Robson két éven át nem is találkozott Jacksonnal a táncversenyt követően és amikor újra találkoztak azt sem Jackson kezdeményezte, hanem Robsonék? Íme az anya Joy Robson vallomásának egy részlete Jackson 2005-ös tárgyalásáról:

Kérdés: És végül hogyan látogattak el Neverlandra?

Joy Robson: Amikor itt voltunk (az USA-ban), körbetelefonálgattunk és megpróbáltuk ismét megtalálni Michaelt. Azt mondta, hogy ha az USA-ba megyünk vegyük fel vele a kapcsolatot. Szóval körbetelefonálgattunk és végül sikerült telefonon elérnünk a személyi asszisztensét, aki akkoriban Norma Staikos volt és ő felhívta Michaelt. Emlékezett ránk és azt mondta, szeretne ismét találkozni velünk. Szóval találkoztunk vele a lemezstúdióban, ahol akkoriban dolgozott.

Sőt, Robson saját beadványában is azt olvashatjuk, hogy ők vették fel a kapcsolatot Jacksonnal – más kérdés, hogy a végén adnak ennek egy egészen fura értelmezést:

“Felperes (Wade Robson) életét teljes mértékben a tánc fellépéseknek szentelte, amelyeken Michael Jacksont imitálta. Két évvel később, 1990 januárjában, amikor Felperes 7 éves volt, Robson és a családja Kaliforniába utazott, mivel Felperes tánccsoportja, a Johnny Young Talent School meghívást kapott egy fellépésre Disneylandbe. Felperes anyja, apja, nővére (a bátyja nem) és anyai nagyszülei elkísérték Felperest, mivel úgy gondolták, hogy egyúttal családi vakációt is csinálnak az utazásból. A fellépés után Felperes anyja felvette a kapcsolatot Norma Staikosszal (Jackson személyi asszisztense) és megszervezésre került egy találkozó ahol Felperes találkozhatott Jacksonnal egy Van Nuys-i (Kalifornia) stúdióban másnap, 1990. február 2-án.

Felperes úgy informált és úgy hiszi, ezáltal állítja, hogy Ms. Staikos az MJJ Productions és az MJJ Ventures nevében “madamként” és “kerítőként” járt el azért, hogy áldozatokat szerezzen Michael Jackson számára, akiket szexuálisan molesztálhat. Noha ez a “találkozó” egy újabb jótékony cselekedetnek volt álcázva Felperes, Felperes szülei és Michael Jackson között, ezt az eseményt szándékosan vezényelte Ms. Staikos, az MJJ Productions és az MJJ Ventures azért, hogy egy újabb áldozatot szerezzenek Michael Jackson számára és erre idomítsák be Felperest és a szüleit.”

Szóval a Robson család egy két évvel korábbi táncversenyre hivatkozva önmagától felkeresi Jackson irodáját, találkozni akarnak Jacksonnal, hogy a segítségét kérjék Wade karrierjének előmozdításában és ettől MJ cégei pedofil maffia és az ott ülő titkárnő “madam” és “kerítő”? Igen, ez az abszurd sztori, amit Robson és ügyvédei megkreáltak a média pedig kritikátlanul visszhangoz.

Miközben most Robson ördögi pedofil mestertervként próbálja beállítani azt a tényt, hogy Jackson és cégei segítségével az USA-ba költözött ő és a családja, addig egy 1995-ös interjúban az anyja, Joy Robson azt mondta Jackson csak annyit mondott nekik, hogy kövessék amit a szívük diktál és amikor úgy döntöttek, hogy átköltöznek az USA-ba az énekes ugyan segített nekik azzal, hogy alkalmazta őket, így megszerezhették a tartózkodáshoz szükséges zöld kártyát, de azon túl a legtöbb időt távol töltötte.

“Amikor először fontolgattuk, hogy Los Angeles-be költözünk Michael azt mondta nekünk, hogy tegyünk aszerint, amit a szívünk diktál és mi úgy éreztük az a jó, ha megyünk. Az első 18 hónap LA-ben nagyon kemény volt. Volt hat bőröndünk, egy kis pénzünk és senkit nem ismertünk LA-ben, csak Michaelt, aki a legtöbb időt távol töltötte. És gyakorlatilag elölről kellett kezdenünk Wade karrierjének a felépítését, mert itt ismeretlen volt, de kitartottunk és végül – akármennyire is nehéz volt – találtunk egy jó színházi és tánc ügynököt és elkezdtünk meghallgatásokra járni.”

http://onwiththeshow.com.au/the-inside-story-on-life-in-michael-jacksons-shadow-1995/

Robson úgy próbálja beállítani most, hogy Jackson ördögi módon szándékosan csábította őket az USA-ba azért, hogy molesztálhassa őt, pedig az anyja volt az, aki nyomult a zöld kártyákért.  Egy 2005-ös beadványban, amelyet Jackson pere során a Vád nyújtott be a bírósághoz ezt olvassuk egy korábbi MJJ Productions alkalmazott, Orietta Murdock vallomásáról:

“Ms. Murdock emlékszik, hogy azon idő alatt, amikor az MJJ Productionsnál dolgozott Robson anyja minden nap hívta az irodát, hogy érdeklődjön a zöld kártyák állapotáról, amit Jackson megígért neki és Wade-nek. Végül Jacksonnak sikerült segítenie Wade-nek és az anyjának, Joy Robsonnak, hogy beléphessenek az országba.”

Ez lenne az a kifinomult pedofil maffia? Hogy valaki kér egy szívességet és azt valaki jóhiszeműen teljesíti? Úgy tűnik. És most ezt a szívességet kívánják Robsonék kitekerni és Jackson ellen fordítani. Hiába, minden jó elnyeri a büntetését.

Ha visszaolvassuk Joy Robson 2005-ös vallomását, abból az is kiderül, hogy Jackson ugyan alkalmazta Robsonékat a zöld kártyák miatt, de igazából nem is ő állta Joy Robson fizetését. Ráadásul eleinte nem is szponzorálta őket, hanem csak egy fél évvel azután, hogy az USA-ba érkeztek.

Kérdés: Amikor idejöttek (1991) szeptemberben akkor Ön elkezdett az MJJ Productionsnál dolgozni, így van?

Joy Robson: Nem.

Kérdés: De… lássuk, hogy jól értem-e. Önnek volt egy állása egy kozmetikai cégnél?

Joy Robson: Igen.

Kérdés: És mivel Ön egy bizonyos fajta vízummal volt itt, ők nem tudtak Önnek fizetni, igaz?

Joy Robson: Fizettek nekem, de Michael Jackson cégén keresztül.

Kérdés: Szóval a fizetését az MJJ Productionstól kapta?

Joy Robson: Nos, úgy hangzik, mintha az MJJ Productions fizetett volna, de nem így volt.

Kérdés: Én csak… az volt a kérdés, hogy a fizetése az MJJ Productionstól jött?

Joy Robson: Michael Jackson cégén keresztül jött.

Kérdés: Más szavakkal, az ön cége kifizette nekik a pénzt és aztán Mr. Jackson cége kifizette azt önnek?

Joy Robson: Igen.

Kérdés: Csak, hogy világos legyen. Nem akarom csőbe húzni.

Joy Robson: Oké.

Kérdés: És ezt Mr. Jackson jóváhagyásával és segítségével rendezték így, igaz?

Joy Robson: Azt hiszem. Úgy értem… nem beszéltem erről vele. Norma Staikosszal beszéltem erről.

Kérdés: Emlékszik arra, hogy Ön vallomást tett arról, hogy 1991 szeptemberében Mr. Jackson volt az Önök szponzora, amikor Ön az Egyesült Államokba érkezett a fiával?

Joy Robson: Eredetileg nem. Már hat hónapja itt voltunk, amikor felajánlotta. Azután ajánlotta fel, hogy már megérkeztünk.

Új jogi taktika

A médiát elbűvölő “pedofil maffia” sztori mellett Robson ügyvédei továbbá módosítani kívánnak az eddigi jogi taktikán, bizonyos korábbi vádakat ejtenek, másokat hozzáadnak. Ejtik például a szexuális molesztálás, a szexuális tettlegesség, az érzelmi megrázkódtatás hanyag okozása vádakat, valamit a hagyatékkezelő ellen korábban megfogalmazott állításokat. Félreértés ne essék, ez nem azt jelenti, hogy most már nem állítja Robson, hogy Jackson szexuálisan molesztálta (hiszen mint mondtam, anélkül nem lenne semmiféle ügy), csupán azt, hogy maguk a cégek ellen ejtik ezt a vádat és ehelyett inkább a hanyagság vádpontokra próbálják helyezni a hangsúlyt.

A hanyagság vádpontokon belül felhoznak egy teljesen új állítást, miszerint Jackson cégei – egyebek mellett – abban voltak hanyagok, hogy miután olyan tevékenységeket is folytattak, amelyek során az alkalmazottak gyerekekkel érintkeztek, ezért vonatkozott volna a cégekre a “kötelező jelentéstevőkre” (mandatory reporters) vonatkozó törvény, ám ezt nem tartották be.

Arról van szó, hogy van az USA-ban egy törvény, amely kimondja, hogy bizonyos foglalkozásokban dolgozók ún. “kötelező jelentéstevők” – azaz a törvény kötelezi őket arra, hogy jelentsék a hatóságok felé, ha arról szereznek tudomást, hogy egy gyereket akármilyen módon (szexuálisan vagy más módon) bántalmaznak. Ezek a foglalkozások tipikusan olyan foglalkozások, ahol a foglalkoztatottak gyerekekkel érintkeznek a munkájukban (tanárok, orvosok, ápolók, gyerektáborok alkalmazottai, ifjúsági szervezetek dolgozói stb – de ezek közül is csak azok, akiknek a munkakörébe tartozik a gyerekek felügyelete, a gyerekekkel való foglalkozás). Ha ilyen embereket alkalmaz egy cég, akkor a munkaszerződés megkötésekor kötelessége írásban felvilágosítani ezen foglalkoztatottat erről a kötelezettségéről. Robson érve szerint az MJJ Productions és az MJJ Ventures olyan cégek, amelyek foglalkoztak gyerekekkel, de egyetlen alkalmazottjuk sem kapott ilyen felvilágosítást, ezért hanyagul jártak el, amely az ő állítólagos molesztálásához vezetett.

Azt lehet vitatni, hogy valóban ilyen cégek-e ezek a cégek – és nyilván fogja is vitatni Jackson hagyatékkezelője, hiszen a törvény tipikusan olyan szervezetekről beszél, amiket már az imént említettem – iskolák, gyerektáborok stb. – amelyeknek kifejezetten az a munkájuk és kötelességük, hogy gyerekekkel foglalkozzanak. Attól, hogy az MJJ Productions megszervezett egy táncversenyt, amin gyerekek is részt vettek még nem válik ilyen szervezetté. De hát ezen majd nyilván fognak meccselni a jogászok, ha arra kerül a sor.

Mindenesetre Robson ügyvédei mindent elkövetnek, hogy Jackson cégeit olyan színben tüntessék fel, mintha ilyen szervezetek lennének. A beadványukban rendszeresen “iskolának” nevezik őket, Jacksont “tanárnak”, Robsont pedig “diáknak”. Mintha ettől valóban varázslatos módon azzá válnának. Valójában az MJJ Productions és az MJJ Ventures Jackson kreatív anyagainak (zenék, videók) a terjesztésével foglalkozik és nem “iskolák”.

Robson új ügyvédi irodája egy olyan cég, amelynek fő profilja egyházi intézmények és iskolák beperelése szexuális molesztálás vádjával és ez a beadvány is úgy tűnik, mintha valamelyik iskola ügyéből copy&paste-elték volna ki egyes részeit. Sőt ez egyértelműen tetten is érhető, amikor egyes helyeken Robsonra utalva nőnemű személyes névmásokat használnak. Nyilván valahonnan máshonnan másolták ki azokat a passzusokat…

Az ügy egy másik sarkalatos pontja, hogy mi is tulajdonképpen Jackson viszonya a cégeivel. Persze a válasz a való életben egyszerű: Jackson volt az egyszemélyes tulajdonosuk és elnökük. Viszont ez a tény nem annyira jó Robsonéknak, hiszen ahhoz, hogy ne akadjon el az ügy a summary judgement szakaszában azt kell bizonyítaniuk, hogy a cégek megakadályozhatták volna Robson állítólagos molesztálását, de nem tették meg. Ahhoz pedig, hogy megakadályozhassák az kell, hogy kontrollal rendelkezzenek az állítólagos elkövető munkatárs felett – kirúghassák, áthelyezhessék.

Amikor a törvényt megalkották az válasz volt azokra a katolikus egyházban történt esetekre, amikor az egyház tudott arról, hogy egy-egy papjuk gyerekeket molesztál, de nem tett semmit. Nem rúgta ki őket vagy nem helyezte olyan pozícióba őket, ahol nem érintkezhettek gyerekekkel. Ezekről az ügyekről szól a törvény és nyilvánvaló, hogy csak akkor lehet egy szervezetet felelősségre vonni egy ilyen ügyben, ha kontrollal rendelkezett a szituáció felett.

Ebben az ügyben azonban Jackson rendelkezett kontrollal a cégei felett, nem pedig a cégei rendelkeztek kontrollal felette. Senki nem rúghatta ki, vagy helyezhette át, így a cégeket nem lehet felelősségre vonni azért, amit Robson állítása szerint elkövetett vele. Ezt kikerülendő Robson jelen beadványa mindenféle zavaros elméletet gyárt Jackson és a cégei kapcsolatáról. Egyik helyen elismeri, hogy Jackson a tulajdonos és elnök, de a másik helyen már számon kéri, hogy a cégek miért nem rúgták ki vagy helyezték át. Az egyszemélyes tulajt? Abszurd. (Mondjuk az is más kérdés, hogy milyen alapon tettek volna így, amikor nem volt semmi bizonyíték arra, hogy bármit is elkövetett volna.)

Aztán van valami zavaros elmélet arról is, hogy Jackson és a cégei egymás alteregói, egymástól elválaszthatatlan, egy és ugyanazon identitás. Ha így van, akkor mit is akar tulajdonképpen Robson? Jackson cége (amely tulajdonképpen ő maga) miért vette fel, miért nem rúgta ki vagy helyezte át saját magát? Totálisan abszurd.

A beadvány nem szűkölködik a döbbenetesen sokkoló állításokban Jacksonról és az állítólagos molesztálás részleteiről, amiken jót csámcsoghat és szörnyülködhet a bulvár, azonban ne felejtsük el, hogy mindezek vádak, állítások, nem bizonyított tények. Állítani bárki állíthat bármit.

Márpedig Robson számára nagy anyagi tétje van ennek a keresetnek.

Azt állítja, hogy a gyerekkori molesztálása miatt képtelen dolgozni az eredeti szórakoztatóipari munkájában (tánc, koreográfia, filmrendezés), mivel azok túlságosan Jacksonra emlékeztetik. Így pénzbeli kártérítést követel minden, az állítólagos molesztálás miatt elmaradt jelenbeli és jövőbeni jövedelméért, valamint büntető kártérítést és egyéb kártérítés fajtákat. Magyarul sok millió dollárt, amely biztosítaná kényelmes visszavonulását Hawaiira (ahol most él) a 30-as éveiben anélkül, hogy a jövőben egy percet is kellene dolgoznia.

Amúgy az, hogy nem képes a szórakoztatóipari munkájában dolgozni többé szintén szemen szedett hazugság (a többi mellett), amely könnyen lelepleződik, ha ránézünk a Facebook-jára, videó csatornájára. A beadványa óta is több táncos kisfilmet, reklámot, videóklipet rendezett, igaz ezekből nem lehet nagyon megélni, mert nagyon amatőr munkák, kis, jelentéktelen cégeknek vagy énekeseknek.  Na de ugye azt állította, hogy azért képtelen rendezni és a tánccal foglalkozni, mert azok Jacksonra emlékeztetik. Ahhoz képest ma is létezik a szórakoztatóipari tevékenységét összefogó cége és ma is rendez táncos kisfilmeket.

Egyébként a napokban is hirdette, hogy munkatársakat keres egy közeljövőben elkészítendő alacsony költségvetésű videokliphez, de aztán ezt a hirdetést levette. Gondolom rászóltak az ügyvédei, hogy legalább akkor ne hirdessen már ilyesmit, amikor éppen köröztetik a beadványát a médiában, amiben az áll, hogy képtelen már ilyen munkákat végezni. MJ rajongóknak sikerült lementeni a hirdetését:

Robson beadványa itt olvasható teljes egészében (angol).

Kategória: Robson/Safechuck
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

6 hozzászólás a(z) Wade Robson most éppen pedofilhálózat működtetésével vádolja Michael Jacksont bejegyzéshez

 1. Visszajelzés: A Robsont és Safechuckot képviselő ügyvédi iroda a Leaving Neverland linkjével és pénz ígéretével csábít további vádlókat |

 2. Visszajelzés: Első fokon elutasította a bíróság Wade Robson keresetét! |

 3. Visszajelzés: Wade Robsont utasította a bíróság, hogy adja át az eddig eldugott e-maileket |

 4. Visszajelzés: Munkában Robson új ügyvédei: új vádló – ezúttal egy nő |

 5. Libetiny Maria szerint:

  Édes Istenem, ezt már én nem bírom, forog a gyomrom,, szánalmas, undorító pénzhajhász szemét emberek, ha egy ezrelék igazság is lenne benne, milyen pénzéhes mocsadék az ilyen ember, a világ legnagyobb zeneipari művészének már 7. éves halála után idáig süllyedni.
  Na és a média, legokosabb lenne meg se hallani és nem reagálni, sosem lesz már ennek vége.
  Tudtommal a 3T rokon zenész fiuk is pert indítottak, mert már odáig süllyedtek, hogy őket is belevonták.
  Szörnyű!

 6. Gollam szerint:

  Köszönjük az összeállítást. Kicsit átmentem morbidba, csak úgy, mint az egész Robson sztori, így viszont marhára szórakoztató a történet. Jókat röhögtem. Bődületes kretén ez a csávó és elképesztő, hogy tanult ügyvédek ilyen mesék kreálásából keresnek nagy pénzeket.

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s