Munkában Robson új ügyvédei: új vádló – ezúttal egy nő

Amint az előző bejegyzésemben beszámoltam arról, hogy a Michael Jacksont halála után gyerekmolesztálással megvádoló Wade Robson ügyvédet váltott és ez egy erőteljes stílusváltást is magával hozott az ügyben. Előző bejegyzésemből:

“További fejlemény Robsonnál, hogy júliusban ügyvédi irodát váltott és az eddigi Henry Gradstein – Maryann Marzano féle ügyvédi iroda helyett a Manly, Stewart & Finaldi ügyvédi iroda viszi tovább az ügyét. A váltás úgy tűnik erőteljes stílusváltást is magával hozott. Vincent Finaldi és John Manly roppant agresszív ügyvédek, akik szeretik a médiát igénybe venni arra, hogy harsány nagyotmondásokkal és a nagy nyilvánosság indulatainak szenzációhajhász felkorbácsolásával nyomás alá helyezzék az ellenfeleiket, hogy aztán azok megrettenve a rossz publicitástól belemenjenek egy peren kívüli megállapodásba. Honlapjukon azt találjuk, hogy ügyeik túlnyomó többsége peren kívüli megállapodással ért véget, nem pedig azzal, hogy a bíróságon megnyerték. (Az ügyeik nagy részében egyébként a katolikus egyház vagy iskolák ellen képviseltek olyan embereket, akik különféle papokat és tanárokat szexuális molesztálással vádoltak meg.) Robson is nyilván inkább ilyen peren kívüli megállapodást szeretne.

Ennek érdekében az ügyvédi iroda rögtön el is kezdte verni a média tam-tamot. A napokban ennek a szelét érezhetjük ismét a médiában, hiszen Finlandiék fűnek-fának nyilatkoznak Robson beadványának legutóbbi módosításáról. A média egy része pedig “jó” szokásához híven és ostobán tényként tálal mindent, amit Finaldiék állítanak. Hogy mennyire nem tények ezek az állítások, azt később bemutatom.”

Nos, a média agresszív használatán túl, Finaldiék ügyvédi irodájának van egy másik jellemző modus operandija is: rábeszélnek embereket arra, hogy csatlakozzanak egy-egy ilyen vádhoz – természetesen meglebegtetve annak lehetőségét a potenciális vádlók előtt, hogy ha XY-ról ezt-azt állítanának, akkor végül akár több millió dolláros kártérítést is nyerhetnek vele. Ne feledjük, itt polgári peres eljárásról beszélünk, ami a pénzről szól.

Az ügyvédek korábbi ügyeiben is beszámoltak arról tanúk, hogy irodájuk alkalmazottai etikailag megkérdőjelezhető módon próbáltak “áldozatokat” toborozni.

Képviseltek például egy ügyet egy Michael E. Kelly nevű katolikus pap ellen, ahol olyan embereket telefonálgattak végig, akik gyerekként kapcsolatban álltak a pappal és egyes beszámolókból kiderül, hogy a megcélzott személyeknek határozottan az volt az érzésük, mindenáron rá akarják őket venni, hogy vádolják meg a papot, függetlenül attól, hogy igaz-e a vád.

“Néhány Manly alkalmazottjától érkező telefonhívás címzettje azt mondja, hogy a hívások “feldühítették és undorral töltötték el őket”. Nowicki erről számol be: “Az egyik célszemély azt mondja, hogy ‘az volt az érzése’, hogy ha a fiát, aki most 32 éves, érdekelné egy polgári peres kereset, akkor [az ügyvédi iroda] ‘rávetette volna magát. Valamit mindenképpen fognak találni Kelly ellen, függetlenül attól, hogy van-e alapja a keresetnek.”

Egy másik: “[Egy másik nő] megpróbálta elmondani a hívónak, hogy három évtizede ismeri Kellyt és pozitív figuraként jellemezte fiai életében. ‘[A hívó] azt mondta talált 10 másik áldozatot… csak folytatta és folytatta és megpróbált meggyőzni arról, hogy ostoba vagyok és nem látom mi történik. Végül lecsaptam a telefont.'”

Forrás: http://www.themediareport.com/2012/11/13/john-manly-fished-victims-fr-michael-kelly/

Az amerikai jogrendszer sajátossága, hogy ilyen gyerekmolesztálási ügyekben polgári peres eljárást lehet indítani (ahelyett, hogy az a szigorúbb feltételekkel rendelkező büntetőjog keretein belül maradna), s ez ahhoz vezet, hogy ott bizony anyagilag lehet nyerészkedni azzal, hogy ha valaki gyerekmolesztálással vádol meg valakit. Ez pedig természetesen igen vonzó lehet a hamis vádlóknak is. Természetesen vannak olyan esetek is, amikor a büntetőjog nem képes igazságot szolgáltatni egy ügyben és ilyenkor lehet létjogosultsága egy polgári pernek is, nyilván nem mindenki nyerészkedik, aki polgári pert indít egy ilyen ügyben, viszont ténykérdés, hogy ez az amerikai rendszer a hamis vádakon alapuló nyerészkedésnek is igen jó táptalajt biztosít és csábító lehet a lelkiismeretlen embereknek is arra, hogy ilyen vádakat fogalmazzanak meg emberek ellen egy szép kis “kártérítés” reményében.  Már csak azért is, mert ezeket a vádakat roppant nehéz pro vagy kontra bizonyítani, főleg több évtized távlatában, általában nagyon érzékeny, indulatokat felkorbácsoló téma és a közvélemény hajlamos eleve a vádló pártját fogni. Tehát roppant nehéz egy ilyen vád ellen védekezni.

Egy polgári perben ráadásul sokkal kisebb a bizonyítás terhe is, mint egy büntetőperben – kőkemény bizonyíték nem szükséges a vádlottal szembeni ítélethez, elég  ha az esküdtszék 12 tagja inkább úgy érzi, hogy felelős az illető, mint hogy nem. Ez a másik igazságtalan dolog ebben a rendszerben: hiszen gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy egy valójában bűnvádi témában a polgári peres eljárás sokkal lazább szabályai szerint mondjanak ki valakiről egy súlyos ítéletet. Ez még akkor is aggályos, ha egy polgári perben nem küldhetnek börtönbe valakit, annak “csak” anyagi vonzata van, hiszen a “gyerekmolesztáló” stigmája így is egy életre tönkretehet valakit. (Amerikai jogi elemzők is szóvá szokták tenni ennek problematikus mivoltát.)

Mindenesetre anyagilag kiváló vadászterület ez a téma – nem véletlen, hogy egész ügyvédi irodák szakosodtak rá – így például Finaldiék is, akik büszkén sorolják honlapjukon a több százmillió dolláros peren kívüli megállapodásokat, amiket elértek iskolák és egyházak ellen szexuális molesztálási ügyekben. Ügyeik nagy része ilyen peren kívüli megállapodásokkal ért véget, nem pedig bírósági ítélettel.

És itt elérkeztünk ahhoz, hogy hogyan szokták elérni ezeket a peren kívüli megállapodásokat. Jellemző modus operandijuk, hogy sok-sok embert meggyőznek arról  (nyilván meglebegtetve előttük a szép kis kártérítés, illetve több millió dolláros peren kívüli megállapodás lehetőségét), hogy vádlóként csatlakozzanak az ügyhöz, s ezzel próbálnak egy olyan kritikus tömeget kialakítani vádlókból, amelytől megretten a vádlott szervezet (egyház, iskola) és inkább megegyezik peren kívül. Ehhez természetesen nem szükséges az sem, hogy a vádlók igazat mondjanak. A nyomás önmagában elég. Nem beszélve a közvélemény nyomásáról, amit egy ilyen helyzet generál. És akkor már lehet is osztozkodni a zsákmányon a vádlóknak és az ügyvédi irodának, anélkül, hogy bármit is kellett volna bizonyítaniuk a bíróság előtt.

“Jane Doe”

Térjünk át most akkor Michael Jackson legújabb vádlójára, akit a beadványában a fiktív “Jane Doe” névvel illetnek. Valódi identitása rejtve van egyelőre. A nő azt állítja, hogy 12 éves korában, 1986-ban találkozott Michael Jacksonnal, amikor családjával ellátogatott Jackson hayvenhursti otthonához. Jackson éppen hazafelé tartott és behívta őt és az anyját a házba. Elkérte  a telefonszámát és így kezdődött el egy barátság. Ennek igazolására “Jane Doe” leveleket és egy fotót is mellékel, amin ugyan az arca ki van takarva. A levelek  a barátságon kívül nem bizonyítanak semmit – MJ jó pár rajongójával levelezett ilyen szívélyes hangnemben. A fotó szintén egy szokványos sztár-rajongói szituációban mutatja őket.

Michael Jackson és "Jane Doe"

Michael Jackson és “Jane Doe”

“Jane Doe” emellett csekkeket is csatolt beadványához, amelyeken állítólag Jackson 1990 és 1993 között mintegy 900 ezer dollárt fizetett ki neki több részletben – “Jane Doe” mostani állítása szerint “hallgatási pénzként”. A mellékelt csekkek közül egy nem is “Jane Doe” nevére szól, hanem valaki máséra, akiről most azt állítja “Jane Doe”, hogy egy barátja és hogy valójában az a pénz is neki ment. Van továbbá két másik csekk, amelynek az eredete nem egyértelmű (nem látszik rajta a csekket kiállító), illetve kettő, amelyen az áll, hogy valójában valamiféle számlát fizetett ki.  Természetesen egyik csekk sem tartalmaz semmi olyat, amely azt bizonyítaná, hogy “hallgatási pénzként” fizették ki őket. Nyilván ha eljut egy olyan szakaszba az ügy, akkor ezek a csekkek majd további vizsgálat tárgyai lesznek. A csekkek dátumai 1990-1993, tehát “Jane Doe” 16-19 éves periódusára esnek.

Annyit le kell szögezni, hogy bár furcsa lehet, hogy Jackson miért fizetne valakinek ennyi pénzt, mégis ezt bele kell helyezni a sztár általános nagylelkűségének a kontextusába. Számos történet van arról, hogy több tízezer dollárt osztogatott el egy-egy alkalommal hajléktalanoknak, ha meglátta őket az utcán. Ha pedig barátok kértek tőle valamit – különösen szegény, nehéz helyzetben lévő családok, betegségekkel küzdők, vagy olyan tehetséges gyerekek, akiknek a karrierépítéshez, iskoláztatáshoz volt szükségük pénzre, akkor nem ismert határokat a nagylelkűsége és osztogatása. Édesanyja, Katherine Jackson már a gyerek Michaelről is elmondta, hogy az ingét is odaadta másnak, ha úgy érezte szükséget szenved az illető, egy alkalommal pedig anyja ékszereit ajándékozta el tanárainak az iskolában. Ilyen volt világ életében, ráadásul a pénz értékével sem feltétlenül volt tisztában. Hogy aztán ezt most ellene próbálják egyesek fordítani – lelkük rajta.

“Jane Doe” azt állítja, hogy Jackson 12-15 éves kora között molesztálta. Állítása szerint ebben volt minden – az orális szextől egészen a vaginális közösülésig. Ezenkívül azonban nem sok mindent tartalmaz a kereset. Teljes mértékben hiányzik a kapcsolatuk részleteinek a leírása: hogyan, hányszor, milyen körülmények között találkoztak, milyen jellegű volt ez a kapcsolat, hol voltak a szülők, mikor kezdődött az állítólagos molesztálás, mikor és hányszor történt meg, milyen körülmények között stb. Semmi részlet. A beadvány gyakorlatilag ennyi: Jane Doe 1986-ban találkozott MJ-vel. Összebarátkoztak. Leveleztek. MJ meghívta pár helyre. MJ molesztálta. Majd lefizette. Ezen kívül semmi részlet.

Az a gyanúm, hogy ennek jogtaktikai oka van. Nem akarják jó előre sarokba kényszeríteni magukat a részletek mostani kidolgozásával – azokat majd ahhoz mérten fogják kialakítani, hogy miket kell állítaniuk a későbbiekben jogi szempontból az ügy továbbmenetele szempontjából…

Bár Robson ügyvédei nyilván azért hajtották fel ezt az új állítólagos “áldozatot” (nem kétlem, hogy a szokásos módszereikkel – meglebegtetve előtte a millió dolláros nyereség lehetőségét), hogy támogassa Robson és Safechuck ügyét, valójában nem nagyon illeszthető “Jane Doe” abba a képbe, amit korábbi vádlói kialakítottak Jacksonról. Az ugyanis az volt, hogy Jackson kifejezetten a kisfiúkat szerette, sőt egyesek úgy próbálták beállítani, hogy a lányokat kifejezetten utálta és kizárta köreiből. És akkor most egy hirtelen fordulattal mégiscsak szerette a lányokat (is)? Emellett Robson és Safechuck is azt állítják, hogy Jackson 13-14 éves korukban vesztette el irántuk az érdeklődését, amikor elkezdtek serdülni. “Jane Doe”-ról pedig azt állítja a beadvány, hogy 15 évesen vesztette el iránta az érdeklődését Jackson, amikor a lány elkezdett serdülni. A gond ezzel csak az, hogy a lányok hamarabb kezdenek serdülni, mint a fiúk és nem 15 évesen. A fenti fotón, ami Jackson kinézete alapján 1986 végén, 1987 elején készülhetett, így “Jane Doe” 12-13 éves, nem egy alulfejlett 12-13 éves lányt látunk, hanem egy teljesen normálisat. Az Amerikai Pszichiátriai Szövetség szerint a lányok iránt (is) érdeklődő pedofilok jellemzően fiatalabb lányokat választanak, mint fiúkat, nem pedig idősebbeket. Nyilván, hiszen a lányok hamarabb serdülnek.

(Csak hogy világos legyen, természetesen nem hiszem el Robson/Safechuck sztoriját sem – korábban már elemeztem az állításaikat ezen a blogon. Csupán arra kívánok rávilágítani, hogy az általuk Jacksonról kialakítandó “pedofil profilba” nem igazán illeszkedik “Jane Doe”.)

Gondolom nem is potenciális női vádlókat kerestek Finaldiék, de egyelőre valószínűleg csak őt találták, aki hajlandó volt felszállni a millió dollárokat ígérő vonatra, így kénytelenek beérni vele. A kényszerűséget jól jelzi, hogy Finaldi egy rádióinterjúban igen nyakatekert magyarázatot próbált fűzni ahhoz, hogy “Jane Doe” nő. Azt találta mondani, hogy “Jane Doe” fiús kislány volt, így Jackson talán összetévesztette egy kisfiúval. Ez több szempontból is vicces. Egyrészt a fotón még az arca kitakarásával is egyértelmű “Jane Doe”-ról már 12-13 évesen is, hogy lány. Másrészt miután gondolom bemutatkoztak egymásnak Jacksonnal. leveleztek stb, ezért a sztár nyilván tudta, hogy lány. Legkésőbb pedig az állítólagos molesztálások során észrevette volna, nem? De hát nem ez az első hülyeség, amit Finaldiék ki bírnak mondani.

Ott van például az a teljesen jogos kérdés, hogy “Jane Doe” miért éppen most érezte szükségét ennek a vádnak, 30 évvel később, amikor valaki sok millió dollárral kecsegteti, ha előáll egy ilyen történettel és amikor Jackson már nincs itt, hogy megvédje magát és előadja a történetet az ő változatában? Itt nem arról van szó, hogy van egy köztiszteletben álló ember, aki életében érinthetetlen volt, majd akiről halála után előjön egy vádló, ami aztán gátszakadást idéz elő más áldozatoknál is és akkor hirtelen előáll sok-sok másik vádló is. Jackson életében kétszer is keresztül ment nagyon is nyilvános vádakon (1993, 2005) ebben a témában, 2005-ben bűnvádi per folyt ellene. “Jane Doe” 1993-ban 19, 2005-ben pedig 31 éves volt, tehát mindkét alkalommal felnőtt, mindkét alkalommal segíthetett volna abban, hogy állítólagos molesztálója börtönbe kerüljön. Ehelyett azonban azt választja, hogy akkor jön állításaival elő, amikor pénzt lehet csinálni velük.

Finaldi indoklása? Egy rádióinterjúban azt mondta, hogy azért, mert Jackson hagyatékkezelője állítólag azt mondta egy interjúban, hogy Jacksonnak nem voltak női “áldozatai” és “Jane Doe”-nak ebből lett elege és ezt szerette volna cáfolni. A bökkenő ebben csak az, hogy Jackson hagyatékkezelője semmi ilyesmit nem mondott. Valójában Jackson hagyatékkezelője alig nyilatkozik az üggyel kapcsolatban a médiában, ők – Finaldiékkal ellentétben – szeretik az ügyet a bíróságon bonyolítani, nem pedig médiacirkusz keretében. Ha meg is szólalnak, akkor is általában csak egy általános jellegű cáfolatot mondanak, nem mennek bele mélyebb fejtegetésekbe – arra ott a bíróság. Lányokról pedig soha nem mondtak semmit – miért is tették volna, hiszen eddig nem voltak női vádlói Jacksonnak. Úgy tűnik Finaldiék nemcsak a kereseteikben szeretnek kitalálni sztorikat, hanem az interjúikban is.

De ez csak az egyik változata annak, hogy “Jane Doe” miért éppen most jön elő ezzel. Magában a keresetben ezzel indokolják:

“2016. szeptemberének elején, Felperes, miközben visszaemlékezett a Michael Jackson és [az MJJ Productions], valamint az [MJJ Ventures]* keze által elszenvedett gyerekkori szexuális molesztálására, életében először fedezte fel azt ésszerű módon, hogy pszichológiai sérülése vagy betegsége, amelyekkel nagykorúvá válása után szembenézett és amelyeket a 40. paragrafusban fent jellemzünk, annak a szexuális molesztálásnak az eredménye, amelyet elszenvedett Michael Jackson és [az MJJ Productions], valamint az [MJJ Ventures] keze által. Laikusként, mint aki nem rendelkezik képzettséggel pszichológiai vagy orvosi területen, Felperes nem hibás abban, hogy ezt nem ismerte fel korábban és nem is tudta volna ezt korábban felismerni.”

(* Jane Doe nemcsak MJ-t, sőt nem elsősorban őt pereli, hanem a cégeit, az MJJ Productionst és az MJJ Ventures-t. Ez azért van, mert halott embert nem lehet perelni, ezt próbálják a cégek bevonásával és azok perlésével megkerülni a vádlók.)

A beadvány egy másik részében meg azzal indokolják, hogy Jackson állítólag megfenyegette őt fizikailag és azzal, hogy “Jane Doe” börtönbe kerül, ha elmondja, ami állítólag történt vele. “Jane Doe” állítása szerint mindezt egészen mostanáig elhitte – egészen pontosan addig, amíg nem szembesült azzal, hogy Wade Robson sem került börtönbe a vádjai miatt.

Szóval megint van több, egymással ellentmondó magyarázkodás egy dologra. Most akkor azért nem jött elő eddig, mert

 1. lefizették,
 2. megfenyegették és ezt mostanáig elhitte,
 3. nem kötötte eddig össze a pszichés problémáit az állítólagos molesztálásával,
 4. Jackson hagyatékkezelője azt állította MJ-nek nem voltak női áldozatai (valójában Jackson hagyatékkezelője nem adott semmi ilyen irányú nyilatkozatot) és ebből lett elege?

Hogy lehet, hogy Wade Robson kellett ahhoz, hogy rájöjjön valaki nem kerül börtönbe azért, mert szexuális molesztálással vádol meg valakit, amikor nem került börtönbe érte sem Jordan Chandler 1993-ban, sem Gavin Arvizo 2005-ben? Ne feledjük, “Jane Doe” mind 1993-ban, mind 2005-ben felnőtt ember volt.

Hogy lehet az, hogy mostanáig elhitte, hogy fizikai bántódása esik, ha elmondja, amikor soha Jackson egyik vádlójának sem esett fizikai bántódása?

Nem átlátszó kicsit, hogy “Jane Doe” éppen akkor jön rá arra, hogy pszichés problémái vannak és ezek Jackson állítólagos molesztálásának az eredményei, amikor Finaldiék éppen “áldozatok” után kutatva telefonálgatnak és elhúzzák emberek orra előtt a több millió dolláros mézesmadzagot – ha esetleg sikerülne valami “molesztálás emlékét” felidézniük? Érdekes, hogy sem Jackson 1993-as megvádolása, sem az ellene folyó 2005-ös per nem váltotta ki ezeket az “emlékeket” és/vagy “felismeréseket”, de több millió dollár ígérete most hirtelen kiváltja.

Nem fog meglepni, ha hirtelen még több emberbe beüt majd egy ilyen “felismerés” miután Finaldiék telefonálgatnak nekik, hiszen ez a modus operandijuk, de látni kell ezeknek a hirtelen “felismeréseknek” a kontextusát ahhoz, hogy ne essünk abba a hibába, hogy pusztán a vádlók mennyisége alapján ítélünk. Az a helyzet, hogy amikor egyenként megvizsgáljuk ezeket a vádakat és vádlókat, akkor mindről kiderül, hogy hiteltelen, hogy hazudott, hogy változtatta a sztoriját és persze egytől-egyig minden vádlónak anyagi érdeke fűződik ezekhez a vádakhoz és igen megkérdőjelezhető körülmények között állt elő vele.

Finaldiékat pedig nem érdekli az sem, ha az ügyfelük nyilvánvalóan hazudik (sőt, valószínűleg még asszisztálnak is a hazugságok gyártásához). Egy ideig képviselték például Michael Egant is, azt a férfit, aki az X-Men rendezőjét, Bryan Singert vádolta meg szexuális molesztálással. Amikor a vádlót, Egant súlyos hazugságokon, sőt okirat hamisításon kapták, Finaldi azt orwelli módon “szavahihetősége” bizonyítékaként próbálta eladni.

“Vince Finaldi, a Manly, Stewart & Finaldi cég tagja, korábban azt mondta a Hollywood Reporternek, hogy az a tény, hogy Egan ellen vádat emeltek hazugság és hamisítás miatt, csak növelte a szavahihetőségét Finaldi szemében. “Még ha ezek a vádak Mr. Egan ellen igazak is – amiről semmit sem tudunk – az nem jelenti azt, hogy nem molesztálták.” – mondta Finaldi – “Ellenkezőleg, ez csak alátámasztaná a molesztálását.”

A Hollywood Reporter által megkérdezett független ügyvédek szerint ez az érvelés “ostoba”, “csúsztató” és “körkörös érvelés”. Finaldi látszólag defenzív paragrafusokkal kísérte magyarázatét – szokatlanul személyeskedő hangvételű támadásokkal ezen cikk szerzőjének karaktere ellen és egy olyan kijelentéssel, miszerint Finaldi “tisztelettudóan szolgálta az országát”. Közben más válaszok Finaldi jogi partnere, John Manly és egy kollégájuk részéről terjengős profanitással és gúnyolódással voltak tele.

Forrás: http://www.hollywoodreporter.com/news/hollywood-sex-abuse-accusers-lawyers-800601

Ez a hangnem egyébként még az ügyeikben folytatott kommunikációjukban is jellemzi ezt az ügyvédi irodát. Például Robson ügyében egy e-mail váltás során a Jackson hagyatékkezelőjét képviselő ügyvédi iroda egy női alkalmazottja megjegyezte valamiről, hogy 20 éves ügyvédi praxisa során nem tapasztalta azt a fajta magatartást, amit Finaldiék tanúsítottak egy jogi részlettel kapcsolatban, mire Finaldi csupán egy lenéző kétszavas válasszal tisztelte meg vitapartnerét: “20 év, mi?”

Szóval ilyen ügyvédi irodát választott Robson, Safechuck (aki szintén váltott azóta Gradstein és Marzanóról Finaldiékhoz) és immár “Jane Doe”. De hát zsák a foltját.

És még egy megjegyzés “Jane Doe” anonimitásáról: nagyon remélem, hogy a bíró nem fogja engedni, hogy anonim maradjon, hiszen Jackson oldala már így is többszörös hátrányban van ebben az ügyben. Egyrészt Jackson halott. Nem tud válaszolni az őt ért vádakra, nincs mód arra, hogy tanúvallomással és bizonyítékokkal cáfolja azokat. Az amerikai jogban márpedig alapelv, hogy minden vádlottnak joga van szembenézni a vádlójával, joga van megválaszolni a vádakat. Csak nagyon indokolt esetben szokták engedni, hogy egy vádló anonim maradjon, például, ha a vádlott veszélyes bűnöző és a vádló testi épségét fenyegetné, ha felfednék előtte a kilétét. Itt azonban erről nincs szó. Jackson már nem is él, de amíg élt sem volt fenyegetettség alatt egyik vádlója sem. Ha az akkor gyerek Jordan Chandler és Gavin Arvizo identitásáról tudhattunk 1993-ban, illetve 2005-ben, akkor a már felnőtt “Jane Doe”-éről 2016-ban miért nem? Robson és Safechuck is élik életüket mindenféle fenyegetettség nélkül amióta vádaskodásba fogtak, szóval “Jane Doe” rejtegetését mi is indokolja?

Másrészt itt már eleve sérül a szembenézés joga azzal, hogy Jackson halott – ezért nem is lehet halott embert perelni, de valójában persze így is Jackson a vádlott, hogy a cégeit perelik, nem konkrétan őt. Nem kellene ezt azzal is tetézni, hogy még azzal is hátrányos helyzetbe hozzák az ő oldalán álló ügyvédeket, hogy nem is tudják pontosan ki ellen kellene védekezniük, nem tudnak bizonyítékokat beszerezni róla, embereket kikérdezni, akik ismerik stb. Persze lehet egy olyan foka is ennek az anonimitásnak, hogy Jackson ügyvédei tudják kiről van szó, csak a nyilvánosság nem – de még ez is igazságtalan lenne. Hiszen, ismert ember körüli eseményekről lévén szó, ebben az ügyben mások is jelentkezhetnének információval “Jane Doe-ról”, akik esetleg a médián keresztül ismernék rá és tudhatnak róla valamit. Lehet, hogy épp ezt akarják elkerülni Finaldiék? Ezenkívül pedig ha “Jane Doe” nyilvánosan gyaláz valakit, aki már védekezni sem képes, akkor az a minimum, hogy legalább a nyilvánosság tisztában legyen a kilétével.

Kategória: Robson/Safechuck
Címke: , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

7 hozzászólás a(z) Munkában Robson új ügyvédei: új vádló – ezúttal egy nő bejegyzéshez

 1. Visszajelzés: A bíróság kidobta a Safechuck-ügyet, “Jane Doe” magától vonult vissza |

 2. Amanda szerint:

  Nem tudom hogy sikerült-e elküldenem e a kérdést

  De tényleg igaz hogy Michael Jacksonnak azért kellett volna meg csinálni a koncertet mert már nem volt semmi pénze úgymond szegény volt?

  Utálom Conrad Murrayt de ő mondta ezt

 3. Nagy N. Lívia szerint:

  Nagyon kikészít ez az egész… (és közben még mindig olyanokkal kell vitáznom néha, akik a vitiligoról sem tudnak és hajtják a jó öreg fehérítést, meg oxigénsátrat.) Köszi, hogy ilyen nagy részletességgel elénk tárod az összefüggéseket. Én is sejtettem, hogy egyesek vörös posztót látnak a pénzben, és minden nemtelen támadásra képesek, főleg mivel idén is Michael lett a legjobban kereső sztár, az élőket is lekörözve. (Nem tudom, hogy van jogilag, de olyasmire is gyanakszom, hogy az örökséget még nem osztották szét a gyerekei között, így mihamarabb le akarnak csapni a pénzre.) Lehet valami összefüggés?!

  • jacksonaktak szerint:

   Igen, az örökség még nincs felosztva. Minden jogi ügynek le kell zárulni és csak utána lehet feloszlatni a hagyatékkezelőt. Az örökséget ettől függetlenül nem egyszerre fogják megkapni a gyerekek, hanem valahogy úgy van, hogy bizonyos kor elérésével kapnak meg egy-egy részletet. Pl. 30 évesen megkapják mondjuk a 30%-ot, 35 évesen a következőt, 40 évesen a maradékot. Nem ezekkel az összegekkel, százalékokkal, de valahogy így van.

   Viszont a hagyatékkezelő feloszlatásra kerül, ha lezárulnak a jogi ügyek, utána már nem lehet őket perelni. Bár már ugye most sem konkrétan őket perelik (az ellenük indított pert kidobta a bíróság), hanem most MJ cégeinek a perelésén keresztül próbálkoznak az ingyenélők a pénzéhez férni.

 4. Visszajelzés: Interjú “Jane Doe” ügyvédjével |

 5. Csilla Füredi szerint:

  Már alig vártam , hogy reagálj …. köszönöm a cikket …. bárcsak ne kellene ilyet ..

 6. Gollam szerint:

  Ismét köszönjük a részleteket. Megint alapos munkát végeztél. A sajtóban lehozott pár mondat alapján nagyjából erre számítottam. Igazságot Michael Jacksonnak!

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s