Joy Robson vallomása leleplezi fia hazugságait

Wade Robson ügye az ún. „summary judgement” szakaszában van, aminek során Michael Jackson védelmének lehetősége van olyan bizonyítékokat benyújtani, amelyek alátámasztják, hogy az ügyet eleve nem tudja Robson megnyerni, így nincs létjogosultsága egy tárgyalásnak. Ehhez azt kell bizonyítaniuk, hogy Michael Jackson kontrollálta a cégeit, nem pedig fordítva, így a cégek nem is tehetők felelőssé semmiért, amit Michael Jackson Robson állítása szerint elkövetett. (Ne feledjük az ügyben MJ cégei az alperesek, nem MJ.)

Nos, miután a bíró a Safechuck-ügyben már kimondta, hogy MJ a cégei 100%-os tulajdonosa volt, így senkinek a cégeknél nem volt joga kontrollálni őt, így ugyanez az ítélet várható Robson ügyében is.

Mindazonáltal az MJ cégeit képviselő ügyvédek számos érdekes bizonyítékot csatoltak a „summary judgement” beadványukhoz, amiket olyan szempontból is érdemes szemügyre venni, hogy azok jól bemutatják, hogy Wade Robson egy gátlástalan hazudozó.

Különösen fontos ebben Wade anyjának, Joy Robsonnak a tanúvallomása, amelyet 2016. szeptember 30-án tett. Lentebb azt mutatom be, hogy hogyan viszonyul Joy tanúvallomása a fia állításaihoz.

A következő meghallgatásra az ügyben egyébként 2017. szeptember 14-én kerül sor.

Joy Robson kihallgatása

Valószínűleg nem szándékosan, de Joy Robson vallomása aláássa Wade ügyét és szavahihetőségét. Szögezzük le rögtön az elején: Nem arról van szó, hogy Joy szándékosan Wade ellen vallott. Joy nagyon is fia oldalán áll. Azt mondja, hogy hisz neki a jelenlegi vádjaival kapcsolatban, s egy anyától nem is túl meglepő, hogy a fiát szeretné támogatni minden helyzetben. Időnként kifejezetten látszik a vallomásában az igyekezet, hogy szeretne olyan dolgokat mondani, amivel támogatja Wade-et – újraértékel pár eseményt utólag és megjegyzéseket fűz hozzájuk például arról, hogy Wade mit mond most. Ugyanakkor Joy lényegi tekintetben nem változtatta meg 2005-ös vallomását, az pedig nagyon ellentmond Wade mostani állításainak (legalábbis ezekben a részekben, amik most rendelkezésünkre állnak).

Figyelembe véve a tényt, hogy a Joy a kihallgatása során azt mondta, hogy nem szokott Wade-del beszélgetni a peréről, mert nem tekintem ezt az én ügyemnek, felvetődik a kérdés, hogy vajon tudatában van-e egyáltalán mindannak, amiket a fia állít a keresetében? Talán szeretne is boldog tudatlanságban maradni efelől, másként szembe kellene néznie azzal, hogy a fia egy gátlástalan hazudozó, amit alább be is mutatok.

Lássuk tehát, hogy miket állít Wade a keresetében és az hogyan viszonyul Joy tanúvallomásához.

 • Az 1987-es táncverseny, amelyet Wade ötévesen megnyert és amelynek az eredményeként először találkozott Michael Jacksonnal

Wade Robson először 5 éves korában találkozott Michael Jacksonnal Ausztráliában, amikor is a sztár turnén volt ott. Wade-et az anyja benevezte egy Michael Jackson-táncversenyre, amelyet a kisfiú a kategóriájában megnyert. A fődíj az volt, hogy nyertesek találkozhattak Jacksonnal.

Wade Robson állítása: „A Felperes állítja, hogy ezeket a találkozókat szándékosan szervezte az MJJ Productions és az MJJ Ventures, mintegy szexuális beetetés mechanizmusként, hogy kiskorú áldozatokat kerítsenek Michael Jackson részére jótékonysági eseménynek álcázva mindezt.”

Joy Robson vallomása: A két alperesnek, az MJJ Productionsnak és az MJJ Ventures-nek nem volt köze a táncversenyhez, azt valójában a Target áruház, a Pepsi és a CBS szervezte. Joy azt is elmondta, hogy miután Wade megnyerte a versenyt másokkal együtt találkoztak a sztárral. Ez egy felszínes sztár-rajongó találkozó volt. A jutalom részeként másnap este Wade egy koncerten is felléphetett Jacksonnal. Itt véget is ért volna a történet, ha éppenséggel Robsonék nem döntenek másként. Ugyanis ezután Joy és Wade ismét felkeresték a sztár szállodáját és megkérték az embereit, hogy juttassanak el MJ-nek egy köszönő üzenetet. MJ felhívta őket magához és másfél órát beszélgetett velük. Ezután Robsonék távoztak és a következő három évben még csak nem is beszéltek MJ-vel ismét. Amikor 1990-ben újra találkoztak, akkor megint csak Robsonék voltak a kezdeményezők.

Az a helyzet, hogy Wade mindezzel tökéletesen tisztában van és volt, ennek ellenére szándékosan hazudik a keresetében arról, hogy MJ cégei valamiféle maffiaként szándékosan azért szervezték a táncversenyt, hogy “áldozatokat” találjanak MJ-nek. Amint ma már tudjuk mielőtt beadta a keresetét Wade részletes e-mail eszmecserét folytatott az anyjával azokról az eseményekről és körülményekről, amelyek a releváns időszakot illetik. Ráadásul MJ 2005-ös bírósági tárgyalása során maga Wade említette meg, hogy a Target szervezte a táncversenyt. Persze, hogy tisztában volt ő ezzel! És persze annak körülményeivel is, hogy ő és az anyja hogyan találkoztak MJ-vel és hogy ők voltak azok, akik ezután is keresték a kapcsolatot a sztárral, nem pedig fordítva.

Tehát csak arra tudok gondolni, hogy szándékosan hazudik a keresetében, hogy MJ cégeit inkriminálja és ezáltal pénzhez juthasson.

 • Újra találkozás 1990 januárjában

Wade Robson állítása: „A Felperest arról informálták, úgy hiszi és ezáltal állítja, hogy Ms. (Norma) Staikos az MJJ Productions és az MJJ Ventures nevében mint „madam” vagy áldozatok „kerítője” járt el Michael Jackson részére. Noha újabb jótékonysági találkozónak álcázták a Felperes, a szülei és Michael Jackson között, ezt az eseményt szándékosan szervezte Ms. Staikos, az MJJ Productions és az MJJ Ventures, mint annak újabb eszközét, hogy Michael Jackson részére újabb áldozatot kerítsenek és mint ilyet előkészítsék őt és a szüleit.”

Joy Robson vallomása: A valóság ezzel szemben az – és ezt Joy Robson is alátámasztotta a vallomásával -, hogy az újabb találkozót megint csak Joy Robson kezdeményezte. A cégek, ill. az MJJ Productionsnál dolgozó titkárnő, Norma Staikos csak úgy kerültek a képbe, hogy Joy Robsonnak rajtuk keresztül sikerült felvennie a kapcsolatot a sztárral (az MJJ Ventures egyébként ekkor még nem is létezett, csak 1991 elején jött létre). Joy akart MJ-vel találkozni, nem fordítva. Ő volt az, aki „szándékosan szervezte” az eseményt, nem MJ cégei vagy Norma Staikos.

Joy saját vallomása szerint 1987 és 1990 között több levelet és videót is küldött MJ-nek Wade-ről, ám a sztár nem válaszolt egyikre sem. 1990 januárjában Robsonék az Egyesült Államokba utaztak mivel Wade tánciskolájának volt egy fellépése Disneylandben. Joy már odahaza Ausztráliában próbált kontaktot keresni MJ-hez. Több ausztrál TV állomást felhívott, akiktől sikerült megszereznie a TriStar Pictures telefonszámát, akiken keresztül végül valahogy sikerült megszereznie az MJJ Productions számát is. Amikor az USA-ban voltak, Joy felhívta a számot, ahol Staikos fogadta a hívását, majd Joy kérésére továbbította őket MJ felé, aki éppen egy lemezstúdióban dolgozott. MJ ezután meghívta az egész családot Neverland Ranchre. Hogyan teszi mindez Norma Staikost „madammá” és „kerítővé”? Ezen a ponton ugyanis Wade már nemcsak MJ-t rágalmazza ezekkel a nonszensz történetekkel, hanem másokat is – pl. Staikost.

Természetesen Wade teljes mértékben tisztában van az igaz történettel, hiszen az 1993 és 2005-ben egyaránt számos rendőrségi vallomásban elhangzott, ráadásul Wade az anyjával is részletes e-mail levelezést folyatott ezekről a részletekről mielőtt beadta volna a keresetét.

Tehát az, hogy a keresetében mégis egy hazugság jelenik meg nem lehet más, mint szándékos annak érdekében, hogy inkriminálja MJ cégeit és így jusson pénzhez.

 • MJ cégei szponzorálják Robsonék emigrációját az USA-ba

Wade Robson állítása: „Michael Jackson annak érdekében, hogy megszervezze Felperes és az anyja emigrációját az USA-ba az MJJ Productionsszal és az MJJ Ventursszel alkalmazásba vetette Felperest, az anyját és a nővérét, hogy állandó jelleggel Kaliforniába költözhessenek. Felperes azt állítja, hogy ezt Michael Jackson, az MJJ Productions és az MJJ Ventures azzal a kifejezett szándékkal tette, hogy biztosítsa, hogy Michael Jackson szexuálisan molesztálhassa Felperest.”

Joy Robson vallomása: Joy Robson elmondása szerint az emigrálás valójában a férje, Dennis ötlete volt még 1990 januárjában, amikor először utaztak az USA-ba. Robsonék 1990 januári látogatását követően 1990 májusában ismét az USA-ba utaztak, ezúttal már azért, hogy Wade szerepeljen egy L.A. Gear reklámban MJ-vel – ezt az utat megint csak nem MJ cégei finanszírozták, hanem az L.A. Gear. Wade kétségtelenül tehetséges táncos volt és MJ lelkes volt fiatal követője tehetségét látva, így megígérte, hogy segít neki a karrierépítésben az USA-ban. Ekkor még komolyabban kezdtek Robsonék az emigrációval foglalkozni. Joy 1990 novemberében konzultált egy ügyvéddel az ügyben. Nem emlékezett rá, hogy pontosan mikor hozta meg a végső döntést, de azt mondta: „talán az 1991 februári látogatásunk után”. Joy világosan leszögezte, hogy azért akartak az USA-ba költözni, hogy Wade-nek karriert építsenek a szórakoztatóiparban. Ez a saját ambíciójuk volt.

MJ cégeinek annyi volt a szerepe a költözésükben, hogy 1991 szeptemberében, amikor Joy, Wade valamint Wade nővére, Chantal végleg elhagyták Ausztráliát, akkor Joy megkérte MJ-t, hogy a cégei szponzorálják őket. Ahhoz, hogy az USA-ban letelepedési engedélyt kapjanak fel kellett mutatni egy támogató munkaadót. Tehát még egyszer: Joy kérte meg erre MJ-t! Ráadásul Joy még a 2005-ös vallomásában azt is elmondta, hogy valójában már hat hónapja az USA-ban tartózkodtak, amikor MJ felajánlotta a szponzorálást. Tehát nem arról van szó, amit most Wade próbál eladni, hogy MJ és a cégei csalták őket az USA-ba – nagyon is ők akartak menni. 2005-ben Joy ráadásul azt is elmondta, hogy miután az USA-ba költöztek alig találkoztak MJ-vel, mert a sztár annyira elfoglalt volt. Elmondása során 1991. szeptemberi költözésüket követően 14 év alatt mindössze négy olyan alkalom volt, hogy MJ is ott volt Neverlanden, amikor ők látogatást tettek oda. Szóval elég gyenge lábakon áll a vád, hogy MJ csábította őket az USA-ba és azért alkalmazta őket, hogy szexuálisan molesztálhassa Wade-et. Ahhoz, hogy 14 év alatt négyszer találkozzanak igazán nem lett volna szükség sem a foglalkoztatásukra, sem az emigrációjukra.

Az emigrációt valójában Joy akarta azért, hogy Wade a nemzetközi szórakoztatóipar központjának közelében lehessen és karriert csinálhasson. Ő kérte meg MJ-t, hogy segítsen nekik és szponzorálja és alkalmazza őket, aki ezután utasította a cégeit erre.

Nem valószínű, hogy Wade erről ne tudna, hiszen intenzív e-mailezésben volt az anyjával mielőtt beadta a keresetét. Tehát ismét azt kell feltételeznem, hogy szándékosan hazudik és csúsztat a keresetében, hogy így jusson pénzhez.

 • Robsonék folytatólagos tartózkodása az USA-ban

Wade Robson állítása: „Miután Felperes anyja felhagyott a munkájával a fodrászati és kozmetikai cégnél, az MJJ Productions és/vagy az MJJ Ventures továbbra is fizette Felperes anyjának bérét. Felperes felfogása szerint erre azért volt szükség, hogy lehetővé tegye az emigrációjukat és folytatólagos tartózkodásukat az USA-ban. Felperes állítja, hogy ezt azzal a kifejezett szándékkal tették (MJ cégei), hogy lehetővé tegyék, hogy Michael Jackson szexuálisan molesztálja Felperest.”

Joy Robson vallomása: Miután az USA-ba vándoroltak Joy valós munkahelye egy Pigments Cosmetics nevű fodrászati és kozmetikai cég volt, a fizetését azonban az MJJ Productions-ön keresztül kapta különféle vízum követelmények miatt. Joy már 2005-ben is elmondta, hogy az MJJ Productions egy ideig azt követően is fizette a bérét, hogy ő már kilépett a Pigments Cosmetics-től. Ő ezt azonban sokáig észre sem vette, csak később és akkor szólt az MJJP-nek, hogy ne fizessék tovább. Azonban nem ez volt az oka Robsonék folytatólagos amerikai tartózkodásának. Robsonék úgy jöttek el Ausztráliából 1991-ben, hogy az USA-ban akarnak letelepedni véglegesen, hogy Wade karrierjét egyengessék. A folytatólagos amerikai tartózkodásuknak tehát semmi köze nem volt Joy béréhez.

Ráadásul Joy arról is vallomást tett, hogy egyedül az ő kezében volt, hogy Wade karrierjét egyengesse és megvessék a lábukat az USA-ban. MJ túl elfoglalt volt ehhez és MJ cégei sem vettek részt ebben tevékenyen. Az MJ cégeit képviselő ügyvéd Joy kihallgatása során egy Joy-jal készült 2011-es rádió interjúból idézve kérdezte:

„Ön ott azt mondta: ’Nagyon korán rájöttem, hogy ha be akarunk itt futni, akkor az egyedül az én kezemben lesz, nem számíthattam arra, hogy…’ és azt mondta: ’Michael egyfajta buborékban élt és más valóságban, mint mi. És így nekem kellett ügynököket találnom.’ Emlékszik erre?

Joy Robson: Igen… A vicces az, hogy Wade… Michael talált egy ügynököt Wade-nek, de CAA (Creative Artists Agency – egy olyan ügynökség, amely „A-listás” sztárokkal foglalkozik – a ford.) ügynök volt és Wade 7 éves volt és nem volt ismert ebben az országban. A CAA nem lett volna… és ezért mondtam, hogy Michael buborékban élt. Fogalma sem volt semmiről sem a saját körein kívül. Így… Wade nem CAA kategória volt. Nem lett volna előnyös a számára a CAA.

Ügyvéd: Rendben.

Joy Robson: Michael próbált segíteni, de nem értette, hogy mit kell tenni.

Ügyvéd: És amikor azt kérdezték Öntől, hogy Önnek kellett-e menedzselnie Wade karrierjét Ön azt válaszolta: ’Én csináltam. Mindent én csináltam.’ Igaz?

Joy Robson: Azt csináltam, amit kellett – hogy elindítsam a dolgokat.

(Egyébként Michael ezen jellemzése, hogy „buborékban élt” szintén ellentmond Wade azon jellemzésének miszerint Michael valamiféle dörzsölt maffia főnökként irányította a cégeit, amelyek „a világ valaha ismert legfinomultabb gyermekmolesztáló kerítő és végrehajtó szervezetei voltak”.)

Wade összesen három MJ videóban szerepelt (Black or White, Jam, Heal The World) és a Jam-be úgy kellett az anyjának bekönyörögnie. A Jam-ért és a Heal the World-ért 200 dollárt kapott egyenként, a Black or White-ért 500 dollárt. Ez megint csak nyilvánvalóan nem az az összeg, ami elősegítette a család folytatólagos USA-ban maradását. „Senki nem fizeti ki a számláit abból, hogy videóklipekben szerepel.” – mondta Joy a vallomásában. Azt mondta a saját tartalékaikból éltek, amíg nem sikerült egy filmszerepet találnia Wade számára.

 • A Charli Michaels-sztori

A keresetében Wade egy olyan történetet is előad, amely Charli Michaels egy 1994-es vallomásán alapszik. Charli Michaels egy női testőr volt, aki 1990-92-ben Neverlanden dolgozott. Egyike azoknak a kirúgott alkalmazottaknak, akik 1993-ban lehetőséget láttak a Chandler-vádakban arra, hogy pénzt csináljanak abból, hogy sztorikat adnak el a bulvármédiának. A bulvármédiának eladott sztorijai miatt aztán 1994-ben a rendőrség is kihallgatta, Wade pedig ezt a sztorit használja fel a keresetében a vádjai támogatására.

A sztori úgy szól, hogy 1990-ben anyák napján Charli Michaels egy síró, zaklatott Joy Robsonnal találkozott Neverlanden. Állítása szerint Joy azt mondta neki, hogy az a baja, hogy Michael asszisztense Norma Staikos megtiltotta neki, hogy találkozzon a fiával, amíg a fia a próbateremben táncot gyakorol MJ-vel. Azt is állította Charli Michaels, hogy Joy arról panaszkodott neki, hogy ha Wade MJ szobájában aludt, akkor Staikos megtiltotta Joy-nak, hogy ő is a fő házban aludjon.

A probléma az, hogy ez a történet nem igaz és Wade ezt nagyon jól tudja, ugyanis az anyja egy 2016. február 15-i e-mailben elmondta ezt neki. Joy elmondása szerint a történet addig igaz, hogy sírt és találkozott Charli Michaelsszel. A többit azonban Charli Michaels költötte hozzá. A sírás oka az volt, hogy az anyák napját a fia inkább MJ-vel töltötte mint vele. Joy egyszerűen nem találta őket. Arról szó sincs, hogy bárki is szándékosan eltiltotta volna a fiától, megtiltotta volna, hogy találkozzon vele. És az sem igaz, hogy Joy-nak bárki is megtiltotta volna, hogy a fő házban aludjon, ha a fia MJ szobájában aludt. Valójában 2005-ös vallomásában Joy elmondta, hogy rendszerint a fő házban aludt, a „rózsa hálószobában” és bármikor, a nap vagy az éjszaka bármely szakaszában szabad bejárása volt MJ szobájába. Azt is elmondta sosem érezte úgy, hogy bárki is szándékosan távol tartotta volna őt MJ szobájától.

Világos, hogy Wade miért tette bele a keresetébe Charli Michaels sztoriját, még akkor is, ha az anyja elmondta neki, hogy nem igaz: mert ebben a sztoriban szerepel Norma Staikos (ellentétben az anyja sztorijával), s Wade Staikoson keresztül próbálja inkriminálni MJ cégeit (lévén Staikos a cégek alkalmazottja).

Wade tehát úgy tette ezt a sztorit a keresetébe, hogy tisztában volt azzal, hogy hazugság. Ez ismételten egy olyan személyt mutat nekünk akik lelkiismeretlenül hazudik bírósági dokumentumokban, csak hogy megkapja a pénzt, amire ácsingózik.

 • Egyebek

A vallomásában Joy azt is elmondta, hogy mielőtt a fia 2012-ben megváltoztatta a sztoriját sosem hitte el, hogy MJ gyerekeket molesztálna. Valójában Joy szerint Wade mindig is nagyon meggyőző volt, amikor azt mondta, hogy MJ nem molesztálta. Most is úgy gondolja, hogy nagyon meggyőző volt, csak most hozzáteszi azt, amit Wade állít most, hogy azért volt ilyen meggyőző, mert MJ állítólag telefonon „kiképezte” erre. Részlet a vallomásából:

Ügyvéd: Mindig nagyon következetes volt a sztorijában, hogy soha semmi nem történt?

Joy Robson: Az volt.

Ügyvéd: És hihető volt?

Joy Robson: Az volt… Oscart kellett volna nyernie. Nagyon meggyőző volt.

Ugyanilyen meggyőzőnek találta MJ-t is, amikor az ártatlanságát hangsúlyozta a vádakkal kapcsolatban. MJ elmondta neki, hogy Chandlerék csak pénzt akarnak és zsarolni próbálják őt (ami teljes mértékben igaz volt, egyébként). Joy azt is mondta, hogy a saját személyes benyomása is az volt Jordan anyjáról, June Chandlerről, hogy pénzéhes.

Egy 2012. november 17-én kelt e-mailben Joy azt írja fiának, hogy MJ mindig nagyon ártatlannak tűnt a számára és soha nem gondolta, hogy bármi igazság lehet a vádakban. Ebben csak megerősítette az is, hogy Chandlerék a pénzre hajtottak.

Befejező gondolatok

Érthető, ha egy anya mindig ki akar állni a fia mellett és szívesebben hiszi, hogy a fia jó ember, mint azt, hogy egy gátlástalan hazudozó, aki így hátba döf egy halott barátot pénzért. Ezzel együtt fel kell tenni a kérdést:

 • Vajon Joy Robson TÉNYLEG elhiszi-e, amit a fia állít, hogy MJ cégei a „a világ valaha ismert legfinomultabb gyermekmolesztáló kerítő és végrehajtó szervezetei”, hogy a titkárnő Norma Staikos „madam” és „kerítő” volt, aki áldozatokat toborzott MJ számára, hogy ezek a cégek felelősek Wade állítólagos molesztálásáért? TÉNYLEG hiszi-e mindezt Joy, amikor a saját tapasztalatainak teljesen ellentmondanak ezek a vádak?
 • Vajon Joy Robson TÉNYLEG elhiszi-e, hogy az a Michael Jackson, akit ő úgy jellemez, hogy „buborékban élt” közben „a világ valaha ismert legfinomultabb gyermekmolesztáló kerítő és végrehajtó szervezeteit” irányította, valamiféle gyerekmolesztáló maffiát? Mert Wade ezt állítja a keresetében.
 • Vajon Joy Robson tudatában van-e annak, hogy Wade Charlie Michaels sztoriját használja a keresetében, amiről tudván tudja, hogy hazugság, hiszen Joy elmondta neki egy e-mailben?
 • Vajon Joy Robson tudatában van-e annak, hogy a hagyatéki bírósági ügy során Wade azt hazudta, hogy 2013 márciusa előtt nem tudott arról, hogy MJ-nek hagyatékkezelője van, miközben bizonyított tény, hogy 2011-ben arról tárgyalt MJ hagyatékkezelőjével, hogy mennyire meg akarja rendezni a Cirque du Soleil MJ-témájú showját? Miután erre nem került sor, azután „jött rá” hirtelen Wade, hogy MJ gyerekként “molesztálta” – legalábbis állítása szerint.
 • Esetleg elképzelhetőnek tartja-e Joy Robson, hogy a fia nem egész életében, gyerekként, felnőttként, egészen 2012-ig (amikor megváltoztatta a sztoriját) volt Oscar-díjas színész, hanem most hazudik? Most, amikor pénzt akar kicsikarni MJ hagyatékkezelőitől ezekkel a vádakkal?
 • És ha Wade hazudik a fent említett dolgokkal kapcsolatban (márpedig azt teszi), akkor nem lehet, hogy az is hazugság, hogy MJ szexuálisan molesztálta? Hiszen e nélkül az állítás nélkül perelni sem tudna. Ez az ember bizonyítottan hajlandó hazudni annak érdekében, hogy bizonyos jogi akadályokon keresztül jusson. Mégis hogyan küzd valaki az állítólagos „igazságért” (ahogy Wade állítja), miközben hazudik? Az egyetlen dolog, amiért Wade it küzd az a pénz. Elég nyilvánvalóan.

A többi csatolt bizonyíték

Az MJ cégeit képviselő ügyvédek beadványához egyéb bizonyítékok is csatolásra kerültek, így például MJ cégeinek egykori alkalmazottainak vallomásai: Jolie Levine – személyi asszisztensé, Gary Hearne sofőré és Gayle Goforth bejárónőé. Mind elmondták, hogy MJ kontrollálta a cégét és az alkalmazottait, nem pedig fordítva. Azt is elmondták, hogy sosem láttak semmi gyanúsat, sosem látták MJ-t illetlenül vagy gyanúsan megérinteni egy gyereket, sosem láttak olyat, hogy gyerekeket molesztált volna. Levine leszögezte: „Sosem hittem, hogy Michael pedofil és most sem hiszem azt, hogy pedofil lett volna.”

Az ügyvédek csatoltak egy olyan idézetet is, amelyet Wade MJ halála után írt 2009-ben: „Michael Jackson megváltoztatta a világot és személyesen az én életemet is, örökre Ő az oka annak, hogy táncolok, hogy zenélek, és az egyik fő oka annak, hogy hiszek az emberiség tiszta jóságában. 20 évig volt közeli barátom. A zenéje, a mozgása, a személyes inspiráló szavai és bátorítása, valamint a feltétel nélküli szeretete mindig velem marad. Mérhetetlenül hiányozni fog, de tudom, hogy már békében van és feldobja a Mennyországot a melódiájával és a moonwalkjával. Szeretlek, Michael.”

Kategória: Robson/Safechuck
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

4 hozzászólás a(z) Joy Robson vallomása leleplezi fia hazugságait bejegyzéshez

 1. Visszajelzés: A Leaving Neverland kritikai elemzése – 1. rész |

 2. Visszajelzés: Első fokon elutasította a bíróság Wade Robson keresetét! |

 3. Gollam szerint:

  Köszönjük! Mindig hasznosak az összefoglalóid.

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s